Winnie Sorgdrager tagged posts

DEMMINK 31-10-2012: DE MICHA-REPO

DEZE REPORTAGE IS DOOR DE NEDERLANDSE STAAT VERWIJDERD VAN YOUTUBE MAAR NU WEER TERUGGEPLAATST * LATEN DEMMINK CS. HEM NU STAAN TOT 18-09, DE DAG VAN HET PROCES? * IS HIER SPRAKE VAN EEN ‘DEMONSTRATIE’ OF VAN HET VERRICHTEN VAN JOURNALISTIEK WERK? * OPNIEUW DREIGT EEN DRAMA VOOR HET OM IN EEN DEMMINK-ZAAK * KOMT ALLEN MASSAAL NAAR DE ZITTING!

De reactie van Sorgdrager die in het hele Demmink-dossier een van de meest smerige rollen speelt en verantwoordelijk is voor de arrestatie van Baybasin, is ons altijd blijven fascineren. Advocaat Leo Spigt is een zeer goede vriend van Demmink en mocht ongestraft zijn zakken vullen met miljoenen in het SNS-drama.

Share
Lees verder

DE TIEN GROOTSTE DEMMINK-CRIMINELEN

GAAT NEDERLAND AFREKENEN MET DE CRIMINELE PEDO-TOP DIE HET LAND AL DECENNIA LANG TERRORISEERT EN DE RECHTSTAAT COMPLEET HEEFT VERWOEST? * HIER DE TIEN GROOTSTE ‘DEMMINK-CRIMINELEN’ (NAAST DEMMINK ZELF) DIE SO WIE SO ZULLEN MOETEN WORDEN GEOFFERD EN/OF BERECHT DOOR DE ‘COMMISSIE RECHTSHERSTEL’ OM ONS LAND TE REDDEN

Onderstaande mensen hebben zich schuldig gemaakt aan zeer zware strafrechtelijke feiten en aan misdaden tegen het Nederlandse volk. Naast concrete delicten als valsheid in geschrifte, het voorliegen van de kamer, ambtelijk machtsmisbruik, vervalsen/verduisteren van bewijsmateriaal, obstructie van de rechtsgang, verduistering/diefstal van gemeenschapsgelden en medeplichtigheid aan mishandeling en moord, zijn zij ook allen schuldig aan het lidmaatschap van cq. leiding geven aan een criminele organisatie:

SORGDRAGER

1. Ivo Opstelten. Als minister thans de primaire verantwoordelijke voor de hele kwestie en de voornaamste beschermer van Joris Demmink.

2. Piet Hein Donner. Veroorzaker van Demmink-gate door tegen tal van feiten en waarschuwingen in Demmink op de troon te hijsen.

3. Winnie Sorgdrager. Creerde eigenhandig de macabere machtsbasis voor Demmink eind jaren 90 waardoor Demmink zich onaantastbaar kon gaan voelen. Politiek verantwoordelijk voor de zaak-Baybasin.

Lees verder