TOTAAL WANHOOPSOFFENSIEF VAN PEDO-KRANT

DE TELEGRAAF STAAT NET ALS DE FAZ OP DE DREMPEL VAN DE TOTALE DESTRUCTIE NU ZELFS OOK TOPADVOCATEN HET PEDOFIELENBLAD BESCHULDIGEN VAN SAMENSPANNING MET JUSTITIE EN DE ZWARTE KINDERVERKRACHTINGS-MAFIA * HOOFDROL VOOR -WIE ANDERS?- DEMMINK-BESCHERMER JOHN VAN DEN HEUVEL * ZIE OOK CRIMESITE


Nico Meijering is de enige advocaat die de collusie van De Telegraaf en de zwarte mafia aan de kaak durft te stellen. Feit is dat deze krant rechters chanteert met wetenschap van hun pedofiele en perverse activiteiten. Dat is aan Micha verteld door Martijn Koolhoven, de grootste zwendelaar uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek.

aan mij
Van: John van den Heuvel
Verzonden: zondag 12 oktober 2014 11:38
Aan: Leeuwen, R.W. van (Hof Amsterdam); [email protected]; [email protected]; [email protected]; Silvan Schoonhoven; [email protected]; Vermaat, A. (Trouw); [email protected]; [email protected]; Saskia Belleman; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ANP foto; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Onderwerp: RE: zitting Passageproces

Persbericht

Naar aanleiding van de zitting van afgelopen vrijdag in het hoger beroep van het Passageproces het volgende. Tijdens de zitting deed advocaat Nico Meijering een aantal ernstige aantijgingen in de richting van De Telegraaf en ondergetekende. De verder ongefundeerde beschuldigingen kwamen er simpel gezegd op neer dat De Telegraaf, ondergetekende en het openbaar ministerie onder een hoedje spelen om Meijerings cliënten veroordeeld te krijgen. Daartoe zou het OM informatie lekken aan De Telegraaf en zou De Telegraaf deze informatie publiceren, wetende dat de informatie niet juist zou zijn. Deze aantijgingen zijn niet alleen onwaar, lasterlijk, onrechtmatig en grievend, Meijering probeert zo (opnieuw) partijen tegen elkaar op te zetten en daarmee een gevaarlijke situatie te creëren. De valselijk geuite beschuldigingen werpen De Telegraaf en ondergetekende verre van zich. Nadere juridische stappen worden overwogen.

Met vriendelijke groeten

John van den Heuvel

Ter info, bijgaande mail die afgelopen zaterdag aan het kantoor van Nico Meijering is verzonden.

————————————————————————————————————–
Geachte heer Van der Werf

Naar aanleiding van uw emailbericht van woensdag en als aanvulling op een eerdere mail van hoofdredacteur Joost de Haas nu op persoonlijke titel het volgende. In uw mail refereert u enkele keren aan de ‘moedeloosheid’ bij uw kantoor als het gaat om de contacten met ondergetekende. Die moedeloosheid is geheel wederzijds kan ik u zeggen, zeker na het optreden van uw confrere gisteren bij het Passageproces. Erg verassend waren de beledigende, bedreigende maar vooral onware uitlatingen van de heer Meijering overigens niet. Rationaliteit is bij de heer Meijering al jaren ver te zoeken als het gaat om het bijstaan van enkele van zijn cliënten. Moedeloosheid moet overigens niet worden verward met het maar passief ondergaan van de quatsch van uw kantoorgenoot.

Toen wij elkaar eerder dit jaar na de zitting bij de Amsterdamse rechtbank elkaar de hand schudden, bij het ondertekenen van een overeenkomst om elkaar niet meer nodeloos te grieven, had ik oprecht hoop op normaliseren van contacten. Die hoop bleek snel vergeefs. De inkt van de handtekening van de heer Meijering was amper opgedroogd of hij vond het nodig in een vraaggesprek met de Volkskrant weer keihard en volkomen ongefundeerd uit te halen. De heer Meijering, kennelijk geschrokken vanwege het feit dat hij zijn emoties wederom niet onder controle had, bood excuses aan. Niet omdat hij de grievende teksten niet had uitgesproken, maar omdat de journalist ze niet had mogen opschrijven. Wat een zeldzaam slap verweer.

Daarna, toen een storm van kritiek losbarstte over een persconferentie op uw kantoor naar aanleiding van de dood van Gwenette Martha, kon Meijering zich wederom niet inhouden. Hoewel bijna ieder persmedium het verhaal van Meijering dat de overheid zijn cliënt had moeten beschermen onder vuur nam, had vooral De Telegraaf (lees: ondergetekende) het gedaan. Ondergetekende had de dood van Martha zelfs ‘een zegen’ genoemd. Een bewuste verdraaiing van woorden en feiten en een kennelijke poging nabestaanden of vrienden van Martha op te zetten tegen De Telegraaf. Vanzelfsprekend heb ik in een mail aan de website Crimesite in harde bewoordingen afstand genomen van deze even gevaarlijke als misplaatste insinuaties.

Afgelopen weken voelde Meijering zich kennelijk erg aangesproken vanwege mijn in columns uitgesproken mening dat de orde van advocaten eens onderzoek zou moeten doen naar de rol van raadslieden rond kroongetuige Fred Ros. Daar waar Meijering zelf te pas maar vooral te onpas zijn verzinsels en paranoïde denkpatronen mag ventileren, is hij nu van mening dat geen ‘hoor en wederhoor’ is toegepast. Maar dat de heer Meijering zichzelf in de columns meent te herkennen is vooral zijn probleem. Hoewel hij dat kennelijk graag anders zou willen, is het in dit land gelukkig zo dat het een journalist volkomen vrij staat verslag te doen en kritisch te schrijven over, bijvoorbeeld, een strafproces waarin sommige advocaten mogelijk een discutabele rol spelen.

johnvandenheuvel.jpg

De wraak van de heer Meijering kwam snel. In het Passageproces van gisteren debiteerde hij weer enkele van zijn stokpaardjes. De Telegraaf (ondergetekende) werkt samen met het openbaar ministerie om zijn cliënten onschuldig veroordeeld te krijgen. De ‘bewijzen’ zijn overduidelijk. Zonder ook maar op minimale wijze zijn stellingen met feiten te onderbouwen, probeert hij een vals beeld te creëren dat – net als eerder overigens – vooral bedoeld is om partijen tegen elkaar op te zetten.

Eerder al liet Meijering blijken volkomen lak te hebben aan het ondertekenen van een overeenkomst (die hij daarmee in feite al opblies), de uitlatingen van gisteren bewijzen opnieuw zijn kwader trouw. Het is voor mij onacceptabel dat deze uitlatingen zijn gedaan en ik zal alle mij ter beschikking staande middelen aanwenden deze lasterlijke onwaarheden en aantijgingen te bestrijden.

Ik geef uw kantoor tot maandag 17.00 uur de tijd om tot een bevredigend antwoord te komen hoe u de volgende onjuiste beweringen gaat rechtzetten.
1) Het OM probeert De Telegraaf (ondergetekende) in te zetten om rechters te bespelen
2) Politie en OM spelen onder een hoedje met De Telegraaf.
3) De Telegraaf heeft gemeld dat Dino Soerel achter de bedreiging van de moeder van Fred Ros zit
4) In twee gevallen is vanuit het onderzoek naar de Telegraaf gelekt.

Mocht u niet of onvoldoende aangeven hoe u deze lasterlijke en gevaar zettende uitingen terugneemt, zal ik nadere stappen nemen, zoals het indienen van een klacht bij de orde van advocaten en het doen van aangifte wegens smaad en laster. Los daarvan zal ik in een afzonderlijk bericht de rechtbankvoorzitter Amsterdam, het gerechtshof, het openbaar ministerie, de raad voor de journalistiek alsmede alle relevante media, waaronder begrepen de websites Crimesite, Misdaadjournalist, Camilleri en Crimescene over de strekking van deze mail informeren.
Hoogachtend
John van den Heuvel

Print Friendly, PDF & Email
Share