TOTALE INFO-WAR OM SUPERGETUIGE

EXTRA: OP ONS FORUM EEN NIEUW INTERVIEW MET MARCEL VERVLOESEM DIE WORDT GECHANTEERD DOOR DE PEDO-MAFIA

EEN BIKKELHARDE STRIJD OP INTERNET OVER DE MEEST EXPLOSIEVE VERKLARING UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS * BOUBLOG SPEELT SMERIGE ROL EN WIL VERKLARING VAN HET NET HALEN * DIRECTE BANDEN TUSSEN FRISO EN DEMMINK NU AANGETOOND * MICHA KAT IN KIELZOG SUPERGETUIGE STEEDS VAKER KRANKZINNIG VERKLAARD * FEITEN MOGEN GEEN ROL SPELEN, ALLEEN EMOTIES * KONINGSHUIS VECHT OM TE OVERLEVEN ALS GEVOLG VAN FRISO-GATE * TABOES, TABOES EN NOG MEER TABOES * MEDIA KRUIPEN VOOR ORANJE-MAFIA

JDTV-CAMERAMAN ERIC DONK BEDREIGD EN GEINTIMIDEERD DOOR DE VAN KOORLAAR’S * HOEZO ONZIN? HOEZO WAANZIN?

Boublog is best een belangrijke bron. Was gewoon een van de goede contra-sites met zorgvuldig geschreven stukken over de goede onderwerpen. Maar kijk nu eens wat er met Boudine gebeurd onder de druk van echt hard nieuws. We melden dit niet alleen omdat we Boublog zo belangrijk vinden, maar ook om een inzicht te bieden in de keiharde informatie-oorlog op het web inzake de verklaring van de supergetuige. Boublog presenteert de laatste dagen een serie stukken over de Vaatstra-zaak en de verklaring van de supergetuige die met name interessant zijn vanwege de postings. Als reactie op een posting van Micha schrijft Boudine als volgt:

5 april 2012 op 11:46

Micha, ik heb je posting weggehaald en ik plaats hem niet terug. Deze post bevatte laster en smaad en dat is op BOUblog niet welkom. Ik vond het ook geen belangrijke posting, niet de moeite waard om er op in te gaan. Als jij zo graag een hoax verspreidt, doe het dan niet hier.

Hier de inzending waarom het ging:

Beste Bou,

Dank voor de manier waarop je de ondernemer in ruste uit de villa in de Bollenstreek hebt afgepoeierd!

Maar ik maak we toch wel zorgen over je artikelen. ‘De caravan was te klein’ (dat weet je niet eens precies Bou), ‘Marianne was reeds bedreigd’, ‘Hebben heeft zijn auto tot schroot laten verwerken’ ‘Een van de broers hield van Mozart’. Met dit soort argumenten ondersteun de juist de hypothese-Friso.

Dit is in elk geval een hard feit: Peter van Korlaar kent Gerlof Leistra goed en heeft o.a. geregeld dat zijn oudste dochter Inez bij Elsevier in dienst kon komen.

Denk je dat de supergetuige zo geslepen en subtiel te werk gaat dat ze haar hypotheses meent te kunnen onderbouwen over de rug van een familielid die toevalligerwijs bij Elsevier werkt en het dan zo construeert dat zij die baan bij Elsevier te danken heeft aan de contacten tussen Gerlof Leistra en Peter van Korlaar, aan het -volgens jou dus door haar verzonnen- feit dat Leistra ook aanwezig was bij de lustmoord? Dat gaat waanzinnig ver Bou en past ook niet bij iemand die volgens jou ‘krankzinnig’ is. Of ga je nu op dezelfde manier redeneren als het OM deed in de zaak-Lucia de B.: dit alles is juist een bewijs van haar verdorven en geslepen werkwijze! Er zijn bovendien tal van andere feiten rond Leistra die zijn betrokkenheid meer dan aannemelijk maken. Zo is hij de enige journalist in Nederland ie toegang heeft tot Joris Demmink. Juist het noemen van de naam Leistra heeft mij extra geinteresseerd in de Supergetuige.

En dan nog wat over de Supergetuige. Is ze volgens jou nu rancuneus of krankzinnig? Je weigert die vraag maar steeds te beantwoorden. Maar laten we beiden hypothesen eens nader uitwerken.

1. Rancuneus.
De vrouw zou dus uit ‘rancune’ tegen haar ex-man en diens familie nu al maar dan twee jaar een zeer zorgvuldig uitgewerkt -en op sommige punten aantoonbaar juist- plot hebben verzonnen dat ze ook nog eens uitgebreid op schrift heeft gesteld en dat ze bereid is voor de camera uit de doeken te doen. Zeer opvallend hierbij is haar consistentie en de rust waarmee ze verklaart. Door dit optreden verliest ze haar advocatenkantoor en moet vrezen voor haar leven, waardoor het meer lijkt op een verkapte zelfmoordpoging dan op een poging haar ex-man te treffen.

2. Krankzinnig
Iemand die naakt over straat rent en in het openbaar ontlast of masturbeert zou je krankinnig kunnen noemen. Iemand die zich verkleedt als Napoleon en op de Dam gaat staan op zijn ‘soldaten’ aan te sporen te tegenstander te verslaan ook. Hetzelfde geld wellicht voor een lustmoordenaar of een psychotische zwerver die uit de prullenbak eet. Maar een advocate met een eigen kantoor die in alle rust verklaart over een onopgeloste moordzaak, is die krankzinnig? Hooguit leugenachtig.

En dan nog wat. Friso werkte in 1999 voor Goldman Sachs in Londen. Niets simpeler dan vanuit die positie een spoed-overboeking regelen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan maar dat doe ik maar niet. Ik wil nog wel zeggen dat het verhaal van de supergetuige gewoon te veel explosieve elementen bevat om het op basis van primaire emoties als krankzinnig aan de kant te schuiven. En waarom ga je nooit in op de bewezen seksuele perversiteiten binnen koningshuizen? Weet je dan niet dat er lijken van meisjes zijn gevonden op het landgoed Sandringham van de Windsors?

We zien dat Boudine weigert op alle punten in te gaan maar mij in de plaats daarvan beschuldigt van ‘smaad en laster’. De waarheid is dat Boudine de informatie die de verklaring van de supergetuige ondersteunt en haar eigen positie ondermijnt weert van haar site. Ik zendde de volgende post in als reactie op de beschuldiging van ‘smaad en laster’:

5 april 2012 op 11:54

Bou, kun je dan aangeven waar de laster in mijn posting zit? Volgens mij is er nl. helemaal geen sprake van laster en bevat de posting juist vragen die jij maar niet wilt beantwoorden.

Boudine antwoordde als volgt [5 april 2012 op 12:17]: Je geeft dan een scala van mogelijkheden die betrekking hebben op de mensen die het slachtoffer zijn van jouw HOAX over die Supergetuige. Dit gedeelte van je post beschouw ik als laster! Micha als reactie daarop [5 april 2012 op 14:15]: Ik kan er geen touw aan vastknopen, Bou. Maar met laster heeft het in elk geval niets te maken.

Dan komt de aap uit de mouw in een persoonlijke mail van Boudine: Het vet gemarkeerde is laster. [Boudine doelt op de volgende passage: Denk je dat de supergetuige zo geslepen en subtiel te werk gaat dat ze haar hypotheses meent te kunnen onderbouwen over de rug van een familielid die toevalligerwijs bij Elsevier werkt en het dan zo construeert dat zij die baan bij Elsevier te danken heeft aan de contacten tussen Gerlof Leistra en Peter van Korlaar, aan het -volgens jou dus door haar verzonnen- feit dat Leistra ook aanwezig was bij de lustmoord?]
Peter van Korlaar kent Leistra niet en zijn dochter is journaliste. Zij werkt bij Elsevier. Ze is daar op eigen kracht binnen gekomen.

Dit is toch wel stunning. Ten eerste is Inez van Korlaar geen journaliste, ze doet iets commercieels. Ten tweede heeft Leistra verklaard van het bestaan van Inez van Korlaar en haar familieband met de supergetuige op de hoogte te zijn en ten derde: hoe weet Boudine in godesnaam hoe Inez van Korlaar bij Elsevier is binnengekomen? Maar wat hier ook van zij: wat heeft dit te maken met laster?

Wat we hier hebben willen laten zien is de smerige wijze waarop op sites als die van Boudine gemanipuleerd wordt met informatie over de supergetuige. Maar het wordt nog veel erger. Want wat schrijft Boudine later [5 april 2012 op 14:26]? De video’s [de interviews met de supergetuige] die jullie hebben teruggeplaatst zijn volgens mij trouwens gestolen. Ik zal Eric eens mailen of hij bij YouTube een beroep wil doen op zijn copy-right. Dan worden ze door YouTube verwijderd! Blijkbaar wil Boudine maar liever dat de verklaring van de supergetuige helemaal niet meer is te zien en te horen?


Rond Stephanie van Reemst hebben zich bizarre toestanden afgespeeld in de Vaatstra-zaak. Deze site heeft hier uitgebreid over bericht. Zij is zo belangrijk omdat zij kan verklaren -heeft gezien- dat Marianne in het holst van de nacht werd ontvoerd in een auto. Dit ondersteunt de lezing van de supergetuige..

We gaan hier natuurlijk niet zeggen dat alles wat de supergetuige beweert klopt. Dat weten we (nog) niet. Wat we wel constateren is dat haar verklaring naarmate er meer debat over wordt gevoerd, steeds sterker wordt. De nu aangetoonde banden tussen Friso en Demmink zijn explosief. De gebeurtenissen rond Kollum in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 passen steeds beter in het verhaal van de supergetuige. Het verhaal van de supergetuige geeft als enige lezing een verklaring voor het vertrek van Harm Brouwer uit Leeuwarden op de dag dat Marianne gevonden werd. Boudine zwijgt daarover. Het verhaal van de supergetuige geeft als enige een verklaring voor de wijze waarop Ali H. via Schiphol het land is uitgesmokkeld. Boudine zwijgt daarover. Het verhaal van de supergetuige geeft als enige een verklaring voor de hysterische toestanden rond Stephanie van Reemst en haar familie. Boudine zwijgt daarover. Het verhaal van de supergetuige geeft als enige een verklaring voor de hysterische toestanden rond de identiteit van Ali H. (Gerrit Veldman, Noorwegen, SBS6 in Turkije). Boudine zwijgt daarover. Het verhaal van de supergetuige geeft als enige een verklaring voor het bizarre Telegraaf-artikel dat EenVandaag ‘miskleunt’ in de Vaatstra-zaak terwijl ze het juist bij het rechte eind hadden. Boudine zwijgt daarover en zegt liever dat Micha Kat en de supergetuige knettergek zijn. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Belangrijk is nu te constateren dat waar de MSM de discussie over wat er werkelijk met Marianne is gebeurd helemaal niet wensen te voeren, deze discussie zelfs op sites als Boublog zwaar wordt gemanipuleerd op basis van leugens, list en bedrog. Wat zegt dat? Dat de belangen extreem groot zijn en de verklaring van de supergetuige extreem belangrijk. De vraag waarom Boublog zo handelt laten we hier onbesproken. Dat weten we namelijk gewoon niet.

Tot slot (er is immers altijd meer; om een of andere reden probeert men mij ook steeds belachelijk te maken met deze waarheid als een koe) is Eric Donk, de cameraman die het interview met de supergetuige vastlegde, wel degelijk bedreigd door de Van Korlaars met een aangifte als gevolg waarvan hij de filmpjes heeft verwijderd. We weten dat zeker. Later heeft Eric dat ontkend. Waarom? Waarom wordt Eric bedreigd en niet de supergetuige zelf? Dit zijn allemaal red flags, beste mensen. To be continued.

Print Friendly, PDF & Email
Share