Sijzenlaan tagged posts

MYSTERIE RIOUWSTRAAT 13 OPGELOST?

LEES HET VERHAAL OP HHC: HET ZOU INDERDAAD GAAN OM EEN ‘VERSCHRIJVING’ WAARBIJ ‘RIOUWSTRAAT 13’ ABUSIEVELIJK IS OPGEVOERD IN PLAATS VAN ‘SIJZENLAAN 13’ * MAAR HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN DAT HHC ZICH HEEFT LATEN MISLEIDEN * HHC MISKENT DE AARD VAN HET MISBRUIK DOOR DE GROEP-DEMMINK

riouwstraat

Alle respect voor de onderzoekingen van HHC [hier ons eerdere stuk] in het dossier-Riouwstraat (en ook in alle andere dossiers, by the way). Maar we willen toch enige kanttekeningen plaatsen bij het artikel waarin de bevindingen worden gepresenteerd van het onderzoek naar mogelijke kinderopvang op het thuisadres van Demmink. De kern is dat Hofstede zich heeft laten overtuigen door stukken die hem door de gemeente zijn toegezonden: En in de dertien pagina’s tellende bijlagen zitten kopieën van de betreffende in- en uitschrijfformulieren die wel bedoeld werden in plaats van de verschrijving. En inderdaad, op pagina 6 is de juiste uitschrijving te vinden: “Beëindiging van de exploitatie van Sijzenlaan 13 per 1 oktober 2007” in het kader van een overname van het bedrijf. Dit werd geregistreerd op 26.09.2007 onder document# PCW/2007.10647. Maar de kern laat Ton onbehandeld: Sijzenlaan 13 werd de facto helemaal niet uitgeschreven maar bleef gewoon in functie als kinderopvang, zij het met een andere exploitant maar dat maakt vanuit Gemeentelijk perspectief niet uit. Daarnaast is er nog iets belangrijkers dat Ton over het hoofd ziet. Natuurlijk ging het

Lees verder

GEMEENTE LIEGT OVER RIOUWSTRAAT 13

TOTALE PANIEK BIJ GEMEENTE DEN HAAG * BETROKKENHEID TOP ZWARTE MAFIA BIJ KINDERMISBRUIK VIA KINDEROPVANG * HET HOFNARRETJE REVISITED IN BEERPUT RIOUWSTRAAT 13 * OOK IN AFFAIRE-ROBERT M. TOPJURISTEN BETROKKEN

OPROEP AAN DE LEZERS VAN DEZE SITE: BEL MASSAAL MET ZO KINDEROPVANG OM ZE TE VRAGEN NAAR DE WAARHEID INZAKE RIOUWSTRAAT 13 * HET GAAT OM DE VEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN

demmink.graffiti

Volgens de gemeente Den Haag betreft het adres Riouwstraat 13 als per 2008 uit het register verwijderde locatie voor kinderopvang [pdf] een ‘verschrijving’. Op HHC lezen we dan het volgende: Ze gaan een “mogelijke verklaring” voor de verschrijving bedenken. Had er gestaan copy-paste foutje dan had dat gekund. Maar nee “mogelijk ging het om de uitschrijving van Sijzenlaan 13 in plaats van Riouwstraat 13, beiden met hetzelfde huisnummer”, begrijpt u wel? Natuurlijk begrijp ik dat. Foutjes gebeuren. Maar wat ik niet begrijp is dat als de Sijzenlaan 13 in 2007 is uitgeschreven deze anno 2014 nog steeds bestaat. Het is helemaal niet uitgeschreven, maar gewoon actief, net als de ander genoemde vestiging Riouwstraat 216, die tegelijk werd ingeschreven met de uitschrijving van het JD-object. Het begint te ruiken naar een opzettelijk misdrijf. Precies. De door de gemeente gegeven ‘verklaring’ is onmogelijk omdat het adres Sijzenlaan 13 helemaal niet werd uitgeschreven.

Op een webpagina van ZO Kinderopvang die de locaties runt en die als aanvulling op het artikel op HHC is gepubliceerd, lezen we het volgende: Op een internetforum is onze vestiging aan de Riouwstraat 216 genoemd in relatie

Lees verder