TROUW GAAT ‘WEDERHOOR’ TOEPASSEN

UPDATE: CORRUPTE STAATS WEEKERS ‘TREKT VERLOVEN VAN ZIJN AMBTENAREN IN’ OM DE ZWARTE LIJST ‘NA TE PLUIZEN’ MAAR NAMEN ZIJN NOG STEEDS NIET BEKEND! GERRIT ZALM, ALEXANDER RINNOOY KAN, ARTHUR DOCTERS VAN LEEUWEN, WIM KOK EN AB OSTERHAUS (I.A.) KUNNEN NOG EVEN RUSTIG ADEMHALEN

NEDERLANDS DAGBLAD GEEFT ONZE FISCAL EVADERS TE KANS HUN ACTIES RECHT TE PRATEN ALVORENS TOT PUBLICATIE OVER TE GAAN

We spraken zojuist met Trouw-journalist Joop Bouma in wiens handen thans het lot lijkt te liggen van mogelijk honderden bekende Nederlandse tax evaders, behalve dan die van het KH, want die zijn buiten het onderzoek geplaatst in verband met de aanstaande troonswisseling. Hij meldde ons dat Trouw alle Nederlanders eerst de kans wil bieden op ‘wederhoor’, volgens Bouma ‘goed gebruik in de kwaliteitsjournalistiek’. Ai ai ai. Het harde feit dat er namen van talloze Nederlanders op de -inhoudelijk onomstreden- blacklists staan is voor Trouw blijkbaar niet hard genoeg. Nee, eerst moeten de tax evaders, samen met accountants en Wouter Bos van KPMG en Jan Peter Balkenende van Ernst & Young en Jan Franssen van Deloitte en de advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek en Stibbe de kans krijgen ‘hun kant’ van het verhaal toe te lichten en liefst nog bij de hoofdredactie en nog liever bij de heren Van Thillo zelf. Nee, die Bouma leeft in een andere wereld. Ik denk dat Trouw ons NIETS gaat vertellen.

Print Friendly, PDF & Email
Share