Margaret Chan tagged posts

EBOLA-CRISIS: STAAT EN NWO NIET MEER GELOOFD

DE KANS DAT MEN MASSAAL ZAL VALLEN VOOR HET ‘EBOLA-VACCIN’ VAN DE OMES IS 0% * REEDS DE HPV-VACCINATIES MISLUKTEN TOTAAL DOOR FUNDAMENTEEL GEBREK AAN VERTROUWEN IN OVERHEID * NIET DE WEIGERAARS, MAAR JUIST DE GEVACCINEERDEN DREIGEN MIKPUNT TE WORDEN VAN HOON, HAAT EN SPOT

EXTRA: VOLG VIA DEZE LINK DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE DRIE FRONTEN VAN WOIII: GAZA, IRAK EN UKRAINE

chan
Ze doet het weer: Margaret Chan van de WHO. Na in 2009 de wereld te hebben bedrogen met de ‘varkensgriep-pandemie’ is het nu de Ebola-crisis die haar een international public health emergency laat uitroepen.

Als vaccin-weigeraars een gevaar zouden vormen voor de gevaccineerden, waartoe dient dan het vaccin? Dit is perfecte logica waar geen speld tussen te krijgen is. Toch wordt die kaart steeds weer uitgespeeld, bij elke gemanipuleerde wereldwijze ‘gezondheidscrisis’: de weigeraars zouden ‘een gevaar vormen’ voor de rest en dus ‘moeten worden gedwongen’ het vaccin te accepteren. Het is opnieuw een voorbeeld van de perverse en satanische ‘logica’ van de NWO waar steeds minder mensen geloof aan hechten. Elke keer dat ome Ab weer voor de camera wordt gesleurd zijn er meer mensen die zich walgend afkeren van zijn pseudo-wetenschappelijke, levensgevaarlijke waanzin die maar een doel dient: het uitroeien van de mensheid. De tsunami aan inzicht en kennis van de werkelijke agenda van de NWO is niet meer te stoppen en daarom zal slechts een gering percentage van de Nederlanders een Ebola-vaccin accepteren, een trend die reeds jaren geleden is ingezet toen minder dan 50% van de meiden van Nederland zich liet inenten tegen baarmoederhalskanker na een zeer succesvolle contra-campagne door de nieuwe media die de omes en het RIVM tot waanzin dreef. Wat natuurlijk ook meespeelt is dat steeds weer blijkt dat de doctoren zelf en ander leden van de super-elite zoals het Koninklijk Huis zich niet laten inenten. Zij kennen de werkelijke samenstelling van de vaccins. Een Amerikaanse crisis-arts

Lees verder