Target: De Telegraaf, 16 juni attack

paradijs.jpgSamen strijden tegen het fascistisch monster De Telegraaf * MSM gaan helemaal kapot aan corruptie en bedrog * De Telegraaf moet worden kapotgemaakt op alle mogelijke manieren * Zijn we een volk van mensen of van mieren? *Meer over nieuwe Nazi-campagne van Wakker Nederland: zoveel mogelijk soldaten aan flarden! Voor Volk en Vaderland!

Liegen en bedriegen om lustmoordenaars en kinderverkrachters in bescherming te nemen [FEITEN, ONWEERSPOROKEN]. Een criminele pedofiel in de hoofdredactie die volgens getuigen aanwezig was bij de opnames van snuff movies -Kees Lunshof- en die samenspande met super-pedo Joris Demmink [ONWEERSPROKEN]. Misbruik van machtspositie om mensen kapot te maken in opdracht van duivelse machten zoals het koningshuis [FEITEN, ONWEERSPROKEN]. En dan nu een op fascistische leest geschoeide militaire propaganda-campagne in opdracht van Defensie met als doel zoveel mogelijk Nederlanders naar Afghansistan te krijgen waar ze kapot kunnen worden geschoten door de Taliban [FEITEN EN ACHTERGRONDEN]: is er in ons land een meer criminele, schadelijker en weerzinwekkender organisatie denkbaar dan De Telegraaf? En dan zwijgen we nog maar over diens TOTAAL CORRUPTE EN INCOMPETENTE hoofdredacteur Sjuul Paradijs die zijn krant -of wat daar nog van over was- thans in ijltempo de afgrond in weet te sturen… Maar op 16 juni zullen we deze boevenbende de nekslag geven!

lepoole.jpgDan immers staat uw webmaster te Amsterdam tegenover de heer Bas Le Poole, de advocaat van het ‘gerenommeerde’ kantoor Houthoff Buruma die zich laat prostitueren om deze club van killers, kindermoordenaars en bedriegers tegen vorstelijke fees bij te staan in hun kruistocht tegen alles wat in Nederland nog puur is, nog eerlijk en nog authentiek. Kun je nagaan: uw webmaster is NIET gedagvaard wegens laster omdat hij Kees Lunshof voortdurend beschuldigd van pedofilie, hij is NIET gedagvaard omdat hij hoofdredacteur Sjuul Paradijs ten onrechte zou hebben beschuldigd van corruptie en belangenverstrengelingen, hem wordt NIET voor de voeten geworpen dat hij AIVD-agen journaliste Jolande van der Graaf heeft beschuldigd van bedrog en het in bescherming nemen van lustmoordenaars… Nee… hij is gedagvaard OMDAT HIJ ZICH UITGEEFT ALS JOURNALIST VAN WAKKER NEDERLAND!!!

Ze zijn bij De Telegraaf thans zo verdorven en corrupt, dat ze het niet kunnen velen dat iemand die uit is op de waarheid en het controleren van de macht zich namens hen manifesteert! Nee, alleen ‘journalisten’ die moordenaars beschermen en de waarheid willens en wetens verkrachten om de belangen van duivelse machten te dienen zoals Demmink en Defensie… die worden geschikt bevonden om te werken voor Wakker Nederland! De Telegraaf maakt het helemaal bont doordat uw webmaster ooit is aangenomen als correspondent te Bangkok zonder dat de krant de arbeidsovereenkomst vervolgens formeel heeft ontbonden…. hier de achtergronden over dit aspect van de zaak. Dat ‘formele ontbinden’ konden ze niet opbrengen omdat ze dan zouden moeten gaan spreken over Kees Lunshof en zijn geschiedenis als kinderverkrachter en lustmoordenaar… IN TOTALE PANIEK heeft Wakker Nederland daarom 10.000 Euro overgemaakt zonder daaraan de eis te verbinden dat uw webmaster zich niet meer zou mogen uitgeven als ‘journalist van De Telegraaf’…. Begrijpen we nu ook waarom deze bende ONGEKENDE CRIMINELEN tot op de dag van vandaag blijft liegen en bedriegen om kinderverkrachters zoals de moordenaars van Marianne Vaatstra de hand boven het hoofd te houden? DE PEDO-GEEST VAN KEES LUNSHOF WAART NOG ALTIJD ROND OP DE BASISWEG! We zien de zitting op 16 juni in elk geval met veel vertrouwen tegemoet. Be there!

Intussen is het amusant te zien hoe de kranten van de MSM in ijltempo ten onder gaan. Kijkt u maar mee:

NRC Handelsblad: speelt geen enkele rol meer na implosie van oplage als gevolg van de ‘demoniseringsaffaire’ van Folkert Jensma in 2002. Eigenaren weten geen raad met de ‘kwaliteitskrant’ en niemand wil nog gaan lopen trekken aan dit dode paard.

De Volkskrant: verspeelde elk journalistiek gezag na opzichtige blunders als de Bernhard-interviews, de ‘martelprimeur’ en de canard-Ottolien Lels. Alom weggenhoond als ‘bejaardentehuis’ en ‘Azijnbode’. Ook voor dit dode paard zal het niet meevallen een nieuwe hoofdredacteur te vinden wegens het extreem hoge ‘afbreukrisico’.

AD: Zit al jaren zonder hoofdredacteur, speelt verder geen enkele rol meer, ten dode opgeschreven. De laatste hoofdredacteur werd door deze website trouwens ontmaskerd als een geweldadige dieren-extremist.

Trouw: Speelt geen enkele rol meer. Maakte zich onsterfelijk belachelijk toen de hoofdredacteur, een voormalig communist, zijn voorpagina gratis weggaf aan de ‘Benoemen- en Bouwen-campagne’ van Doekle Terpstra.

De Telegraaf: grootste krant van Nederland in onder Sjuul Paradijs in de greep geraakt van duistere mafiose krachten.

Tot slot: we hebben de NVJ om een stellingname gevraagd over het ongekende initiatief ‘Onze Helden’. We stuurden deze korte email aan secretaris Thomas Bruning:

Beste Thomas,

Ik wil je erop wijzen dat De Telegraaf thans onder het eigen journalistieke ‘merk’ een op een propaganda publiceert van Defensie waaraan geen enkele journalistieke toetsing ten grondslag ligt. In bijgaande link meer achtergronden. Gaat de NVJ zich hierover uitspreken, zeker na de discussies over het ‘embedded’ meegaan naar oorlogsgebieden die thans alweer geheel achterhaald lijkt nu media immers een op een de info van Defensie publiceren? Ik zal je binnenkort benaderen om een reactie.
groet

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share