TOTAL TERROR JUSTITIE: LENSINK EN KAT

BREAKING: NIEUWE ADVOCAAT MELDT ZICH VOOR ERWIN LENSINK: GEORGE MENICK VAN VEEM ADVOCATEN TE AMSTERDAM * MENICK IS AANGEDRAGEN DOOR DE CORRUPTE MARIELLE VAN ESSEN * HOGER BEROEP HANGT TOCH NOG IN DE LUCHT?

ERWIN LENSINK KAPOT GEMAAKT: HIJ HEEFT ZIJN HOGER BEROEP ‘INGETROKKEN’ * ALL OUT WAR TEGEN MICHA KAT: NA VEROORDELING IN ‘DOODSBEDREIGINGS-ZAAK’ BART MOS OPENT JUSTITIE EEN DERDE STRAFZAAK TEGEN KAT * OPROEP: SLA TERUG EN TREF DE JUSTITIE-PEDOFIELEN ZO HARD MOGELIJK

De ondergang van de pedofielen op Justitie verloopt als een horror-film en het stervende monster probeert thans zo veel mogelijk onschuldige burgers in zijn val mee te sleuren. Na Kees B., Lucia de Berk, Ernest Louwes, Fred Spijkers, Robert Horchner, George Reuchlin, Chipshol, Ruud Rietveld, Louis Hagemann, Cor Disselkoen, Huseyin Baybasin en al die honderden anderen is het nu de beurt aan… Erwin Lensink en Micha Kat! De perverse uitwassen van machtsmisbruik en criminaliteit van Justitie tarten elke beschrijving! Lensink is zoals we eerder berichtten via KLOA chemisch kapotgemaakt en is thans een gebroken man. Lensink is zelfs zozeer geintimideerd, dat hij het hoger beroep tegen zijn schandalige veroordeling op basis van gefalsificeerde verklaringen van nep-deskundigen heeft ingetrokken! Ongetwijfeld op basis van de (chemische) intimidaties van de Oranje-mafia, want een kundig gevoerd hoger beroep

onder leiding van een onafhankelijke advocaat zou dodelijk zijn geweest voor de reputatie van onze plunder-monarchie. Dus wordt Lensink zijn wettelijke recht op een hoger beroep uit handen geslagen omdat Beatrix dat wil. In de behandeling in eerste aanleg zagen we reeds hoe Beatrix haar belangen liet behartigen door Marielle van Essen die zich op lafhartige wijze heeft teruggetrokken uit deze zaak zonder daarvoor een reden aan te willen geven. Maar wij weten die reden als geen ander: nadat ze door deze site is ontmaskerd als totaal corrupte bedrieger in dient van Beatrix, durft ze niet meer verder. Een opvolger heeft zich niet willen melden -zou ook niet werken want ook die zou worden ontmaskerd als paladijn van Oranje- dus restte Lensink niets anders dan zijn zaak te begraven. Zo werkt Justitie in Nederland. Hieronder een recente email-wisseling met Marielle van Essen, de ‘spook-advocate’ die niet alleen de zaak-Lensink verklootte ter meerdere glorie van Oranje, maar ook die van de Damschreeuwer en de Concertgebouwprediker -die laatste liet ze maar gelijk afvoeren naar de Goelag zonder dat er uberhaupt een openbare behandeling plaats kon vinden:

Van: [email protected] [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 17 oktober 2011 9:01
Aan: Marielle van Essen
Onderwerp: Toestand rond Erwin Lensink

Beste mevrouw van Essen,

Wij hebben een paar vraagjes over de zaak van Erwin Lensink. Ik ben zojuist vrijdag j.l. bij de heer Lensink op bezoek geweest en was toch wel verbaasd wat hij te melden had. Ik hoop ook dat u deze vragen beantwoord omdat wij de toestand van de heer Lensink zeer serieus nemen.

1. wie nu precies de advocaat is van Erwin ? Hij zei zelf dat Veem advocaten hem zou assisteren en dat u op de achtergrond zou blijven.

2. Wie gaat zich belasten met zijn hoger beroep? Hij vertelde mij dat hij zijn hoger beroep had ingekort, en de dag erop zelfs dat hij het hoger beroep had ingetrokken. En kunt u ook vertellen waarom het nog niet is aangevraagd, we zijn tenslotte al weer 1 maand verder.

Ik hoop dat u meer duidelijkheid kan verschaffen omdat we de indruk krijgen dat er niet in het belang van client gehandeld wordt.

Met vriendelijke groet,

Ramon Walter

Van: Marielle van Essen
Datum: 17-10-2011 10:21:54
Aan: [email protected]
Onderwerp: RE: Toestand rond Erwin Lensink

Geachte heer Walter,

Ik ben geen advocaat meer van de heer Lensink. De redenen waarom zijn met cliënt uitvoerig besproken en op schrift aan hem bevestigd.
Hij kan u hier desgewenst zelf over informeren.

Wel kan ik u ter geruststelling melden dat het hoger beroep binnen de wettelijke termijnen is ingediend. Als cliënt ervoor kiest het hoger beroep in te trekken kan hij dit zelf doen vanuit het huis van bewaring. Ik heb cliënt wel geadviseerd een dergelijke beslissing eerst met zijn nieuwe advocaat te bespreken. Voor uw begrip: zowel ik was door hem zelf gekozen als zijn raadsvrouw alsook de advocaat die hem in hoger beroep gaat bijstaan is door hem zelf uitgekozen.

Nu ik geen advocaat meer ben van de heer Lensink zal ik dan ook geen mededelingen meer doen over zijn zaak maar laat deze mededelingen over aan mijn opvolger.

Met vriendelijke groet,

Marielle van Essen

In een parallelle ontwikkeling heeft Demmink een derde strafrechterlijk front geopend tegen Micha Kat. Na de lopende strafzaak wegens de pedo-waarschuwing op Riouwstraat 13, de Justitie- en Bilderberg-graffiti en het verhoor van Wellink door de commissie-De Wit en de veroordeling wegens de ‘doodsbedreiging’ tegen Bart Mos is Kat nu ook gedagvaard voor medeplichtigheid aan het aanbrengen van een graffiti-teken op de muur naast de deur van de werkkamer van top-Bilderberger Victor Halberstadt op de Universiteit te Leiden. We zeggen met nadruk ‘medeplichtigheid’ want Kat heeft de graffiti niet aangebracht zoals ook bekend is bij Justitie. Dat Kat desalniettemin wordt gedagvaard geeft aan dat Justitie bezig is met een offensief om Kat kapot te maken. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Justitie gaat zelf kapot omdat ZIJ de smerige criminelen zijn en de kinderverkrachters. Hier het filmpje van JDTV over onze anti-Bilderberg actie op de Leidse universiteit. Duidelijk is te zien dat niet Micha Kat de graffiti aanbrengt:

Print Friendly, PDF & Email
Share