Robert Horchner tagged posts

DERKSEN: ‘VOLKSKRANT VERVALSTE DEMMINK-QUOTE’

VERBIJSTERENDE REP0 VAN JDTV OVER DE PRESENTATIE VAN HET BOEK VAN TON DERKSEN OVER DE ZAAK-BAYBASIN * OM KOMT NIET OPDAGEN EN BLIJFT IN DE FATALE DENIAL-FASE HANGEN * ‘ER IS SPRAKE VAN TOTALE PANIEK BIJ JUSTITIE’ * DERKSEN: ‘HET STOND TUSSEN AANHALINGSTEKENS MAAR WAS NIET MIJN CONCLUSIE’

Vanaf 24:50 komt Ton Derksen te spreken over de fatale en malicieuze ‘quote’ van De Volkskrant als zou Derksen ‘geen enkele aanwijzing’ hebben gevonden voor een rol van Demmink in het Baybasin-dossier [backgrounds]. Uit wat hij zegt blijkt dat de analyse van deze site volledig juist was: de quote is vervalst. Hiermee neemt De Volkskrant in het licht van het enorme onrecht dat in het boek wordt beschreven en geanalyseerd een ronduit misdadige rol op zich. Tevens blijkt eens te meer de verwoestende rol van de MSM in de zaak-Demmink. Maar als Derksen moet constateren dat De Volkskrant in de meest cruciale en omstreden zaak die thans in Nederland speelt, de zaak-Demmink, quotes van hem vervalst, hoe kan zijn dan ook zeggen: ik lees geen internet want dat is slecht voor mijn gezondheid? Hier zien we -niets menselijks is ook Derksen vreemd- dat zelfs deze briljante onderzoeker zich nog deels laat leiden door schadelijke en mogelijk zelfs fatale vooroordelen. Dat de zaken Demmink en Baybasin wel zijn verknoopt, staat overigens vast.

Share
Lees verder

HENK KROL BEWERKT VOOR P&W-OPTREDEN

BREAKING: TERREUR VAN MSM GAAT IN THE OVERDRIVE OP WEG NAAR DE CLIMAX IN DEMMINK-GATE * NADAT PAUW & WITTEMAN EERST FRED DE BROUWER ‘BESPIONEERDEN’ IN OPDRACHT VAN HET KAMP-DEMMINK WORDT HENK KROL OPNIEUW GEINTIMIDEERD * DAT BELOOFT WAT VOOR ZIJN OPTREDEN ALS GETUIGE OP 11 APRIL

BREAKING: OOK ROBERT HORCHNER BEDROGEN DOOR MISDADIGE MSM (KRO BRANDPUNT) * WAT HEBBEN DE STAATSMEDIA NOG MEER VOOR ONS IN PETTO OM DE ‘STATUS PEDO’ IN NEDERLAND TE BESCHERMEN?

henkkrolpw

Ik ben geen complotdenker. Dat waren de ingestudeerde laatste woorden waarmee Henk Krol zijn ‘optreden’ bij Pauw & Witwasman afsloot. De spindoctors hebben duidelijk overuren gemaakt, want heel Nederland zal de zaak-Demmink en ‘complotdenkers’ nu nog verdergaand associeren. Overigens maakte Krol opnieuw niet duidelijk wat dan het ‘complot’ zou zijn waarin de ‘complotdenkers’ geloven. Sterker: Krol toonde zich zelf een giga-complotdenker door opnieuw de volstrekt waanzinnige complot-theorie te beschrijven dat Demmink het slachtoffer zou zijn van een ‘samenzwering’ vanuit ‘de criminaliteit’ -die de man dus reeds vanaf 1994 (dus 20 jaar!) zou belasteren en series getuigen zou hebben omgekocht, tot in Turkije aan toe. Gezien de toon die Krol aansloeg over de zaak tegen deze site kunnen we er vanuit gaan -ook gezien het georkestreerde ‘eindsalvo’- dat Krol is ‘geinstrueerd’. Geen woord over het feit

Lees verder

FRED IN 2007: ‘DEMMINK GAAT ME PAKKEN!’

REEDS IN 2007 UITTE FRED DE BROUWER EXPLICIET ZIJN ANGST VOOR EEN AANSLAG DOOR DE DEMMINK-SQUADS * HIJ DEED DAT TEGENOVER ANNELIES HORCHNER, DE VROUW VAN DEMMINK-SLACHTOFFER ROBERT * HOE LANG MAG DE DEMMINK-MAFIA NOG HUISHOUDEN IN NEDERLAND?

freddebrouwerZojuist ontvingen we een email van Robert Horchner. Hier volgt de -licht aangepaste- tekst: Sinds enige tijd hebben we justitiële documenten in ons bezit waaruit blijkt dat de Nederlandse justitie de initiator is geweest van mijn deportatie naar Polen. Ik moest opgeruimd worden omdat ik de hand had weten te leggen op de geluidsopname van het vervalste tapgesprek in de XTC-zaak. Er zijn briefwisselingen tussen het toenmalige Tweede Kamerlid L. Griffith (VVD) en de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal de J. de Wijkerslooth in mijn bezit waarin de S.G. Joris Demmink van iedere stap in mijn zaak op de hoogte moest worden gehouden. Zelfs de advocaat van Joris Demmink, mr. Harro Knijf, bleek achteraf zonder dat ik het wist de procureur in mijn civiele zaak over deze kwestie. Demmink had daar een rechtstreeks belang bij omdat in diezelfde periode bij het gerechtshof Den Bosch de zaak van Hüseyin Baybasin speelde. Ook deze zaak van Baybasin had betrekking op vervalste tapgesprekken waarin Joris Demmink een rechtstreeks belang bij had. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Fred de Brouwer had dat “spelletje” door en heeft met Annelies, eind 2007, een afspraak bij mij thuis gemaakt. Ik zat toen nog maar net in voorarrest in Polen en Fred de Brouwer wilde niets over de telefoon met Annelies bespreken. Fred de Brouwer heeft

Lees verder