Mark Krul tagged posts

BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEINTIMIDEERD

DE LAATSTE FASE IN DE ONTTAKELING VAN DE RECHTSTAAT: HET ‘BIJSTANDSVERBOD’ VOOR MICHA KAT IS NU EEN FEIT MET HET AFHAKEN VAN OOK ZIJN LAATSTE TWEE ADVOCATEN * FRAUDE, BEDROG, VERRAAD: DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR IS ER NOG ERGER AAN TOE DAN IN 1940 * ALLE ZAKEN TEGEN EN PROCESSEN VAN MICHA WORDEN VAN MIJ UIT NU STOPGEZET * WIE KAN NOG IETS BETEKENEN VOOR MICHA TE MIDDEN VAN DEZE HYSTERISCHE TERREUR EN INTIMIDATIES?

opstelten.mic
Als de hoogste man op het Ministerie van Veiligheid en Justitie een criminele pedofiel is, als de minister die een studievriend van hem is vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem saboteert, als vervolgens de hoogste jurist van ons land, de president van de HR, de minister hierover schoffeert en er gebeurt helemaal niets.. dan ben je uitgepraat. Dat is het klaar. Einde.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de advocaten die voor mij hebben gewerkt en de wijze waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten): Stond Micha in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg maar weigerde Micha bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door Micha in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs): Nam het stokje over van Kaaks in de zaak-Westenberg maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten): Als kantoorgenoot en mede-eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met Micha op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting-bedrijven van Micha’s websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg): Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art 13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten): Stond Micha bij in de Pedograaf-zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

Lees verder

ZAAK-PEDIGRAAF: OPNIEUW TERREUR ZWARTE MAFIA?

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING

DEZE SITE SCHRIJFT NU DE PEDIGRAAF-WAARHEIDS-CHALLANGE UIT: MENSEN MOGEN FOTO’S STUREN VAN WAT ZE HEBBEN GEDAAN MET DE PEDIGRAAF-WAARHEIDSSTICKERS! DE ORIGINEELSTE WORDEN GEPUBLICEERD OP DEZE SITE! BESTEL ZE NU HET NOG KAN [[email protected]] EN DOE MEE MET DE EERSTE ‘WAARHEIDS-WEDSTRIJD’ VAN NEDERLAND!

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING

EXTRA: ALEXANDER PECHTOLD OPNIEUW OP DE VLUCHT VOOR JORIS DEMMINK * NWO EN HORROR-STAAT AL AANWEZIG BIJ D 66: BRILJANTE VIDEO VAN JDTV [MUST WATCH] * TERWIJL HEEL EUROPA IN ELKAAR DONDERT BLIJFT D 66 FEEST VIEREN * LET OP DE NAZI-SYMBOLEN BIJ DE D 66-PARTIJDAG IN AMSTERDAM

LEES HIERONDER DE EMAIL DIE MICHA STUURDE AAN HET AMSTERDAMSE HOF OVER DE PEDIGRAAF-ZITTING VAN WOENSDAG:


Steve Brown doet verslag van de Pedigraaf-zitting in eerste aanleg. Lees hier het hele verhaal van destijds.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: woensdag 5 februari 2014 10:23
Aan: Voorlichting Hof (Amsterdam)
CC: Bas Le Poole; Mark Krul | Wise Men Advocaten
Onderwerp: zitting TMG / Kat d.d. 12-2, 10 uur/ dringend

Geacht Hof,

De zitting in bovengemelde zaak is om vele redenen ‘speciaal’. Het gaat nu om het volgende: bij de behandeling in eerste aanleg op de Amsterdamse rechtbank vonden ongekende intimidaties plaats vanuit het gerecht. Er was politie aanwezig, gewapende parketwachten, mijn publiek mocht niet plaatsnemen in de zittingszaal en werd zelfs ‘bewaakt’ waarbij werd verwezen naar een ‘dreiging’ die van hun uit zou gaan. Ook werd het niet toegestaan opnames te maken in strijd met de persrichtlijn.

Lees verder

12 FEBR. 10:00 HOGER BEROEP PEDIGRAAF-ZAAK

OP 12 FEBRUARI OM 10:00 (HOF AMSTERDAM) GAAT DE STRIJD VAN MICHA TEGEN DE TELEGRAAF VERDER * NIEUWE EISEN TELEGRAAF: MICHA MOET MET BIZARRE DWANGSOMMEN KAPOT WORDEN GEMAAKT * TELEGRAAF EIST NU 1000 EURO PER ‘OVERTREDING’ ALS IK ‘PEDIGRAAF’ ZEG * INEENSTORTEND CONCERN PROBEERT ZICH TE REDDEN DOOR MICHA KAT LEEG TE PLUNDEREN

We hebben geen Telegraaf-gebouwen aangevallen of vernield, geen mensen van de Telegraaf mishandeld, zelfs geen graffiti gespoten op het Telegraaf-kantoor maar louter het woord ‘Pedigraaf’ gebruikt!!! Hoe ver zijn ze heen bij TMG? Hoe groot is de paniek? We zijn benieuwd hoe de Amsterdamse raadsheren dit alles zullen inschatte. Komt in elk geval met groten getale naar dit nieuwe spektakelstuk! Gratis toegang! Beter dan welke film of welke Joop van den Ende-musical ook! Starring: Basje Le Poole van omkoop-kantoor Houthoff Buruma, Micha Kat van KLOL en diens advocaat Mark Krul. Be there! En o ja: www.telebegraaf.nl en www.telegroef.nl schijnen ook niet te mogen.

Share
Lees verder