Passage-proces tagged posts

EEN NIEUWE WESTENBERG: S.F. VAN MERWIJK

VAN MERWIJK IS DE HORROR-ONDERZOEKSRECHTER IN HET PASSAGE-PROCES DIE ADVOCAAT NICO MEIJERING IN OPDRACHT VAN DEMMINK EN OPSTELTEN PROBEERT TE VERNIETIGEN * DE ZOVEELSTE CORRUPTE IDIOOT BIJ DE PEDO-RECHTBANK VAN KINDERVERSLINDER CARLA ERADUS * NIEUWE TREND: HET ARRESTEREN VAN RECHTERS WEGENS LIDMAATSCHAP VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE

Advocaat Leon van Kleef beschuldigde hem deze week bij Jinek min of meer van het voeren van een persoonlijke vendetta tegen zijn kantoorgenoot Nico Mijering. Erger dan dat kun je het als rechter niet maken. Nou ja, of je moet Hans Westenberg heten. Of Pieter Kalbfleisch. Of Moneta Ulrici. Of Van Walraven. In feite is de hele rechterlijke macht een grote smerige bende van corrupte criminelen, een incidentele kantonrechter in Zutphen of Middelburg uitgezonderd. Hoe dit ook zij, wij presenteren hic et nunc senior-rechter S.F. Van Merwijk, RC in het op-gehypte ‘Passage-proces’ als de nieuwe Westenberg. Advocaat Van Kleef gaf aan dat deze rechter (door hem aangeduid als ‘die meneer’) ons land al jaren teistert met zijn wanbeleid; zo heeft Van Merwijk volgens Van Kleef een ‘eigen visie op het verschoningsrecht die niet wordt gedeeld door de andere rechters noch door de doctrine noch door de deken’. Deze ‘meneer’ blijkt daarnaast ook nog eens een functie te bekleden bij KIFID (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening) dat zo corrupt en crimineel is, dat zelfs toenmalig minister Jan Kees de Jager er publiekelijk afstand van nam. Via het KIFID komen we weer terecht bij de Rolodex-rechter Jan Wolter Wabeke, zonder enige twijfel een amice van Van Merwijk. Die zou toch niet ook…..?

Share
Lees verder

TOTAAL WANHOOPSOFFENSIEF VAN PEDO-KRANT

DE TELEGRAAF STAAT NET ALS DE FAZ OP DE DREMPEL VAN DE TOTALE DESTRUCTIE NU ZELFS OOK TOPADVOCATEN HET PEDOFIELENBLAD BESCHULDIGEN VAN SAMENSPANNING MET JUSTITIE EN DE ZWARTE KINDERVERKRACHTINGS-MAFIA * HOOFDROL VOOR -WIE ANDERS?- DEMMINK-BESCHERMER JOHN VAN DEN HEUVEL * ZIE OOK CRIMESITE


Nico Meijering is de enige advocaat die de collusie van De Telegraaf en de zwarte mafia aan de kaak durft te stellen. Feit is dat deze krant rechters chanteert met wetenschap van hun pedofiele en perverse activiteiten. Dat is aan Micha verteld door Martijn Koolhoven, de grootste zwendelaar uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek.

aan mij
Van: John van den Heuvel
Verzonden: zondag 12 oktober 2014 11:38
Aan: Leeuwen, R.W. van (Hof Amsterdam); [email protected]; [email protected]; [email protected]; Silvan Schoonhoven; [email protected]; Vermaat, A. (Trouw); [email protected]; [email protected]; Saskia Belleman; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ANP foto; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Onderwerp: RE: zitting Passageproces

Persbericht

Naar aanleiding van de zitting van afgelopen vrijdag in het hoger beroep van het Passageproces het volgende. Tijdens de zitting deed advocaat Nico Meijering een aantal ernstige aantijgingen in de richting van De Telegraaf en ondergetekende. De verder ongefundeerde beschuldigingen kwamen er simpel gezegd op neer dat De Telegraaf, ondergetekende en het openbaar ministerie onder een hoedje spelen om Meijerings cliënten veroordeeld te krijgen. Daartoe zou het OM informatie lekken aan De Telegraaf en zou De Telegraaf deze informatie publiceren, wetende dat de informatie niet juist zou zijn. Deze aantijgingen zijn niet alleen onwaar, lasterlijk, onrechtmatig en grievend, Meijering probeert zo (opnieuw) partijen tegen elkaar op te zetten en daarmee een gevaarlijke situatie te creëren. De valselijk geuite beschuldigingen werpen De Telegraaf en ondergetekende verre van zich. Nadere juridische stappen worden overwogen.

Met vriendelijke groeten

John van den Heuvel

Ter info, bijgaande mail die afgelopen zaterdag aan het kantoor van Nico Meijering is verzonden.

————————————————————————————————————–
Geachte heer Van der Werf

Naar aanleiding van uw emailbericht van woensdag en als aanvulling op een eerdere mail van hoofdredacteur Joost de Haas nu op persoonlijke titel het volgende. In uw mail refereert u enkele keren aan de ‘moedeloosheid’ bij uw kantoor als het gaat om de contacten met ondergetekende. Die moedeloosheid is geheel wederzijds kan ik u zeggen, zeker na het optreden van uw confrere gisteren bij het Passageproces. Erg verassend waren de beledigende, bedreigende maar vooral onware uitlatingen

Lees verder