Simon Rozendaal tagged posts

SIMON ROZENDAAL EN FUKUSHIMA

ELSEVIER-REDACTEUR: ER IS NOG NOOIT IEMAND GESTORVEN AAN STRALING * IK STA NOG STEEDS ACHTER KERNENERGIE * FUKUSHIMA HEEFT NIET GELEID TOT STRALINGSDODEN, ALLE STUDIES ZEGGEN: GEEN DODEN DOOR STRALING * KERNENERGIE IS HET BEST VOOR DE GEZONDHEID VAN ALLE ENERGIEVORMEN * IK GA IN DE TOEKOMST STEEDS MEER GELIJK KRIJGEN * WIJ ALS MSM GAAN NIET DEZELFDE ONZIN SCHRIJVEN ALS HET INTERNET

Share
Lees verder

TRAILER JDTV: MICHA DOET HET VOOR NEDERLAND

BREAKING: MICHA ONTMASKERT DE ZWARTE MAFIA VOOR HET NEDERLANDSE VOLK * ZWARTE MAFIA KAN MICHA VERVOLGEN, INTERNEREN EN ZELFS EXECUTEREN MAAR DE WAARHEID NIET (VRIJ NAAR SOCRATES) * COMING UP: SIMON ROZENDAAL VAN ELSEVIER BLIJFT VOORVECHTER VAN KERNENERGIE

Zeer bemoedigend is dat we nog steeds geen uitspraak binnen hebben van het Haagse Hof over de verplaatsing van de Vogelenzang-zaak (smaad, stalking en valse bommeldingen) naar een ander Hof. Deze uitspraak was toegezegd op 30 december. Reden voor de verplaatsing zou zijn dat een van de aangevers -Pels Rijcken-CEO Rene Kiers- de partner is van een vice-president van het Hof, Xandra Kiers-Becking. Kiers heeft een valse aangifte tegen Micha gedaan en samen met Justitie -ook client van zijn kantoor- bewijs vervalst. Het Haagse Hof heeft gelast dat Kiers hierover onder ede moet worden gehoord, maar dat wordt nu allemaal een beetje te ‘ingewikkeld’ nu zijn partner bij datzelfde Hof VP blijkt te zijn. Zou het zo kunnen zijn dat geen enkel ander Hof deze voor Justitie kansloze en ook politiek (Micha’s rol in de affaire-Demmink!) uiterst gevoelige zaak wil overnemen en er daarom een patstelling is ontstaan? Let wel: als deze zaak inhoudelijk zal worden behandeld, dienen ook de publikaties over kindermisbruik

Lees verder

DE SIMON ROZENDAALS VAN DE EU IN PANIEK

BREAKING: MSM SPELEN REEDS NU DE ADOLF HITLER-KAART UIT TEGEN GEERT WILDERS, OPNIEUW DE PIM FORTUYN-REFLEX * ZE KUNNEN NIET BETER EN HEBBEN NIETS ANDERS

2014 WORDT EEN GLORIE-JAAR VOOR DE NIEUWE MEDIA: ALLE CORRUPTE LEUGENBOLWERKEN STORTEN INEEN * DE STRALINGS-MAFIA VAN SIMON ROZENDAAL, DE PEDO-MAFA VAN DE TELEGRAAF EN GERLOF LEISTRA EN ZEKER OOK DE EUROPA-MAFIA VAN NRC HANDELSBLAD EN NOS * BINNENKORT NIEUWE ACTIES TEGEN DE PEDIGRAAF EN TEGEN NOS

rompuy2
Symbool van het EU-facisme en object van hoon en spot wereldwijd: EU-Fuhrer van Rompuy. Waar Hitler tenminste nog geliefd was, wordt deze satanist reeds nu door iedereen gehaat.

Totale paniek bij de EU-mafia in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement van mei dit jaar. Bij deze verkiezingen zullen de anti-Europa partijen die zich aan het verbinden zijn tot een grote EU-brede beweging een enorme overwinnig behalen. De EU-mafia zal dit echter niet accepteren. Vandaag komt The New York Times met een artikel over ondermeer Geert Wilders waarin deze een op een gelijk wordt gesteld aan Adolf Hitler en zijn beweging verantwoordelijk wordt gehouden voor rassenhaat. Dit zijn alle groepen die volgens de NYT zullen worden uitgeroeid als Geert Wilders de verkiezingen gaat winnen: But in fact, since the early 20th century, Europe’s far-right nationalists have often united in search of an “other” to oppose, exclude, resist, restrict or oppress — historically, minorities like Jews, homosexuals, the disabled, Roma, Marxists and, more recently, Arabs, Africans and Asians. Dat worden dus heel wat PVV-concentratiekampen met gaskamers, verbrandingsovens en rokende schoorstenen! Wilders en Marine le Pen volgen op dit moment een cursus Zyklon B! Wat kunnen we in de opmaat naar mei nog verwachten aan slandering en smearing van de EU-oppositie door de MSM? Maar veel prangender is deze vraag: worden ook Geert Wilders en Marine le Pen vermoord enkele dagen voor de verkiezingen zoals Pim Fortuyn in 2002?

Share
Lees verder

SIMON ROZENDAAL, ELSEVIER EN FUKUSHIMA

WEEKBLAD ELSEVIER DIENT ALLE SATANISCHE AGENDA’S DIE DE NWO KENT: PEDO-NETWERKEN EN OOK KERNENERGIE * SIMON ROZENDAAL IS DE GERLOF LEISTRA VAN DE STRALINGS-MAFIA * WIE ROEPT DE HORROR-JOURNALIST ROZENDAAL TER VERANTWOORDING?

rozendaal

Simon Rozendaal. Journalist bij Elsevier. Voert al decennia lang een campagne op leven en dood in dienst van de stralings-mafia om de wereldbevolking kapot te krijgen aan kanker en andere stralingsziekten. Zelfs na de Fukushima-ramp bleef Simon nog doorgaan met zijn propaganda. Maar reeds in 2002, dus meer dan tien jaar geleden, trok de bizarre stralings-propaganda van Rozendaal de aandacht. In 2011 at Simon een banaan ‘omdat hij zich doodergerde aan het domme en hysterische geleuter over de vrijgekomen straling van de beschadigde kerncentrale Fukushima in Japan’. We herinneren ons ongetwijfeld aan Simon’s collega Gerlof Leistra en zijn banden met Joris Demmink en de pedo-netwerken. Leistra deed aangifte tegen mij. Wellicht een stap die ook Simon kan gaan overwegen? Ook wegens ‘smaad’ omdat ik hem neerzet als een employee van de ‘stralings-mafia’?

Share
Lees verder