TOTALE OORLOG TEGEN MAFIA-MSM

MICHA KAT DEED AANGIFTE TEGEN DE NOS EN TEGEN MARCEL GELAUFF, MEDEPLICHTIG AAN MASSAMOORD * WE MOETEN DE CRIMINELE MSM TREFFEN WAAR WE KUNNEN, BESMEUR HUN GEBOUWEN, VERNIETIG HUN PRODUCTEN, ROEP HUN MENSEN TER VERANTWOORDING * DIT KAN ZO NIET LANGER DOORGAAN! MAAK VAN DE NOS EEN TWEEDE NEWS OF THE WORLD!

Hieronder volgt de aangifte van Micha Kat tegen Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS:

Aanvankelijk wilden we aangifte doen [backgrounds] van ‘gevaarzetting’ wegens het willen en wetens liegen over de werkelijke situatie in Japan als gevolg van de ramp in Fukushima. Ook wilden we aangifte doen van (ambtelijk) machtsmisbruik. Na uitvoerig overleg met het OM (mr. Bennis) besloot de dienstdoende hoofdagent deze onderdelen niet op te nemen omdat er geen artikel in het wetboek van strafrecht zou staan dan erop van toepassing is. Wel werd de aangifte tegen Gelauff en de NOS opgenomen wegens het doen van een valse aangifte tegen Micha Kat (art. 188). Dit is de tekst van de aangifte:

Op 13 april 2011 is er aangifte gedaan tegen mij terzake belediging, smaad/laster en stalking/belaging. Ik zeg dat deze aangifte vals is omdat:

1.De heer Gelauff, dit is degene die tegen mij aangifte heeft gedaan, hoofdredacteur bij de NOS, weet dat het niet gaat om stalking maar om het hem wijzen op corrupte berichtgeving die veel mensen in gevaar brengt. Dit heeft niets met stalking te maken.

2. De heer Gelauff met behulp van justitie probeert een concurrent uit te schakelen die wel de echte feiten brengt. Daarvoor is het artikel stalking niet bedoeld. Het artikel is ook niet bedoeld voor mensen die het ‘niet leuk’ vinden bepaalde telefoontjes te krijgen.

3. De aangifte wegens smaad is vals omdat de heer Gelauff weet cq. zou moeten weten dat de relatie tussen ssri’s (anti-depressiva) en geweldsdelicten wetenschappelijk is vastgesteld. Doordat hij deze relatie verzwijgt maakt hij zich mede schuldig aan deze geweldsdelicten. En dat heeft niets te maken met smaad.

Lezers van deze site, ondersteun deze aangifte! Haal verhaal bij de NOS! JOIN US IN DE STRIJD TEGEN DE MAFIA VAN DE MSM DIE UIT IS OP JULLIE ONDERGANG!

Print Friendly, PDF & Email
Share