Mattijs Kaaks tagged posts

BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEINTIMIDEERD

DE LAATSTE FASE IN DE ONTTAKELING VAN DE RECHTSTAAT: HET ‘BIJSTANDSVERBOD’ VOOR MICHA KAT IS NU EEN FEIT MET HET AFHAKEN VAN OOK ZIJN LAATSTE TWEE ADVOCATEN * FRAUDE, BEDROG, VERRAAD: DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR IS ER NOG ERGER AAN TOE DAN IN 1940 * ALLE ZAKEN TEGEN EN PROCESSEN VAN MICHA WORDEN VAN MIJ UIT NU STOPGEZET * WIE KAN NOG IETS BETEKENEN VOOR MICHA TE MIDDEN VAN DEZE HYSTERISCHE TERREUR EN INTIMIDATIES?

opstelten.mic
Als de hoogste man op het Ministerie van Veiligheid en Justitie een criminele pedofiel is, als de minister die een studievriend van hem is vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem saboteert, als vervolgens de hoogste jurist van ons land, de president van de HR, de minister hierover schoffeert en er gebeurt helemaal niets.. dan ben je uitgepraat. Dat is het klaar. Einde.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de advocaten die voor mij hebben gewerkt en de wijze waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten): Stond Micha in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg maar weigerde Micha bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door Micha in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs): Nam het stokje over van Kaaks in de zaak-Westenberg maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten): Als kantoorgenoot en mede-eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met Micha op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting-bedrijven van Micha’s websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg): Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art 13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten): Stond Micha bij in de Pedograaf-zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

Lees verder

KLOL KOMT ADVOCAAT MATTHIJS KAAKS TE HULP

EXTRA: ONDERGANG TELEGRAAF NU OOK IN MSM: NRCOMBUDSMAN * ‘DEBIELE’ (QUOTE VAN A. STORM) SPINS ROND ELS BORST EN FRED TEEVEN ALS DE ZAAK-DEMMINK NAAR EEN CLIMAX GAAT

VRIJDAG KAN DE ZAAK-DEMMINK DEFINITIEF WORDEN BESLIST ALS DE MEINEDIGE VERKLARING VAN A. STORM WORDT DOORGEPRIKT * MAAR IS MATTHIJS KAAKS HIERTOE IN STAAT? * DIT MOET KAAKS VRIJDAG VRAGEN

LEES HIER [VAN HUET] EN HIER [MOLENKAMP] DE VERKLARINGEN

kaaks3Onderstaande vragenlijst is uiteraard slechts indicatief. Van groot belang is dat Kaaks reageert en anticipeert op basis van de antwoorden die op de zitting worden gegeven. Juist dat is een van de punten waar Kaaks wel een talent voor heeft. Heeft het dan allemaal alleen te maken met lef? Vreest Kaaks sancties vanuit de zwarte mafia als hij de geschiedenis in zal gaan als de advocaat die een einde heeft gemaakt aan Justitie as we know it -een vrees die overigens geheel gerechtvaardigd zou zijn? De verklaringen zoals bij de notaris gedeponeerd zijn zeer summier en dat is een voordeel want laat de maximale ruimte voor het invullen van achtergronden en details die cruciaal kunnen zijn bij het beantwoorden van de alles overheersende vraag: wie liegt? Wie gaat de gevangenis in voor meineed? De ex-directeuren zelf? Onderstaande vragen gaan uitsluitend over de kern van de problematiek en staan dus los van ‘vaste onderdelen’ zoals persoonlijke achtergronden, voorbereiding en de loopbanen binnen Justitie. [Tussen haken] staan relevante passages uit de bij de notaris gedeponeerde verklaringen.

A. De verklaring van A. Storm van ’s Gravensande

1. Wat heeft Storm precies verklaard over Demmink?
2. Waar heeft ze dit verteld? Hoe zag de [bar, kleine hotelbar] eruit?

Lees verder