Rene de Brouwer tagged posts

BART MOS PAST DE BROUWER-STUK AAN

BEWIJS VOOR DIRECTE BETROKKENHEID KAMP-DEMMINK BIJ MOORD OP FRED: HET MAG NIET GEZEGD WORDEN * OOK KOEN VOSKUIL VAN HET AD VALT DOOR DE MAND MET LEUGENACHTIGE TWEET OVER FRED: ‘GEEN OPZET IN HET SPEL, ZEGT FAMILIE’ * MICHA SPRAK UITGEBREID MET RENE DE BROUWER: “IK BEN BEZIG DE PUZELSTUKJES IN ELKAAR TE PASSEN”

EXTRA: SCHREEF KOEN VOSKUIL ZIJN LEUGENACHTIGE DE BROUWER-TWEET UIT ANGST HET VOLGENDE SLACHTOFFER TE WORDEN VAN DE DEMMINK-SQUADS? * VOSKUIL WERD TIJDENS DE DEMMINK-VERHOREN VEELVULDIG ‘GEPREZEN’ EN DAT IS IN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN LEVENSGEVAARLIJK

bartmos

Bart Mos van De Telegraaf heeft een cruciale zin uit zijn artikel over de moord op Fred geschrapt. Deze zin luidde: Dit ongeval zou aanleiding moeten zijn de zaak-Demmink nog eens extra onder de loep te nemen. In het stuk dat nu op de site staat ontbreekt de zin. Door deze paniek-actie wordt bewezen dat de moord op Fred in direct verband staat met de zaak-Demmink (voor wie daar nog aan mocht twijfelen). Iets wat moet worden onderdrukt door de MSM vormt immers per definitie de waarheid. Opvallend is ook dat toen wij spraken met Rene de Brouwer die expliciet aangaf zijn naam niet te gebruiken uit angst voor een aanslag. Dat hebben we dan ook niet gedaan. Enige uren later staat hij echter met naam en toenaam in De Telegraaf. De Brouwer heeft tegen ons overigens niet gezegd dat de moord op zijn broer aanleiding zou moeten zijn de zaak-Demmink nader te onderzoeken. Wel gaf hij aan ‘met veel mensen uit het netwerk van Fred in Thailand’ te hebben gesproken en dat hij daarop zijn conclusie baseerde dat het een ‘zeer verdacht ongeluk’ is: “Ik ben bezig alle puzzelstukjes in elkaar te passen”. Ook bevestigde hij dat Fred te gast zou zijn bij Pauw & Witwasman. Fred en Rene hadden regelmatig contact. Er zijn geen andere broers of zussen

Lees verder