TELEGRAAF: KILL DE KLOKKENLUIDER!

PIETER KALBFLEISCH INDERDAAD VERDEDIGD DOOR DE BRAUW, HET KANTOOR VAN DEMMINK * NAZI-KRANT SPREEKT DOODVONNIS UIT OVER KLOKKENLUIDER * LUISTER NAAR KLOA VAN GISTEREN OVER DE ZAAK-KALBFLEISCH

VLIEGEN DE KOGELS STRAKS DANKZIJ DE TELEGRAAF DOOR NEDERLAND IN CHIPSHOL-ZAAK?

Het op deze site reeds aangekondigde artikel in De_val_van_Pieter_Kalbfleisch De Telegraaf ter bescherming van Kalbfleisch is nog erger dan we hadden kunnen vermoeden. De naam van de klokkenluider wordt door de krant als enig medium voluit genoemd -enkele malen, overigens nog met een fout ook- en dat kan de facto worden geinterpreteerd als een uitnodiging vanuit de Basisweg haar te vermoorden. De doodsbedreiging is immers reeds geuit en nog wel door een voormalig president van de Haagse rechtbank!

Geen list, geen manipulatie en geen bedrog gaat De Telegraaf te ver om hun club criminele borrel-vrienden rond Kalbfleisch, De Kroes en Sparrow -een groep waartoe de eigen hoofdredacteur ook behoort- de reddingsboei toe te werpen [hier alle achtergronden over de criminele banden van De Telegraaf]. Lees het artikel en oordeel zelf. Journalist Harry van Gelder meent zelfs nog een waarschuwend telefoontje van Micha Kat in het stuk te moeten opnemen, blijkbaar vanuit de wens dat dit de zaak-Kalbfleisch ten goede komt. Vervolgens doet hij precies dat waarvoor ik hem heb gewaarschuwd: het uitspreken van het doodvonnis over de klokkenluider! Uiteraard zwijgt de nazi-krant in alle toonaarden over hun eerdere onrechtmatige optreden tegen mij en over mijn directe journalistieke betrokkenheid bij de zaken Westenberg en Kalbfleisch. Laat ik dan ook maar melden wat journalist Van Gelder tegen mij heeft gezegd: we gaan dit allemaal eerlijk en onpartijdig opschrijven!

Dat voormalig president Hofhuis de doodsbedreiging heeft geuit wordt in De Telegraaf overigens bestreden door De Brauw-advocaat Rogier Duk die kennelijk voor Kalbfleisch optreedt. In een potsierlijke passage probeert de krant aan damage control te doen voor de rechterlijke macht en hun criminele borrel-vrienden van het kamp Kalbfleisch-De Kroes-Paradijs. Dat De Brauw het kantoor is dat de kastanjes voor Kalbfleisch uit het vuur moet slepen behoeft niet te verbazen nu we weten dat het complete Nederlandse pedo-netwerk gebruik maakt van de diensten van dat kantoor en dat een mede-bestuurder van Kalbfleisch bij de NMa, Jaap de Keijzer, voormalig managing partner is van het elite-kantoor dat door De Telegraaf wordt omschreven als een ‘gerenommeerd kantoor’. Hoe groter de criminelen die je bijstaat, hoe ‘gerenommeerder’, ja, zo werkt het wel in advocatenland! In die zin heeft De Telegraaf dus gelijk!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share