MDI tagged posts

MDI-TERREUR VAN DEMMINK TEGEN DEZE SITE

BETAALD EN AANGESTUURD DOOR HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE OPENT HET MDI OPNIEUW DE AANVAL OP DEZE SITE * GIGA-OFFENSIEF TEGEN KLOKKENLUIDERONLINE: SOMMATIE 11 ‘UITINGEN’ TE VERWIJDEREN * ZELFS JODEN MOGEN GEEN KRITIEK HEBBEN OP DE NAZI’S IN ISRAEL EN BIJ HET CIDI * YASMINA HAIFI MAG DE JODEN VAN HET MDI BESCHULDIGEN VAN MASSAMOORD IN IRAK, MAAR MICHA MAG NIETS * MDI RECHTSTREEKS AANGESTUURD DOOR DEMMINK EN BOLHAAR EN DAARMEE ONDERDEEL VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE

EXTRA: DE JOODSE HOLOCAUST-MAFIA MOEST STEEDS WOESTER EN WANHOPIGER OM ZICH HEEM SCHOPPEN OM HUN LEUGENS IN DE LUCHT TE HOUDEN

bolhaarDe hoeveelste aanval van de MDI op deze site is dit nu al? We go back meer dan 10 jaar, zo leert een quick google. Ongeveer drie jaar geleden deed het MDI nog een leugenachtige valse aangifte tegen deze site wegens ‘holocaustontkenning’ zonder ook maar een naam te kunnen noemen van een burger die door deze site ‘gekwetst’ zou zijn dan wel ‘gediscrimineerd’, een vereiste om op dit punt tot een veroordeling te kunnen komen. Die veroordeling kwam er echter toch -zonder enige motivering- en daartegen loopt thans hoger beroep waarbij we dan nog maar even onvermeld laten dat zelfs onze minpres Rutte van mening is dat het moet kunnen, het ontkennen van de holocaust. Wat hier ook van zij, hieronder volgt de sommatie van het MDI. Wij reageren hierop met de sommatie deze sommatie per omgaande in te trekken. Gebeurt dat niet, zullen wij aangifte moeten doen tegen het MDI wegens lidmaatschap van een criminele (pedo)organisatie, medeplichtigheid aan massamoord op de Palestijnen en ambtelijk machtsmisbruik om journalisten te beletten hun beroep uit te oefenen.

Lees verder

NIEUWE TERREUR-GOLF ZWARTE MAFIA TEGEN MICHA

SAMEN MET ZEVEN MEDESTRIJDERS IS MICHA GEDAGVAARD WEGENS HET (MEDE)FILMEN VAN BEZOEKERS BIJ HET AFSCHEID VAN DEMMINK TWEE JAAR GELEDEN * OOK MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET BEGINT ZAAK TEGEN MICHA WEGENS ‘ANTI-SEMITISME’ OP BEVEL VAN ESTHER VOET EN HET CIDI OP DE DAG DAT YASMINA HAIFI DE JODEN BESCHULDIGT VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN MASSAMOORD IN IRAK

Micha werd eind oktober 2012 samen met een groep van zeven, acht mensen gearresteerd zonder enige reden tijdens de afscheidsreceptie van Joris Demmink. Na enige uren te zijn vastgehouden op bureau Jan Hendrikstraat kregen we een papiertje mee dat goed bleek voor een boete van 350 Euro wegens ‘het verstoren van een feest van pedofielen’ (art. 1 wetboek van Kinderverkrachters). Niemand heeft de boete betaald. Mede hierom heeft het OM thans besloten de hele groep te dagvaarden op een zitting die op 18 september (10:30 uur) zal plaatsvinden op de Haagse rechtbank (sector Kanton). De enige reden voor de arrestatie was dat Demmink een ‘veilige aftocht’ moest worden geboden vanuit de Ridderzaal zonder te worden ‘lastiggevallen’ met vragen over zijn pedofiele activiteiten. Tevens ontving Micha een uitgebreide sommatie van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) om 11 ‘uitingen’ van de site te verwijderen waarover later meer. Doorgaans leiden dergelijke sommaties

Lees verder