Roestige Spijker tagged posts

KLOL KOMT ADVOCAAT MATTHIJS KAAKS TE HULP

EXTRA: ONDERGANG TELEGRAAF NU OOK IN MSM: NRCOMBUDSMAN * ‘DEBIELE’ (QUOTE VAN A. STORM) SPINS ROND ELS BORST EN FRED TEEVEN ALS DE ZAAK-DEMMINK NAAR EEN CLIMAX GAAT

VRIJDAG KAN DE ZAAK-DEMMINK DEFINITIEF WORDEN BESLIST ALS DE MEINEDIGE VERKLARING VAN A. STORM WORDT DOORGEPRIKT * MAAR IS MATTHIJS KAAKS HIERTOE IN STAAT? * DIT MOET KAAKS VRIJDAG VRAGEN

LEES HIER [VAN HUET] EN HIER [MOLENKAMP] DE VERKLARINGEN

kaaks3Onderstaande vragenlijst is uiteraard slechts indicatief. Van groot belang is dat Kaaks reageert en anticipeert op basis van de antwoorden die op de zitting worden gegeven. Juist dat is een van de punten waar Kaaks wel een talent voor heeft. Heeft het dan allemaal alleen te maken met lef? Vreest Kaaks sancties vanuit de zwarte mafia als hij de geschiedenis in zal gaan als de advocaat die een einde heeft gemaakt aan Justitie as we know it -een vrees die overigens geheel gerechtvaardigd zou zijn? De verklaringen zoals bij de notaris gedeponeerd zijn zeer summier en dat is een voordeel want laat de maximale ruimte voor het invullen van achtergronden en details die cruciaal kunnen zijn bij het beantwoorden van de alles overheersende vraag: wie liegt? Wie gaat de gevangenis in voor meineed? De ex-directeuren zelf? Onderstaande vragen gaan uitsluitend over de kern van de problematiek en staan dus los van ‘vaste onderdelen’ zoals persoonlijke achtergronden, voorbereiding en de loopbanen binnen Justitie. [Tussen haken] staan relevante passages uit de bij de notaris gedeponeerde verklaringen.

A. De verklaring van A. Storm van ’s Gravensande

1. Wat heeft Storm precies verklaard over Demmink?
2. Waar heeft ze dit verteld? Hoe zag de [bar, kleine hotelbar] eruit?

Lees verder

OOK FRITS BAREND NU DEMMINK-TWITTER

AAN HET BEGIN VAN CRUCIALE WEEK VOOR DEMMINK, JUSTITIE EN NEDERLAND: HET OVERZICHT * WAT GAAN DE MSM DOEN NA PUBLICATIE IN NRC HANDELSBLAD? * FRITS BAREND OVER DE ZAAK-DEMMINK: WIE VOLGT? PAUL WITTEMAN?

MET ZIJN WANSTALTIGE DELICTEN EN GEDRAG DOET DEMMINK NIET ALLEEN EEN ZWAAR BEROEP OP DE PUBLIEKE MIDDELLEN, MAAR VERWOEST OOK DE ‘ONAFHANKELIJKHEID’ VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

BAREND


@[fbarend] Na artikel #NRC van @MarcelHaenen lijkt het Turkse jongensnet rond oud justitie ambtenaar Joris Demmink zich te sluiten en wij betalen mee (Frits Barend)
. Is dit het begin van een coming out van bekende Nederlandse opinion makers of hebben we hier opnieuw te maken met een eenzame witte raaf? We gaan het deze week zien. Zo direct begint in Arnhem bij het Hof de art.12-verzoekschriftprocedure waarmee twee Turkse slachtoffers van Demmink alsnog vervolging willen afdwingen nadat het OM dit weigerde. Doorgaans zijn dergelijke excercities kansloos en zelfs als het OM wordt gedwongen te vervolgen, kan het dit gewoon negeren zoals in eerdere zaken is gebleken. Ja mensen, het is me het rechtstaatje wel, dat Nederland! Dan vanmiddag om 4 uur bij het Haagse Hof een bizarre zitting in de graffiti-zaak (o.a. huis Demmink) tegen Micha en Eric waarin Micha terecht staat voor ‘zaaksbeschadiging’ de dag voordat (morgen dus; 9 uur) in Utrecht (rechtbank) een regiezitting plaatsvindt waarin wordt besproken welkde getuigen de Roestige Spijker mag horen om te laten vaststellen dat de inhoud van de film Dutch Injustice op waarheid is gebaseerd. Gaat Jeroen de Jager van de NOS overuren maken? Naast deze zaken loopt er ook nog (rechtbank Rotterdam) de schadeclaim van Demmink tegen het AD zelf (de zaak van de Roestige Spijker is daar in zekere zin een afgeleide van) en de herzieningsprocedure van Baybasin die natuurlijk ook in feite gaat over Demmink. In die laatste zaak vindt in juni een zitting plaats bij de Hoge Raad in Den Haag.

Share
Lees verder