Mariette Opstelten-Dutilh tagged posts

HOUDT NEDERLAND 17-12 OP TE BESTAAN?

EXTRA: DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE AFFAIRE-DEMMINK OP HHC EN BIJ HET KATHOLIEK NIEUWSBLAD

BREAKING: DAAGS VOOR DE KERSTTOESPRAAK VAN KONING WILLEM BESLIST DE ROTTERDAMSE RECHTBANK OVER DE CLAIM VAN DEMMINK TEGEN HET AD * HOE DE UITSPRAAK OOK ZAL LUIDEN, HET BETEKENT HET EINDE VAN NEDERLAND IN DE HUIDIGE VORM * NEDERLAND VOLLEDIG IN DE GREEP VAN SATANISCHE PEDOFIELEN * DE NACHTMERRIE IS COMPLEET * VROLIJK KERSTFEEST, NEDERLAND!

robine

De Rotterdamse rechtbank die onder leiding staat van de door Demmink vlak voor zijn pensioen benoemde president Robine de Lange-Tegelaar (op de foto direct achter Joris zichtbaar) en waar de vrouw van Ivo Opstelten ‘kinderrechter’ is [IK VERZIN DIT NIET, HET IS ALLEMAAL ECHT FUCKING WAAR!] beslist op 17 december in de belangrijkste zaak die ooit in ons land heeft gediend. Maar wat deze beslissing ook zal zijn, het zal het einde betekenen van de rechtstaat Nederland. De zaak-Demmink heeft zich veel te lang als een kankergezwel door Nederland kunnen uitzaaien waardoor thans alles is aangetast. Geen rechterlijk college kan ons land nog genezen. Ofwel de Rotterdamse rechters passen de wet toe en wijzen de eis van Demmink van een ton schadevergoeding af. In dat geval staat (opnieuw) vast dat het Ministerie van Vuiligheid en Pedofilie decennialang is geleid door een criminele kinderverkrachter. Met alle gevolgen van dien voor de pedo-‘elite’. Geen optie (zie foto). Ofwel de rechters wijzen de eis toe; in dat geval is Nederland van het ene op het andere moment verworden tot een pedo-dictatuur waarin iedereen die zich tegen de kinderverkrachters keert vogelvrij is. Zoals Micha Kat in feite al drie jaar lang. Vrolijk kerstfeest, mensen. En o ja: vergeet de kersttoespraak van koning Willem niet!

Share
Lees verder

COLUMN VAN MICHA OVER ZIJN STRAFADVOCAAT

opstelten.dutilh
De vrouw van de pedo-minister is pedo-rechter te Rotterdam. Een ongekende schande en zwaar onrechtmatig, maar iets als de ‘scheiding der machten’ telt in Nederland Pedoland al lang niet meer.

BREAKING: ER IS EEN VERBOD UITGEVAARDIGD ‘VAN HOGERHAND’ OM MICHA TE VERDEDIGEN * ADVOCAAT MICHA WEIGERT BRIEF TE STUREN AAN CORRUPTE EN CRIMINELE PEDO-MINISTER OPSTELTEN * OPSTELTEN ZIT ALS VRIEND EN BESCHERMER VAN JORIS DEMMINK PERSOONLIJK AAN DE KNOPPEN BIJ HET HETZE VAN HET OM TEGEN MICHA * WE MAKEN DE NAAM VAN DEZE ADVOCAAT NOG NIET BEKEND, MISSCHIEN MAAKT HIJ ALSNOG DE JUISTE KEUZES * LEES HET HELE VERHAAL OP CAMILLERI.NL

Share
Lees verder

IVO OPSTELTEN: DE KLOKKENLUIDER-SCAN

IVO OPSTELTEN WERD ALS 15-JARIGE ‘ENIGE TIJD ONDERGEBRACHT IN HET GEZIN VAN EEN DOMINEE’ * WELKE DOMINEE? * CV IVO OPSTELTEN LEEST ALS EEN HORROR-STORY VAN CORRUPTIE, MISBRUIK EN NEPOTISME * DEZE MALLOOT IS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT IN DE NEDERLANDSE POLITIEK

opsteltenmetvrouw
Een van de grootste schandalen rond de pedo-minister betreft zijn vrouw die een topfunctie bekleedt binnen de rechterlijke macht. Deze ongekende belangenverstrengeling is compleet taboe-verklaard; zelfs nu mag er nog niet over worden gesproken. KLOL zocht alles al jaren geleden voor u uit.

Lid bestuur Havenschap Delfzijl (zwendel, zwart geld)
Voorzitter Federatie van Oranjeverenigingen (pedofilie, machtsmisbruik)
Lid Raad van Commissarissen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (criminele samenspanning, zwendel)
Lid bestuur Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
Lid bestuur Nederlands Distributieland (VVD-zwendel met gemeenschapsgeld, speeltje van Crimi-Neelie Kroes)
Korpsbeheerder regio Utrecht
Lid Raad voor het Binnenlands Bestuur (machtsmisbruik)
Voorzitter Provinciale Raad voor Zwakzinnigenzorg in Utrecht (geen data) (uitleveren van gehandicapten aan pedo-netwerken)
Lid College van Regenten “Slot Zuylen” (geen data) (slot gebruikt voor satanische feesten en rituelen)
Voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (grootste vernietiger van gemeenschapsgeld in Nederland)
Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (vergiftiging van het volk)

Lees verder

SATANICA: JUSTITIE-MINISTER IS GROOTSTE CRIMINEEL

EXTRA: MORGENAVOND VANAF 20:00 BEANTWOORDT MICHA ALLE VRAGEN OP FRONTIER RADIO * MICHA IS DE ENIGE BINNEN DE ALTERNATIEVE MEDIA ZONDER GEHEIMEN DIE ZICH ZO TER BESCHIKKING STELT VAN ZIJN LUISTERAARS

DIT IS DE SATANICA IN OPTIMA FORMA: PEDO-BESCHERMER EN BEROEPS-LEUGENAAR OPSTELTEN ALS VOORZITTER VAN DE STUURGROEP AANPAK KINDRMISHANDELING, LEES HIER EEN SPEECH

De politie die burgers uitmoordt in plaats van ze te beschermen. Rechters die in plaats van de zwakkeren te beschermen tegen de macht en willekeur van de macht optreden als martelwerktuig in dienst van die macht. Topmensen van Justitie die in plaats van kinderen te beschermen kinderen verkrachten. De Raad voor de Kinderbescherming die functioneert als De Raad voor de Pedobescherming. Alles wat Justitie betreft is onder Demmink geperverteerd tot het satanische tegendeel van wat het zou moeten zijn. Geheel in lijn hiermee is de minister van Veiligheid en Justitie de grootste crimineel van Nederland. Zelfs zijn vrouw doet nog mee aan de satanische game van Russisch roulette die de NWO speelt met de samenleving. Volgens de regels van de Satanica dient iemand zich publiekelijk ‘in te zetten’ voor iets dat hij in werkelijkheid vernietigt. Daarom zitten zo veel pedofielen in allerlei charitatieve stichtingen en instellingen voor kinderen. Daarom zit Joris Demmink bij het Helsinki Committee. Daarom zeggen politici steeds dat ze ‘het volk dienen en armoede en ziekte bestrijden’ en dat soort dingen. Daarom heeft de politie als lijfspreuk Waakzaan en Dienstbaar. Daarom zegt de Tweede Kamer dat het de regering ‘controleert’. Mensen, Opstelten/Demmink/Rutte/VVD-pedo-mafia vormen een dermate crimineel en satanisch bolwerk dat we nu moeten zeggen: it’s them or it will be us.

Share
Lees verder

VROUW OPSTELTEN IN PEDO-NETWERK

BREAKING: SATANISCH MISBRUIK REIKT TOT IN DE KERN VAN HET KABINET * VROUW VAN IVO OPSTELTEN LEVERT ALS KINDRRECHTER KIDS UIT AAN DE NETWERKEN * IN TAL VAN ANDERE LANDEN BESTAAN DE KABINETTEN OOK GROTENDEELS UIT PEDOFIELEN * STEEDS MEER BEWIJS VOOR SATANISCHE KINDERMOORD-CLUBJES BINNEN DE WERELD-‘ELITE’

SATANISME TEN TOP: DE MINISTER VAN JUSTITIE IS NAAST DEMMINK ZELF DE GROOTSTE PEDO-CRIMINEEL VAN NEDERLAND

opstelten.dutilh

Het kan altijd nog krankzinnig, nog satanischer, nog weerzinwekkender. Dat weten de lezers van deze site al meer dan tien jaar. Thans komt aan het licht dat de vrouw van Demmink-vriend en Demmink-beschermer Ivo Opstelten heimelijk is getransfereerd van de rechtbank Den Bosch naar die in Rotterdam waar bovenstaande foto is genomen. Dat de vrouw van de MinJus rechter is, is een grof schandaal en zou in geen enkel ander land mogelijk zijn. Maar dat ze ook nog kinderrechter is gaat alle begrip te boven. Terwijl haar man de kamer jarenlang loopt voor te liegen om een kinder-verkrachtende en kinder-vermoordende studievriend zijn gang te kunnen laten gaan, zit mevrouw kinderen uit te leveren ter misbruik aan de netwerken! Hier en hier veel meer achtergronden over de pedo-activiteiten van mevrouw Opstelten met voorbeelden. Lees ook het artikel hierover op Waarinholland. We hebben het steeds vermoed

Lees verder