TRIAS PEDOFILICA: JUSTITIE IN NEDERLAND

ERIK VAN DEN EMSTER LIEGT VROLIJK VERDER: IS HIJ KRANKZINNIG? * DRIE TOPMENSEN VAN JUSTITIE IN NEDERLAND (DEMMINK, BOLHAAR EN VAN DEN EMSTER) ALLE DRIE GENOEMD ALS KINDERVERKRACHTERS * DE TOTALE HORROR DAALT NEER OVER NEDERLAND * DIT WORDT NOG ERGER, NOG VEEL ERGER!

Deze drie mensen vormen het politbureau van juridisch Nederland. De minister hangt erboven als een nono. Ze zijn alle drie hoogstwaarschijnlijk pedofiel. We hebben hier te maken met de grootste criminelen uit de Nederlandse geschiedenis.

Erik van den Emster, als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak de ‘topman’ van de zittende magistratuur in Nederland, heeft een persbericht doen uitgaan over de vervolgingen van Westenberg en Kalbfleisch. Hierin pleegt hij zelf weer meineed, hoe kan het ook anders. Hij schrijft namelijk: Want dit is een unicum, ik ken geen andere voorbeelden van verdenkingen van rechters die onder ede zouden hebben gelogen. Peter Poot van Chipshol wijst hem op de site van HP/de Tijd aldus terecht: Van den Emster LIEGT! Hij weet immers heel goed dat Chipshol ook aangifte heeft gedaan wegens meineed van 4 Haarlemse rechters. Het boegbeeld van de Rechters liegt willens en wetens en zou als hij deze uitspraak onder ede had gedaan zelf ook meineed hebben gepleegd. Een ander cruciaal punt waarvan van den Emster voorbij gaat

is dat het zijn eigen Raad voor de Rechtspraak is geweest die de hele zaak in the first place heeft veroorzaakt door Westenberg aan te zetten te gaan procederen tegen Kat en Smit en alle kosten voor zijn rekening te nemen -dat doet het overigens tot de dag van vandaag, tonnen en tonnen en tonnen die maar een resultaat hebben: het ondermijnen van het vertrouwen in de rechtspraak! Ja mensen, zo springt onze Erik om met gemeenschapsgeld! Maar er is meer, mensen, zoals altijd. Veel meer. Want wat lezen we over Erik van den Emster op deze site?

Mr. Erik van den Emster (voorzitter voor de Raad van de Rechtspraak) heeft er voor gezorgd dat Carla Eradus (foto), ongeacht haar hele slechte staat van dienst, is gepromoveerd tot president van de rechtbank Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland, die ertoe leidde dat ouders onder haar rechtspraak uit de ouderlijke macht werden ontzet en kinderen “elsewhere” werden geplaatst. Carla Eradus was getrouwd met de inmiddels overleden psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, de vaste psychiater van “prins” Johan Friso. (Carla Eradus heeft van 1974 tot 1984 als jurist gewerkt bij het Pieter Baan Centrum en ontmoette opnieuw de psychiater Guus Pareau Dumont, bij de periodieke satanische moordpartijen. Carla Eradus was/is daarbij vaste aanwezige.) De connectie met Erik van den Emster, tevens een vaste bezoeker van de satanische moordvoorstelling, is bij haar benoeming ongetwijfeld van invloed geweest. De moeder van Erik van den Emster is een Brenninkmeijer en daarmee ook familie van de Nederlandse Nationale Ombudsman. Erik van den Emster is pedofiel en kreeg via bemiddeling van de criminele K. familie baby’s en kinderen aangeleverd o.a. reeds in zijn pand in Bavel, toen hij nog bij de Rechtbank Breda werkte. De woonkamer van dat huis leek op een verlaten legerslooppand. Er stond alleen op een soort verhoging, alsof het een leeg leslokaal was, een groot houten bureau met een stoel. En verder 1 of 2 versleten houten stoelen. Op dat grote bureau stond het aquarium met piranha’s en aan de muur hing een touwwerk klaar voor gebruik. Die toeleveranties van hele kleine kinderen voor de hooggeplaatste pedo’s stopt natuurlijk niet en is tot op heden nooit gestopt.

We zeggen niet dat is allemaal waar is. Wat we wel zeggen is dat we zeker weten dat de sadistische pedofiel en kindermoordenaar Joris Demmink geestverwanten benoemt op alle cruciale posities binnen ons rechtsbedrijf, dus zeker ook die van voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Wat we ook zeggen is dat we zeker weten van Van den Emster incompetent is en waarschijnlijk zwakzinnig. Say no more. Herman Bolhaar, de leider van de staande magistratuur (het OM) is vrijwel zeker een pedofiel. Dat weten we vanuit zijn hechte banden met het grootste monster van het OM na Joris Demmink, Rolph Gonsalves. Hier alle achtergronden. De derde in de trias pedofilica is Joris Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share