nieuwjaarsreceptie tagged posts

KALBFLEISCH BEKENT SCHULD IN DEN HAAG

CURSUS PSYCHO-PATHOLGIE VOOR BEGINNERS; DEEL 1: PIETER KALBFLEISCH

DE WAARHEID: PIETER KALBFLEISCH IS EEN VOLSTREKT CORRUPTE CRIMINEEL DIE WERD ‘GERED’ DOOR EEN VERZONNEN VERKLARING VAN ZIJN EIGEN DOCHTER * KALBFLEISCH WERKT VOOR DEMMINK AAN DE VESTIGING VAN DE PEDOCRATIE * DE CRUX VAN LES 1: PSYCHOPATEN VERRADEN ZICH ALTIJD, ZO OOK PIETER KALBFLEISCH

De ware psychopaat, geachte cursist, is reeds direct te herkennen aan de megalomane verbetenheid waarmee hij bewezen feiten en omstandigheden ontkent en vooral aan de demonische omkering van waarheid tot leugen. Een mooi voorbeeld van dit laatste bij Pieter zien we (vanaf 1:00) in zijn nadruk op de onafhankelijkheid van de rechter terwijl nu juist is aangetoond dat hijzelf als rechter volstrekt corrupt was en de belangen diende van zijn vrienden. Een ander, nog demonischer voorbeeld hiervan is dat hij zich beklaagt over de ‘ellende’ die zijn familie werd aangedaan (2:00) terwijl hij zelf zijn eigen dochter aan haar haren naar de recherche sleepte [meer backgrounds] om een verzonnen en voor hem ‘ontlastende’ verklaring af te geven. Satanisch, niet? Ja, beste cursisten, deze cursus is niet voor watjes! Maar de grote les van dit eerste deel komt aan het einde, bij 2:45.

Lees verder