smaad tagged posts

JAN VLUG HEEFT NU GEEN TIJD MEER

JAN ‘THE GOOD GUY’ VLUG VOND DE ZAAK-DEMMINK TOCH OOK ZO’N SCHANDE? * MAAR JAN VLUG HEEFT NU GEEN TIJD MEER VOOR EEN GESPREKJE [janvlug.nocomment] * HET LEUGEN-BOLWERK ROND JASPER S. STORT IN MET DONDEREND GERAAS * WIM DANKBAAR ERKENT SLEUTELROL DEMMINK IN ZAAK-VAATSTRA

HIERONDER DE PANIEK-EMAIL VAN JAN VLUG AAN BOL.COM * JAN ‘THE GOOD GUY’ VLUG WORDT JAN ‘DE BOEKVERBRANDER’ VLUG

VLUG

Geachte heer, mevrouw,

Op uw site wordt de verschijning aangekondigd van “Het Verboden Dagboek” door Wim Dankbaar. Ik wijs u erop dat dit boek uiterst smadelijke en lasterlijke beschuldigingen bevat aan het adres van onder andere twee volstrekt onschuldige (voormalige) asielzoekers, Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie, een aantal Ministers van Justitie en, niet in de laatste plaats, ondergetekende.

Wim Dankbaar wordt terzake de beschuldigingen aan het adres van o.a. de asielzoekers door justitie vervolgd. De rechter heeft die zaak verwezen naar de meervoudige strafkamer en n.b. een psychiatrisch onderzoek van Dankbaar bevolen.

Lees verder