THEY’LL KILL US ALL, HET BEWIJS

BREAKING * BREAKING * BREAKING: DE VERKLARING VAN DE ‘SUPERGETUIGE’ STAAT WEER ONLINE NADAT DEZE DOOR ERIC DONK WAS VERWIJDERD NA INTIMIDATIES DOOR DE VAN KORLAAR-BROERS * IS ZIJ KRANKZINNIG OF SPREEKT ZIJ (DEELS) DE WAARHEID? GERLOF LEISTRA EN PRINS JOHAN FRISO, FASTEN YOUR SEATBELTS! * LEES OPMERKING 2 ONDER DIT STUK EN VOLG DE DISCUSSIE OP BOUBLOG

EXTRA: ‘AANSLAG’ OP JOODSE SCHOOL TOULOUSE INDERDAAD FALSE FLAG

Ga hier rustig voor zitten. Het college is uit 2000. De conclusies zijn onweerlegbaar en presenteren de case for the NWO glashelder. Dit er nu aan de gang:

Het is 1 seconde voor 12 zoals Al Bartlett laat zien. De wereldbevoling MOET nu worden uitgeroeid. Dat gebeurt ook. De vaccinaties, de chemtrails, het GMO-voedsel, de E-nummers, het aspartaam, de oorlogen, de radiation-exposure, HAARP met de aardbevingen en tsunami’s, de georkestreerde economische collapse met ook miljoenen doden tot gevolg, het killer-virus van Ab, de FEMA-kampen, het einde van de rechtstaat, het uitbreiden van ‘abortus’ tot bij pasgeborenen, het farmaceutisch complot, de fluoridering van het drinkwater, het uitrollen van de spy- and control grid via computers en internet, het terroriseren van de bevolking in het kader van de ‘strijd tegen het terrorisme’, de false flag attacks etc etc: HET ZIJN ALLEMAAL WAPENS VAN DE NWO OM ONS UIT TE ROEIEN EN DAT IS NU AAN DE GANG! Het ultieme bewijs hiervoor: alle hiervoor genoemde onderwerpen zijn taboe verklaard door de MSM die de final solution van de NWO moeten verkopen en promoten!

Wie kan hier nog iets tegenin brengen? Kijk naar het college en besef je dat de groei vanaf 2000 HYSTERISCH is geweest waardoor de effecten die Bartlett beschrijft zelfs in hog heviger mate zullen optreden dan hij voorspelt! Besef ook dat begrippen als ‘politiek’ en ‘beleid’ geen enkele rol meer spelen in deze crisis waar we nu middenin zitten, precies zoals aan de orde komt: democratie wordt vernietigd door overbevolking net als de persvrijheid en de grondrechten die er het fundament van vormen! Nu begrijpen we ook de opkomst van puppets zoals Balkenende, Rutte, Berlusconi, Bush en Obama: hun enige functie is de democratie om zeep te helpen en de rode loper uit te rollen voor de NWO en dat doen ze dan ook! Constateer ook hoezeer de MSM in 2000 al betrokken waren bij de NWO-samenzwering en in hun berichtgeving maar een uitgangspunt hadden: het in slaap sussen van de massa met leugens! Mensen, het is over en uit. Zelfs voor ons was dit college dat we aantroffen op YouTube -het eerste deel heeft meer dan 4 miljoen views, in alle versies samen is het aantal views misschien wel 6 miljoen, niet zoveel als de leugen-film over Kony (meer dan 80 miljoen) maar over dit college zwijgen de MSM natuurlijk even zo goed- een enorme eye opener vawege de simpele en heldere wijze waarop Bartlett het probleem uiteenzet. Het enige punt is natuurlijk dat de casus voor de NWO wel wordt onderbouwd met feiten. Maar feiten zijn feiten, dat uitgangspunt hebben we op deze site altijd gehanteerd. Ons gelijk zit hem in het volgende: alles wat de NWO zegt of doet is inderdaad een leugen en they are indeed out there to kill us, precies zoals we altijd hebben gezegd! Hoe het dan wel zou moeten, het oplossen van het probleem? Misschien iets voor onze lezers om over mee te denken!

Print Friendly, PDF & Email
Share