Plato tagged posts

BREAKING: HET PREROGATIEF VAN DE WAARHEID

PLATO ZAG HET 2500 JAAR GELEDEN ALLEMAAL VLIJMSCHERP: DE WAARHEID IS VOORBEHOUDEN AAN EEN ZEER KLEINE ELITE, HET VOLK WORDT AFGESCHEEPT MET EEN SCHIMMENSPEL * WIE VAN HET VOLK DE AAN HEM TOEBEDEELDE ‘PSEUDO-WAARHEID’ DOORPRIKT, WORDT KEIHARD AANGEPAKT * WAT WIJ ZIEN ZIJN SLECHTS DE SCHADUWEN VAN DE WAARHEID TERWIJL WE ZIJN GEVANGEN IN EEN GROT


Alleen de NWO kent de waarheid over de gang van zaken in Ferguson rond de moord op Michael Brown. Wij worden afgescheept met een schaduw daarvan, een schimmige afspiegeling van de werkelijkheid.

Een briljante filosofische analyse over waarheid en leugen op ZeroHedge. Geen heel eenvoudige kost, maar wel right on the mark. De kern: het kennen van de waarheid is voorbehouden aan een kleine elite, die wij nu de NWO noemen maar die bij Plato ‘koning-filosofen’ worden genoemd. Het gewone volk moet volstaan met schimmen van die waarheid, de facto vertekeningen en leugens. Wie van het volk aan de waarheid proeft en deze uitdraagt, wordt vernietigd, want het volk mag die waarheid nimmer te weten komen. Angstaanjagend is dat anno 2014 niet alleen de waarheid, maar ook rijkdom, gezondheid, bestaanszekerheid en veiligheid alleen nog zijn weggelegd voor de happy few.

Share
Lees verder