TRAILER JDTV: MICHA DOET HET VOOR NEDERLAND

BREAKING: MICHA ONTMASKERT DE ZWARTE MAFIA VOOR HET NEDERLANDSE VOLK * ZWARTE MAFIA KAN MICHA VERVOLGEN, INTERNEREN EN ZELFS EXECUTEREN MAAR DE WAARHEID NIET (VRIJ NAAR SOCRATES) * COMING UP: SIMON ROZENDAAL VAN ELSEVIER BLIJFT VOORVECHTER VAN KERNENERGIE

Zeer bemoedigend is dat we nog steeds geen uitspraak binnen hebben van het Haagse Hof over de verplaatsing van de Vogelenzang-zaak (smaad, stalking en valse bommeldingen) naar een ander Hof. Deze uitspraak was toegezegd op 30 december. Reden voor de verplaatsing zou zijn dat een van de aangevers -Pels Rijcken-CEO Rene Kiers- de partner is van een vice-president van het Hof, Xandra Kiers-Becking. Kiers heeft een valse aangifte tegen Micha gedaan en samen met Justitie -ook client van zijn kantoor- bewijs vervalst. Het Haagse Hof heeft gelast dat Kiers hierover onder ede moet worden gehoord, maar dat wordt nu allemaal een beetje te ‘ingewikkeld’ nu zijn partner bij datzelfde Hof VP blijkt te zijn. Zou het zo kunnen zijn dat geen enkel ander Hof deze voor Justitie kansloze en ook politiek (Micha’s rol in de affaire-Demmink!) uiterst gevoelige zaak wil overnemen en er daarom een patstelling is ontstaan? Let wel: als deze zaak inhoudelijk zal worden behandeld, dienen ook de publikaties over kindermisbruik door de Amsterdamse hoofd-AG Frits van Straelen aan de orde te komen alsmede de malicieuze veroordeling door de Haagse rechtbank wegens ‘opruiing’ tegen de Gouden Koets. Geen zaken die men graag behandeld wil zien op openbare zittingen. En o ja: ook het door het Haagse Hof reeds gelaste onderzoek naar samenspanning van NOS en Elsevier met Justitie zal dan op tafel moeten komen… Hier nogmaals voor het overzicht alle aangevers in de Vogelenzang-zaak waarvoor Micha is veroordeeld tot gevangenisstraf van bijna een jaar:

1. Rene Kiers (Pels Rijcken): valse bommelding

2. Ministerie van Veiligheid en Justitie: valse bommelding

3. Gerlof Leistra (Elsevier): smaad

4. Marcell Gelauff (NOS): doodsbedreiging (Micha vrijgesproken)

5. Jeroen de Jager (NOS): smaad

7. Frits Huffnagel (VVD): smaad

8. onbekend: opruiing tegen Gouden Koets

9. Meldpunt Discriminatie Internet MDI (bestaat inmiddels niet meer?): Holocaust-ontkenning

10. Yehudi Moszkowicz: smaad en stalking

11. Marjolein Vissers: smaad en stalking

12. Frits van Straelen (OM): smaad

13. politie-agent Bous: smaad (hiervoor vroeg het OM vrijspraak maar werd Micha desondanks veroordeeld)

In een tussenarrest heeft het Haagse Hof bepaald dat Rene Kiers, Yehudi Moszkowicz en Marjolein Vissers als getuige dienen te worden gehoord. Tevens is een onderzoek gelast naar samenspanning tussen NOS en Elsevier en het OM. De Haagse rechtbank heeft op alle punten geweigerd de tenlastelegging inhoudelijk te toetsen. Micha kon zich tevens niet goed verdedigen daar hij tijdens het hele proces in voorarrest zat.

Print Friendly, PDF & Email
Share