TELEGRAAF, NVJ EN LEISTRA DELEN ADVOCAAT

VERVOLG VAN DE VENDETTA TEGEN MICHA NU OP 28 JUNI OM 10:30 UUR WEER TE DEN HAAG: DAN PROBEERT OFFICIER VAN JUSTITIE NICOLE VOGELENZANG MICHA ACHTER DE TRALIES TE KRIJGEN IN AFWACHTING VAN ZIJN PROCES OP 17 JULI * DE ‘GROTE COALITIE’ TEGEN MICHA SPANT AAN ALLE KANTEN SAMEN * DIT IS EEN EPISCHE STRIJD VAN DE GOEDE DAVID TEGEN DE DUIVELSE GOLIATH

De Telegraaf, op de achtergrond de grote gangmaker en demonisator van Micha Kat, deelt een advocaat met Gerlof Leistra die aangifte tegen Micha heeft gedaan. Het gaat om Jens van den Brink van Kennedy van der Laan (foto) die ook weer optreedt voor de NVJ die Micha op onrechtmatige wijze royeerde en al maanden weigert zijn mails te beantwoorden [achtergronden met video]. Van den Brink vertegenwoordigde gisteren De Telegraaf in de procedure tegen de publieke omroep inzake de programmagegevens. Hij adviseerde Leistra rond zijn aangifte tegen Micha –we hebben zowel Van den Brink als Leistra hierover gesproken- en de NVJ inzake het royement van Kat.

Aldus ontstaat een wel heel onsmakelijk beeld van samenspanning en achterkamers. Wat dit alles nog weer extra gevoelig maakt is dat beschuldigingen van kindermisbruik zowel de kern vormen van Kat’s conflict met De Telegraaf –de beschuldigingen aan het adres van Kees Lunshof- als van dat met Leistra die volgens een bron betrokken is bij ritueel misbruik en marteling van kinderen.

Het kantoor van Van den Brink wordt nog regelmatig bezocht door de Amsterdamse burgemeester en voormalige name partner Eberhard van der Laan die zich van de grote zaken op de hoogte houdt. Dit is aan Kat verklaard door managing partner van het kantoor Joost Linnemann, een dispuutsgenoot van Kat. Wij menen dat de bemoeienis van Eberhard met zijn voormalige kantoor vanuit de positie als burgemeester so wie so onrechtmatig is, maar ja, de belangen van de pedofielen-mafia prevaleren natuurlijk boven wetten en praktische bezwaren! Deze alarmerende bemoeienis van de burgemeester op de achtergrond maakt de samenspanning en het complot tegen Kat nog weer smeriger.

Kennedy van der Laan trad enige jaren geleden op voor de NOS toen die omroep onder leiding van Jeroen de Jager nog onderzoek deed naar de zaak-Demmink. Toen de Jager door de staatsomroep te verstaan was gegeven dat hij zijn onderzoek per direct moest staken [backgrounds], probeerde Micha de lopende WOB-procedures van de NOS over te nemen. Kennedy van der Laan reageerde niet op zijn telefoons en emails. Hier alle achtergronden. Bekend is dat de gemeente Amsterdam een leidende rol speelt in het beschermen van de pedo-netwerken; zo was het de gemeente die advocaat Richard Korver aanwees om de ouders van de misbruikte kinderen in de Amsterdamse zedenzaak ‘bij te staan’. Eberhard van der Laan nam de ‘pedo-erfenis’ direct over van Job Cohen en daarmee is de hoogst kwalijke rol van Kennedy van der Laan in de samenzwering tegen Micha direct verklaard.

Print Friendly, PDF & Email
Share