TOTALE SOAP ROND YEHUDI MOSZKOWICZ

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING:
GOLDMAN SACHS WAAR FRISO VICE-PRESIDENT WAS INVESTEERDE IN PROSTITUTIE EN VROUWEN- EN KINDERHANDEL * OPNIEUW AANWIJZING VOOR BETROKKENHEID FRISO BIJ MOORD OP MARIANNE VAATSTRA * BOUDINE EN WIM DANKBAAR, KOM ER MAAR IN!

CONFLICT YEHUDI EN MARJOLEIN VISSERS MET EX-MEDEWERKSTER ESCALEERT * YEHUDI BEDREIGT Ronak Shahbazi NU MET BODEMPROCEDURES EN AANGIFTES NA VERLOREN ZAAK * UTRECHTSE DEKEN GAAT BEMIDDELEN IN CONFLICT MET MICHA KAT * RAMPEN-ADVOCAAT YEHUDI SPIL IN WEB VAN SCHANDALEN, INTMIDATIES, DIEFSTAL EN HIJ IS NOG MAAR NET ADVOCAAT * YEHUDI NOEMT VONNIS RECHTER ‘MALAFIDE’

EXTRA: BOUBLOG PROBEERT MICHA KAT EN DEZE SITE TE RIDICULISEREN * FIRST THEY TRY TO SILENCE YOU, THEN TO FIGHT YOU, THEN TO MAKE FUN OF YOU, THEN TO CRIMINALIZE YOU, THEN TO PSYCHIATRIZE YOU, THEN TO THREATHEN AND INTIMIDATIE YOU, THEN YOU WIN (VRIJ NAAR GHANDI): BOUBLOG DOET HET ALLEMAAL!

Nadat Yehudi Moszkowwicz en Marjolein Vissers een bizar conflict met een ex-werkneemster verloren voor de rechter en haar ondermeer achterstallig loon moeten uitbetalen, slaat de ongekend agressieve straatvechter Yehudi terug. Het conflict met de ex-medewerker

zou zijn terug te voeren op een stiekeme relatie die zij hand met een Utrechtse officier van justitie waardoor zij de ‘onafhankelijkheid’ van het kantoor in gevaar zou hebben gebracht. Hier de achtergronden en nog meer dreigementen (bodemprocedures, aangiftes) van Yehudi tegen de medewerkster. Op de voor de hand liggende vraag waarom Yehudi en zijn moeder de zaak dan hebben verloren en of de rechter deze argumenten niet heeft laten meewegen, antwoordt Yehudi dat de rechter zijn verweer inderdaad ‘compleet heeft genegeerd’ waarbij hij de uitspraak ook nog eens ‘malafide’ noemt. Het vonnis van de corrupte rechter M. van Walraven in zijn zaak tegen Micha Kat was natuurlijk niet ‘malafide’. Erg geloofwaardig, een rechter die een verweer van een heuse Moszkowicz ‘compleet negeert’ zeker als er zware beschuldigingen -de stiekeme relatie- in worden geuit. Intussen melden bronnen ons dat de intimidaties van Yehudi aan het adres van de ex-medewerkster seksueel van aard waren en dat Yehudi regelmatig ook andere vrouwen op die wijze intimideert. Het verlies van Yehudi en Marjolein in deze zaak -voor zover bekend heeft nog nooit eerder een advocatenkantoor voor de rechter een zaak verloren tegen het eigen personeel, Yehdudi schrijft wel geschiedenis- hoeft overigens niet te verbazen, want het duo won nog nooit een zaak van betekenis.

Bronnen melden ons ook dat de criminele inslag van Yehudi al dateert vanuit zijn jeugd toen hij regelmatig werd opgepakt voor winkeldiefstallen. De vraag is nu waarom de Utrechtse deken van de orde van advocaten, Leonard Bomer van CMS Derks Star Busmann, niet ingrijpt. In het licht van alle feiten had Yehudi al lang de orde uitgeschopt moeten worden en dat hebben we Bomer ook herhaaldelijk gemeld. De deken heeft wel toegezegd de zaak nauwgezet te zullen onderzoeken en zich bereid getoond te bemiddelen in een gesprek tussen Micha Kat en het duo dat overigens geheim moet blijven. Spannende ontwikkelingen, dat zeker, maar de vraag dient zich aan of Bomer daadwerkelijk zal overwegen in actie te komen tegen de criminele advocaten of slechts uit is op het deescaleren van het conflict waarbij nu reeds vaststaat dat Moszkowicz geen haar zal worden gekrent -zulks natuurlijk ten detrimente van de toekomstige clienten van het duo die zullen worden bedrogen in bestolen in de ijdele hoop dat ze hun zaak ooit zullen kunnen winnen aan de hand van dit duo.

In een andere ontwikkeling rond deze site en Micha Kat heeft Boublog besloten tot all out-warfare tegen de waarheid en tegen Micha. Op een of andere manier maken de feiten die we presenteren rond Friso en de verklaring van de ‘supergetuige’ Boudine en haar companen zoals Wim Dankbaar gek van woede. Hierbij kiezen ze helaas niet voor het behandelen -laat staan het weerleggen- van deze feiten, maar voor het ridiculiseren (Boudine) en het psychiatriseren (Dankbaar) van Kat en van de ‘supergetuige’ waarover Boudine zelfs weigert te zeggen of zij ‘rancuneus’ is dan wel ‘krankzinnig’, twee geestestoestanden die elkaar volledig uitsluiten maar volgens Boudine cs. dus blijkbaar prima samen kunnen gaan. Ghandi heeft over deze wijze van strijden ooit ware woorden gesproken en die herhalen we nu dan maar wat betreft Boudine en Dankbaar, al zijn we wel een beetje bevreesd dat mensen zich, aangespoord door de hetze op Boublog, daadwerkelijk zullen proberen te vergrijpen aan Kat om hem -de diepste wens van Dankbaar- voorgoed het zwijgen te kunnen opleggen.

We kunnen nu overigens ook wel direct melden waar de campagne op Boublog tegen Kat vandaan komt. Die vindt namelijk zijn oorsprong in de breuk tussen Micha en Adele van der Plas, de advocate van Baybasin aan wiens zaak Boudine -terecht- veel aandacht heeft geschonken. Echter, Adele verraadde Micha Kat en Chipshol na een zorgvuldig doorgedachte strategie te zijn overeengekomen om af te rekenen met Joris Demmink volgens welke zij op een afgesproken moment de ‘Demmink-tapes’ zou onthullen -wat ze opeens bleek te weigeren. Hierop heeft Micha Adele proberen duidelijk te maken dat haar strategie in de Baybasin-zaak gedoemd was op een fiasco uit te draaien -hetgeen ook is gebeurd. Adele reageerde hierop met woeste scheldpartijen aan het adres van Micha en Boudine begon opeens ook tegen ons te ageren. Het komt erop neer dat Adele en Boudine dachten dat het kruipen door de stront voor Joris Demmink en Justitie uiteindelijk in het voordeel van Baybasin zou uitpakken. Zij wilden zich ‘netjes’ gedragen en vooral ‘geen aanstoot geven’ net als de Joden in 1942 die aan transport meenden te kunnen ontkomen door ‘zich gedeisd te houden’ en braaf de hoed af te nemen voor de nazi’s. Overigens heeft Adele de Demmink-tapes later wel openbaar gemaakt, maar toen was het reeds veel te laat. Nu probeert Boudine Micha kapot te maken, mede uit frustratie over het totale fiasco in de zaak-Baybasin.

Print Friendly, PDF & Email
Share