TOTALE TERREUR VAN HORROR-OFFICIER

OFFICIER LEGT NU ‘BEPERKINGEN’ OP AAN DE ADVOCAAT VAN ERWIN LENSINK * OM HET KONINKLIJK HUIS TE BERSCHERMEN WORDEN ZELFS DE MEEST FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN VERKRACHT * IS ER NOG EEN WEG TERUG?

Wij hebben de Haagse officier die Lensink vervolgde voor de ‘aanval’ op de gouden koets goed leren kennen. Laten we het daarop houden. We durven haar naam niet meer te noemen uit angst voor een enkeltje Guantanamo Bay. Lees hier en hier echter enige achtergronden over de wijze waarop zij Micha een post traumatisch toga syndroom toebracht waarvoor zij in een later stadium wellicht nog aansprakelijk wordt gesteld. Deze officier, ooit door Vrij Nederland bestempeld als ‘een van de besten van Nederland’, of een collega van haar op een ander parket, is er nu in geslaagd niet alleen de vervolgde ‘crimineel’ Erwin Lensink te laten vastzetten in berperkingen in de aanloop naar de troonswisseling, maar ook zijn advocaat het zwijgen op te leggen, iets van juridisch natuurlijk volstrekt onmogelijk is.

Op geen enkele wijze oefent een officier gezag uit over een advocaat. Alleen het feit al dat ik deze woorden moet typen is een schande. Hier spelen duidelijk bijzondere krachten die direct te maken hebben met het koninklijk huis en de troonswisseling. Duidelijk is dat Erwin coute que coute achter de tralies moest de dertigste en dat wet noch regel dit in de weg mocht staan. In dit verband is het interessant te wijzen op een tip die wij kregen dat er ook anderzins vals spel wordt gepleegd rond Edwin:

Geplaatst op 19 april 2013 at 17:33

over Lensink:

Volgens een gerucht uit de omgeving van Meddo zou een opsporingsbevel voor Erwin zijn vervalst om die met plak- en knip – werk een europees aanhoudingsbevel te maken

Degene die de handtekening onder het opsporingsbevel had gezet wist van niks, volgens het gerucht. De vervalser zou ook nog een familielid zijn van Erwin, die bij de politie zit.

Erwin zou nota bene juist akkoord zijn gegaan zich te melden op de 30ste april op het politieburo van Lichtenvoorde of Groenlo. Niet Winterswijk, vanwege de dubieuze rol die dit buro speelt in samenhang met de dood van zijn moeder.

Het vervalsen van het opsporingsbevel past naadloos in de handelswijze van de Haagse officier daar ook in een andere zaak aan de orde is gekomen dat zij weigert zich aan de basele regels te houden van de vervolging aan de regels van het wetboek van strafvordering. Het is echter allerminst zeker dat het muilkorven van de advocaat ook het werk is van deze officier omdat het hier een nieuwe zaak lijkt te betreffen (stalking) die wordt aangestuurd vanuit een ander parket (Zwolle?). Maar het is natuurlijk mogelijk dat de Haagse officier even zo goed aan de knoppen zit. De advocaat van Lensink die zich door het OM laat muilkorven -maar daarvan blijkbaar wel de media in kennis heeft gesteld hetgeen te prijzen is- is Michiel Pestman (foto) van het kantoor van Britta Bohler. Bohler speelde nog een rolletje in de zaak van Jan Vlug en het OM tegen Micha; zij was een van de voornaamste criticasters van de bijstand van Vlug aan Jasper. Op het kantoor werkt ook Liesbeth Zegveld die thans Chipshol bijstaat als belanghebbende partij in de zaak van het OM tegen de criminele rechters Westenberg en Kalbfleisch. Aldus lijkt dit kantoor een witte raaf in de corrupte wereld van de Nederlandse strafadvocatuur.

Print Friendly, PDF & Email
Share