rechtbank Rotterdam tagged posts

EINDE PEDO-GAME VOOR JORIS DEMMINK

BEGRIJPEN WE NU WAAROM JORIS DEMMINK HET NOOIT AANDURFDE MICHA KAT VOOR DE RECHTER TE SLEPEN?

HET DEFINITIEVE GAT IN DE DIJK IS GESLAGEN: DE PEDO-GOLVEN ZULLEN NEDERLAND NU GAAN OVERSPOELEN * OP WEG NAAR DE WAARHEIDS-COMMISSIE DIE DE GROTE SCHOONMAAK MOET GAAN REALISEREN * OP WEG NAAR HEROPENING VAN DE ZAAK-VAATSTRA EN EERHERSTEL VOOR BAYBASIN * ‘GENOEG LIJKEN IN DE KAST VOOR DE KOMENDE HONDERDEN JAREN’ (REIN GERRITSEN)

VONNIS LIJKT WEL REPLICA VAN HET WESTENBERG-VONNIS VAN DEZELFDE RECHTBANK UIT 2005 * OOK TOEN HANDELDE MICHA ‘ZORGVULDIG’ EN ‘VERRICHTTE DE TAAK VAN EEN JOURNALIST’ * KIEST DE ZWARTE MAFIA NU EIEREN VOOR ZIJN GELD?

EXTRA: NOS, TELEGRAAF EN ELSEVIER BEKENNEN SCHULD AAN ‘DEELNAME’ PEDO-NETWERKEN DOOR WEIGERING HET GROTE NIEUWS TE BRENGEN

demminkadVoormalig topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie Joris Demmink heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het AD geheel verloren. De krant is vanochtend door de Rotterdamse rechtbank in het gelijkgesteld. Het vonnis spreekt van ‘zorgvuldige’ verslaggeving. Demmink eiste rectificatie en een forse schadevergoeding van het AD, omdat hij onterecht schade zou hebben ondervonden door berichtgeving van de krant. In het artikel in oktober 2012 stelden meerdere ooggetuigen dat de toenmalig Defensieambtenaar begin jaren ’80 contact had met een beruchte Haagse jongenspooier. LEES VERDER BIJ HET AD

Share
Lees verder

DEMMINK-VONNIS AD OVERMORGEN: PREVIEW

HOUDT NEDERLAND DE ADEM IN VOOR HET VONNIS IN DE MEEST GERUCHTMAKENDE EN EXTREME MEDIA-ZAAK UIT DE GESCHIEDENIS? * NIET BEPAALD: DE HELE PROCEDURE VAN DEMMINK TEGEN HET AD WORDT ‘WEG-GEZWEGEN’ ALS DE KAMERVRAGEN VAN BONTES * OP DEZE SITE EEN VOORUITBLIK

demminkad

Eerder konden we onthullen dat de president van de Rotterdamse rechtbank die overmorgen vonnis wijst in de zaak van Demmink tegen het AD een intimus is van Joris die juist voor zijn pensioen op de troon werd gehesen. Net als bij Hugo Hillenaar hebben we hier te maken met een damage control-benoeming van de pedofielen. Wat krijgen we woensdag te horen? Er is altijd de kans van ‘een Baybasinnetje’: uitstel. Maar dat is minder waarschijnlijk. Wij zetten in op het ‘rechtsweigerings-scenario’ (wat deep down natuurlijk op hetzelfde neer komt): er wordt een uitspraak gedaan die geen uitspraak is. Die ziet er dan zo uit: het AD hoeft Demmink geen ton te betalen, maar krijgt wel een forse veeg uit de pan die erop neer komt dat ze het stuk niet hadden mogen publiceren. Niet uit te leggen natuurlijk, maar dat is anno 2014 geen overweging meer voor de zwarte mafia. De enige overweging is nog: hoe houden we de criminele pedofielen en de sadistische kinderverkrachters in toga aan het werk?

Share
Lees verder

HOUDT NEDERLAND 17-12 OP TE BESTAAN?

EXTRA: DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE AFFAIRE-DEMMINK OP HHC EN BIJ HET KATHOLIEK NIEUWSBLAD

BREAKING: DAAGS VOOR DE KERSTTOESPRAAK VAN KONING WILLEM BESLIST DE ROTTERDAMSE RECHTBANK OVER DE CLAIM VAN DEMMINK TEGEN HET AD * HOE DE UITSPRAAK OOK ZAL LUIDEN, HET BETEKENT HET EINDE VAN NEDERLAND IN DE HUIDIGE VORM * NEDERLAND VOLLEDIG IN DE GREEP VAN SATANISCHE PEDOFIELEN * DE NACHTMERRIE IS COMPLEET * VROLIJK KERSTFEEST, NEDERLAND!

robine

De Rotterdamse rechtbank die onder leiding staat van de door Demmink vlak voor zijn pensioen benoemde president Robine de Lange-Tegelaar (op de foto direct achter Joris zichtbaar) en waar de vrouw van Ivo Opstelten ‘kinderrechter’ is [IK VERZIN DIT NIET, HET IS ALLEMAAL ECHT FUCKING WAAR!] beslist op 17 december in de belangrijkste zaak die ooit in ons land heeft gediend. Maar wat deze beslissing ook zal zijn, het zal het einde betekenen van de rechtstaat Nederland. De zaak-Demmink heeft zich veel te lang als een kankergezwel door Nederland kunnen uitzaaien waardoor thans alles is aangetast. Geen rechterlijk college kan ons land nog genezen. Ofwel de Rotterdamse rechters passen de wet toe en wijzen de eis van Demmink van een ton schadevergoeding af. In dat geval staat (opnieuw) vast dat het Ministerie van Vuiligheid en Pedofilie decennialang is geleid door een criminele kinderverkrachter. Met alle gevolgen van dien voor de pedo-‘elite’. Geen optie (zie foto). Ofwel de rechters wijzen de eis toe; in dat geval is Nederland van het ene op het andere moment verworden tot een pedo-dictatuur waarin iedereen die zich tegen de kinderverkrachters keert vogelvrij is. Zoals Micha Kat in feite al drie jaar lang. Vrolijk kerstfeest, mensen. En o ja: vergeet de kersttoespraak van koning Willem niet!

Share
Lees verder

VROUW OPSTELTEN IN PEDO-NETWERK

BREAKING: SATANISCH MISBRUIK REIKT TOT IN DE KERN VAN HET KABINET * VROUW VAN IVO OPSTELTEN LEVERT ALS KINDRRECHTER KIDS UIT AAN DE NETWERKEN * IN TAL VAN ANDERE LANDEN BESTAAN DE KABINETTEN OOK GROTENDEELS UIT PEDOFIELEN * STEEDS MEER BEWIJS VOOR SATANISCHE KINDERMOORD-CLUBJES BINNEN DE WERELD-‘ELITE’

SATANISME TEN TOP: DE MINISTER VAN JUSTITIE IS NAAST DEMMINK ZELF DE GROOTSTE PEDO-CRIMINEEL VAN NEDERLAND

opstelten.dutilh

Het kan altijd nog krankzinnig, nog satanischer, nog weerzinwekkender. Dat weten de lezers van deze site al meer dan tien jaar. Thans komt aan het licht dat de vrouw van Demmink-vriend en Demmink-beschermer Ivo Opstelten heimelijk is getransfereerd van de rechtbank Den Bosch naar die in Rotterdam waar bovenstaande foto is genomen. Dat de vrouw van de MinJus rechter is, is een grof schandaal en zou in geen enkel ander land mogelijk zijn. Maar dat ze ook nog kinderrechter is gaat alle begrip te boven. Terwijl haar man de kamer jarenlang loopt voor te liegen om een kinder-verkrachtende en kinder-vermoordende studievriend zijn gang te kunnen laten gaan, zit mevrouw kinderen uit te leveren ter misbruik aan de netwerken! Hier en hier veel meer achtergronden over de pedo-activiteiten van mevrouw Opstelten met voorbeelden. Lees ook het artikel hierover op Waarinholland. We hebben het steeds vermoed

Lees verder