TELEGRAAF TEGEN STAAT: BAIL US OUT!

CORRUPT EN CRIMINEEL MEDIA-CONCERN TMG STORT GEHEEL IN ELKAAR: HET IS ZOVER * BEURSKOERS STORT IN * TOTALE PANIEK OP DE BASISWEG * TELEGRAAF WIL NU 80 MILJOEN VAN MARK RUTTE * WWW.TELEBEGRAAF.NL * WWW.TELEGROEF.NL * 17 JUNI: UITSPRAAK PEDIGRAAF-ZAAK * 23 JUNI: ONTMASKERING BART MOS

KRANT DIE MICHA PROBEERDE TE VERNIETIGEN MET VALSE AANGIFTES EN LASTER KRIJGT ALLES TERUG ALS EEN BOEMERANG

telegraaf.vergadering
Na decennia van list en bedrog dreigt nu het doek definitief te vallen voor De Telegraaf. Uit lafheid en opportunisme behandelde de krant zowel Pim Fortuyn als Geert Wilders niet anders als De Volkskrant en met name dat werd de ondergang. Nu moet de ‘gevestigde politiek’ die mede dankzij De Telegraaf de macht behield de krant redden

Na drie keer uitstel zal het Amsterdamse Hof op 17 juni een van de belangrijkste uitspraken doen uit de Nederlandse juridische geschiedenis: mag Micha De Telegraaf aanduiden als ‘Pedigraaf’? Maar hoe het arrest ook zal luiden, Micha wint altijd -voor Nederland en de persvrijheid! Wellicht is Micha nog meer geholpen bij een ‘verbod’ op het woord ‘Pedigraaf’ dan met de winst! Immers: als het woord -dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis: een woord verbieden!- wordt verboden zal het zich al een veenbrand verspreiden door Nederland! Maar belangrijker is dat heel Nederland inmiddels dusdanig braakt van De Telegraaf dat het over en uit is voor de fascistische bedriegers aan de Basisweg. In een laatste wanhoopspoging probeert TMG nu de Nederlandse staat af te persenhun eigen Nederlandse pedo-staat!- om de lopende rekeningen te kunnen betalen om de simpele en enkele reden dat het geld nergens anders meer te halen is dan bij Mark Rutte! De koers staat inmiddels op 6,80 (van bijna 10 eind vorig jaar), er komt een ‘topman’ die niets kan –behalve plunderen– en niets weet, het WK Voetbal waar TMG de laatste hoop op heeft gezet wordt een drama met rellen en geweld en dan krijgen we ook nog, op 23 juni, de totale ontmaskering van Bart Mos als bedrieger. Je zou haast medelijden met ze krijgen.

Print Friendly, PDF & Email
Share