Zionistische Organisatie tagged posts

GERD SCHULTZE-RHONHOF OVER HITLER EN WO2

BREAKING: NEDERLAND NU GEREGEERD DOOR DE JUNTA RUTTE-DEMMINK * VUILE OORLOG VAN DE ZORREGUIETA’S NU OOK BIJ ONS

EXTRA: MISDADIG OVERHEIDSOPTREDEN EN TERREUR TEGEN ‘BELASTING-POLITICUS’ TOINE MANDERS * ER LIGT NU GEEN ENKELE BODEM MEER ONDER DE STAATSTERREUR VAN DE JUNTA RUTTE-DEMMINK

Op cruciale momenten in de geschiedenis zoals nu dient men terug te kijken naar het verleden om ontwikkelingen te kunnen duiden en trends te kunnen vaststellen. Thans kunnen we zonder enige aarzeling opwerpen, dat de krachten die de beide wereldoorlogen hebben getriggerd exact dezelfde zijn als die nu aan de knoppen zitten. Dat is ook logisch en past naadloos bij de -inmiddels bewezen- theorie van de NWO-takeover door de Bilderberg-elites en door de Rothschild-aangestuurde banken-mafia. Deze takeover is nauwgezet voorbereid vanaf 1776 toen door Adam Weishaupt in opdracht van de Rothschild’s de Illuminati werden opgericht. De doelstellingen van de Illuminati vormden de basis van de Protocollen van de Wijzen van Zion [must read] die in 1897 werden ‘aangenomen’ op het Eerste Zionistische Wereldcongres in Basel, Zwitserland. Toen deze protocollen in 1884 bekend werden (de dochter van een Russische generaal kocht ze

Lees verder