Yasmina Haifi tagged posts

YASMINA HAIFI REVISITED: LEUGEN = WAARHEID

ELK SNIPPERTJE WAARHEID WORDT NU IN NEDERLAND OP HYSTERISCHE WIJZE AFGESTRAFT * AFFAIRE-HAIFI EN KAMERVRAGEN-GATE DEMMINK BEWIJZEN: ER IS IN ONS LAND GEEN ENKELE RUIMTE MEER VOOR WAARHEID EN FEITEN * NEDERLAND ORWELL-LAND: WAARHEID = LEUGEN! LEUGEN = WAARHEID!

Het was natuurlijk al lang eerder bewezen en vastgesteld, maar nu ad nauseam: IS(IS) = VS = Israel = NAVO = Mark Rutte = Joris Demmink. Alle onthoofdingen waren propaganda en fake, net zo fake als de MH17-hoax. Het bewijs hiervoor vinden we vooral in de reacties op een tweet van Justitie-ambtenaar Yasmina Haifi aan het eind van deze zomer. O wat maken ze het ons makkelijk de waarheid te ontdekken!

Share
Lees verder

TRAANGAS EN ONTHOOFDING: DE MEDIA EN DE NWO

OBAMA EN DE NWO ‘GEBRUIKEN’ DE JOURNALISTIEK OP WERKELIJK WEERZINWEKKENDE WIJZE OM HUN AGENDA TE KUNNEN DOORVOEREN * MET DE ENE HAND JOURNALISTEN VERVOLGEN EN UITSCHAKELEN, MET DE ANDERE TRANEN WISSEN OM HUN ONTHOOFDING * WAT WE HIER ZIEN IS NOG NOOIT EERDER GEBEURD EN IEDEREEN IS BLIND

We begrijpen nu eens te meer de hysterische reactie van Rutte cs. op de ISIS-tweet van Yasmina Haifi. IS(IS) is een zorgvuldig door de NWO gecreeerde ‘opvolger’ van Al Qaida en iedereen die het demoniserings-spelletje dreigt te verstoren moet uit de weg worden geruimd. Toen Yasmina haar tweet schreef stond IS(IS) op het punt de ‘James Foley-kaart’ uit te spelen en de wereld te laten ineenkrimpen van horror om de ‘onthoofding’ (tussen aanhalingstekens omdat niet valt uit te sluiten dat het om een hoax gaat) van deze Amerikaanse fotojournalist door een ‘Britse’ jihadist. Dat Yasmina als ‘lid’ van de overheid terecht stelde dat Foley in werkelijkheid het slachtoffer is van de NWO, CIA, Israel en Timmerfrans die IS(IS) samen creeerden [BEWIJS] paste natuurlijk op geen enkele wijze bij deze opzet. De ‘ontzetting’ van Obama over de ‘onthoofding’ van ‘de journalist Foley die ‘zo dapper verslag probeerde te doen’ staat in schril contrast met de behandeling van journalisten in Obama’s eigen achtertuin Ferguson waar een team van Al Jazeera het werken met traangas onmogelijk werd gemaakt. Zelfs de NVJ maakt melding van de wantoestanden tegen journalisten in Obama’s VS.

Share
Lees verder

BREAKING: CRUCIALE BOODSCHAP VAN MICHA

HET WOORD ‘KRISIS’ BETEKENT IN HET GRIEKS: BESLISSEND MOMENT * ER LIGGEN NU DUS UNIEKE KANSEN * DE STRIJD TEGEN DE NWO LIJKT ZICH OPEENS TEN GOEDE TE GAAN KEREN * AFREKENEN MET DE MSM: NU OF NOOIT

EXTRA: BIJVAL VOOR ‘ISIS-AMBTENAAR’ YASMINA HAIFI * SITUATIE IN FERGUSON ESCALEERT VERDER EN VERDER: UPDATES, LIVESTREAMS * BLIJF DEZE SITE FINANCIEEL STEUNEN EN VRAAG HET REKENINGNUMMER VIA [email protected]

Bij 1000 aanmeldingen voor een ‘mars op De Telegraaf’ keert Micha als ’s lands oudste strijders tegen de MSM terug naar Nederland om de ‘troepen aan te voeren’ en een einde te maken aan misdadige en moorddadige praktijken van de krant van wakker Nederland. Natuurlijk, 1000 is veel, erg veel. De kans dat we het halen is klein. Maar als ik zo’n actie uitvoer, wil ik ook een stevig commitment. Nu is de kans daar ECHT IETS TE DOEN en die kans wordt jullie nog aangereikt ook! Het email-adres waarop men zich kan aanmelden is [email protected] Tot ziens op de Basisweg!

Share
Lees verder

MDI-TERREUR VAN DEMMINK TEGEN DEZE SITE

BETAALD EN AANGESTUURD DOOR HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE OPENT HET MDI OPNIEUW DE AANVAL OP DEZE SITE * GIGA-OFFENSIEF TEGEN KLOKKENLUIDERONLINE: SOMMATIE 11 ‘UITINGEN’ TE VERWIJDEREN * ZELFS JODEN MOGEN GEEN KRITIEK HEBBEN OP DE NAZI’S IN ISRAEL EN BIJ HET CIDI * YASMINA HAIFI MAG DE JODEN VAN HET MDI BESCHULDIGEN VAN MASSAMOORD IN IRAK, MAAR MICHA MAG NIETS * MDI RECHTSTREEKS AANGESTUURD DOOR DEMMINK EN BOLHAAR EN DAARMEE ONDERDEEL VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE

EXTRA: DE JOODSE HOLOCAUST-MAFIA MOEST STEEDS WOESTER EN WANHOPIGER OM ZICH HEEM SCHOPPEN OM HUN LEUGENS IN DE LUCHT TE HOUDEN

bolhaarDe hoeveelste aanval van de MDI op deze site is dit nu al? We go back meer dan 10 jaar, zo leert een quick google. Ongeveer drie jaar geleden deed het MDI nog een leugenachtige valse aangifte tegen deze site wegens ‘holocaustontkenning’ zonder ook maar een naam te kunnen noemen van een burger die door deze site ‘gekwetst’ zou zijn dan wel ‘gediscrimineerd’, een vereiste om op dit punt tot een veroordeling te kunnen komen. Die veroordeling kwam er echter toch -zonder enige motivering- en daartegen loopt thans hoger beroep waarbij we dan nog maar even onvermeld laten dat zelfs onze minpres Rutte van mening is dat het moet kunnen, het ontkennen van de holocaust. Wat hier ook van zij, hieronder volgt de sommatie van het MDI. Wij reageren hierop met de sommatie deze sommatie per omgaande in te trekken. Gebeurt dat niet, zullen wij aangifte moeten doen tegen het MDI wegens lidmaatschap van een criminele (pedo)organisatie, medeplichtigheid aan massamoord op de Palestijnen en ambtelijk machtsmisbruik om journalisten te beletten hun beroep uit te oefenen.

Lees verder