Riouwstraat tagged posts

MYSTERIE RIOUWSTRAAT 13 OPGELOST?

LEES HET VERHAAL OP HHC: HET ZOU INDERDAAD GAAN OM EEN ‘VERSCHRIJVING’ WAARBIJ ‘RIOUWSTRAAT 13’ ABUSIEVELIJK IS OPGEVOERD IN PLAATS VAN ‘SIJZENLAAN 13’ * MAAR HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN DAT HHC ZICH HEEFT LATEN MISLEIDEN * HHC MISKENT DE AARD VAN HET MISBRUIK DOOR DE GROEP-DEMMINK

riouwstraat

Alle respect voor de onderzoekingen van HHC [hier ons eerdere stuk] in het dossier-Riouwstraat (en ook in alle andere dossiers, by the way). Maar we willen toch enige kanttekeningen plaatsen bij het artikel waarin de bevindingen worden gepresenteerd van het onderzoek naar mogelijke kinderopvang op het thuisadres van Demmink. De kern is dat Hofstede zich heeft laten overtuigen door stukken die hem door de gemeente zijn toegezonden: En in de dertien pagina’s tellende bijlagen zitten kopieën van de betreffende in- en uitschrijfformulieren die wel bedoeld werden in plaats van de verschrijving. En inderdaad, op pagina 6 is de juiste uitschrijving te vinden: “Beëindiging van de exploitatie van Sijzenlaan 13 per 1 oktober 2007” in het kader van een overname van het bedrijf. Dit werd geregistreerd op 26.09.2007 onder document# PCW/2007.10647. Maar de kern laat Ton onbehandeld: Sijzenlaan 13 werd de facto helemaal niet uitgeschreven maar bleef gewoon in functie als kinderopvang, zij het met een andere exploitant maar dat maakt vanuit Gemeentelijk perspectief niet uit. Daarnaast is er nog iets belangrijkers dat Ton over het hoofd ziet. Natuurlijk ging het

Lees verder

GEMEENTE LIEGT OVER RIOUWSTRAAT 13

TOTALE PANIEK BIJ GEMEENTE DEN HAAG * BETROKKENHEID TOP ZWARTE MAFIA BIJ KINDERMISBRUIK VIA KINDEROPVANG * HET HOFNARRETJE REVISITED IN BEERPUT RIOUWSTRAAT 13 * OOK IN AFFAIRE-ROBERT M. TOPJURISTEN BETROKKEN

OPROEP AAN DE LEZERS VAN DEZE SITE: BEL MASSAAL MET ZO KINDEROPVANG OM ZE TE VRAGEN NAAR DE WAARHEID INZAKE RIOUWSTRAAT 13 * HET GAAT OM DE VEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN

demmink.graffiti

Volgens de gemeente Den Haag betreft het adres Riouwstraat 13 als per 2008 uit het register verwijderde locatie voor kinderopvang [pdf] een ‘verschrijving’. Op HHC lezen we dan het volgende: Ze gaan een “mogelijke verklaring” voor de verschrijving bedenken. Had er gestaan copy-paste foutje dan had dat gekund. Maar nee “mogelijk ging het om de uitschrijving van Sijzenlaan 13 in plaats van Riouwstraat 13, beiden met hetzelfde huisnummer”, begrijpt u wel? Natuurlijk begrijp ik dat. Foutjes gebeuren. Maar wat ik niet begrijp is dat als de Sijzenlaan 13 in 2007 is uitgeschreven deze anno 2014 nog steeds bestaat. Het is helemaal niet uitgeschreven, maar gewoon actief, net als de ander genoemde vestiging Riouwstraat 216, die tegelijk werd ingeschreven met de uitschrijving van het JD-object. Het begint te ruiken naar een opzettelijk misdrijf. Precies. De door de gemeente gegeven ‘verklaring’ is onmogelijk omdat het adres Sijzenlaan 13 helemaal niet werd uitgeschreven.

Op een webpagina van ZO Kinderopvang die de locaties runt en die als aanvulling op het artikel op HHC is gepubliceerd, lezen we het volgende: Op een internetforum is onze vestiging aan de Riouwstraat 216 genoemd in relatie

Lees verder

BREAKING: EINDE VERHAAL VOOR JORIS D.

GEMEENTE DEN HAAG LIEGT EN BEDRIEGT OVER DEMMINK’S THUISADRES ALS LOCATIE VOOR KINDER’OPVANG’ * DEZE SITE MELDDE ALS EERSTE: ADRES DEMMINK IN KINDEROPVANG-REGISTER * DIT NU BEVESTIGD DOOR TON HOFSTEDE VAN HHC * PETER R. DE VRIES EN MARTIJN ALBERDA: KOM ER MAAR IN

ARRESTATIE DEMMINK NU NU NU! HIJ VERKRACHTTE DUIZENDEN KINDEREN EN IS EEN SEXUAL PREDATOR!

kinderopvang

Hoe bizar is het dat Joris Demmink zijn ondergeschikte Anneke Storm opdracht geeft ‘jongetjes te regelen’ voor het weekeind? Volgens Peter R. de Vries is zulks ‘onmogelijk’. Nou, fasten dan maar your seatbelts: Demmink kreeg de kinderen aangeleverd van staatswege op kosten van de belastingbetaler! De beerputten kunnen altijd nog dieper, mensen, de waarheid kan altijd nog smeriger! Met alle dank aan Ton Hofstede voor zijn briljante en vasthoudende wijze van exposen van de waarheid!

Share
Lees verder

DEMMINK 24-7 BEWAAKT OP STAATSKOSTEN

PAND RIOUWSTRAAT 13 NOG ALTIJD OP NAAM VAN JORIS DEMMINK * OOK HANS WESTENBERG KREEG EEN CAMERA-ZUIL VOOR ZIJN HUIS AAN FRANKENSLAG 103

BREAKING: RECENT WERD EEN ENORME PAAL MET CAMERA’S GEPLAATST VOOR RIOUWSTRAAT 13 * WOONT DEMMINK NOG ALTIJD OP ZIJN OUDE ADRES? * KINDERVERKRACHTER STAAT 24-7 ONDER TOEZICHT VAN DE MET BELASTINGGELD GEFINANCIERDE RIJKSALARMCENTRALE

OF ZIJN DE CAMERA’S GEPLAATST DOOR EVERT HARDERWIJK ZODAT RICARDO, OMAR EN DE ANDEREN KUNNEN WORDEN VASTGELEGD?

RIOUWSTRAAT.CAMERA

Wij meenden te hebben vernomen dat Demmink weg is uit de Riouwstraat, maar dat waren slechts geruchten. Thans zou het tegendeel blijken: een gigantische camera-zuil houdt de pedofiel 24-7 in te gaten om hem te beschermen tegen ‘pedo-jagers’. Steeds duidelijker wordt dat de Nederlandse machthebbers letterlijk alles inzetten op Demmink te redden. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de camera’s a charge zijn geplaatst om nauwkeurig vast te leggen welke minderjarige jongetjes op welk moment het pand betreden en verlaten… Met dank aan de vrienden van Melddemmink Direct.

Share
Lees verder