DE INVLOED VAN KABBALAH OP UW LEVEN

BREAKING: LUISTER NAAR DE HYPOCRISIE VAN DE NOS, ONZE STAATSOMROEP IS NET ZO CORRUPT ALS DE BBC * TOTAAL VERBOD OP ONDERZOEK EN BERICHTGEVING ZAAK-DEMMINK * JOURNALISTEN KALLTGESTELLT * HANS LAROES GENOEMD ALS ‘CHANTABEL’ DOOR CRUCIALE BRON

“Mensen die nog twijfelden aan de werking van duistere machten op onze planeet zullen na het zien van deze film een andere blik daarop hebben.”

(Spiritworld- The Alien Kabbalah, NL ondertiteld)

Dat er meer is tussen hemel en aarde kunnen de meeste mensen tegenwoordig wel aannemen. Dat er andere werkelijkheden zijn naast de fysieke werkelijkheid is al iets lastiger. Dat er mensen zijn die bewust dan wel onbewust contact hebben met geesten en demonen is voor de meeste nuchtere westerlingen een ongeloofwaardig verhaal.

De film ‘Spiritworld’ van Chris Everard laat zien dat het contact leggen met en het oproepen van geesten niet alleen in heel oude tijden is gebeurd, maar ook nu nog doorgaat.

Het zijn vooral de hoogwaardigheidsbekleders die manieren zoeken om dit te doen. Heel oude technieken, waarbij geesten en demonen opgeroepen kunnen worden, zijn doorgegeven in ieder geval vanaf de tijd van koning Salomo. Veel magische boeken (‘Grimoires’) zijn in de loop van de eeuwen gekopieerd en aangevuld. De Kabbala dient daarvoor als basis.

De invloed van de duistere machten op ons bestaan moet dan ook niet onderschat worden. Via de wereldse en kerkelijke elite werd en wordt aan buitenaardse geesten maar ook aan demonen en aan Lucifer zelf gelegenheid geboden om werkzaam te zijn in onze wereld.

De ons heden bekende Illuminati, veelal bestaande uit vrijmetselaars onder de politieke, financiële en koninklijke elite, houden zich bezig met rituelen om geesten naar het fysieke gebied van onze wereld op te roepen. Zie o.a. bij Olympiczion.nl over de zeer grote rituelen bij de Olympische Spelen; en bij David Icke, het interview met Winona Ryder, die geprogrammeerd was om als ‘godin’ te fungeren en demonen op te roepen in de magische cirkel voor de verzamelde Illuminati).

De genoemde film van Chris Everard laat duidelijk de rode draad van het contact tussen wereldse elite en de geesten- en demonenwereld zien. De functie van de koninklijke kroon hierbij wordt uitgelegd en er wordt aangetoond wat ‘Baphomets’ zijn. De film begint met een fragment uit de film ‘Eyes wide shut’ van Stanley Kubrick. Hierin wordt tamelijk expliciet getoond hoe rituelen van onder andere sex magic in de huidige tijd nog steeds plaatsvinden onder de welgestelden van deze wereld. Hij heeft het naar buiten brengen van deze werkelijkheid moeten bekopen met zijn leven.

Mensen die nog twijfelden aan de werking van duistere machten op onze planeet zullen na het zien van deze film een andere blik daarop hebben.

Uit andere bronnen valt te lezen, dat deze werking in de huidige tijd zowel op aarde door de machthebbers (denk aan de Olympische rituelen) als in de geestenwereld flink wordt opgevoerd, om het al eeuwen klaarliggende Plan voor de Nieuwe Wereldorde (die van de anti-christ) ingevoerd te krijgen (zie hiervoor o.a. Olympiczion.nl over het bestaan van ondergrondse bases en de Nefilim; en de website van Carolyn Hamlett, insider van de duistere hiërarchie.)

Klaar om wakker te worden??

Bron: OlympicZion

Print Friendly, PDF & Email
Share