Leon de Wintrer tagged posts

MYRA, HOLTROP, CIDI, DE WINTER: EINDE VERHAAL

FEIT: HET IS OVER EN UIT MET DE HOLOCAUST- EN ANNE FRANK-INDOCTRINATIE * NA ZEVENTIG JAAR LIST, LEUGEN EN BEDROG WORDT NU EINDELIJK SCHOON SCHIP GEMAAKT * MYRA, HOLTROP, CIDI, DE WINTER EN DE REST MAKEN ZICH MET DE MINUUT BELACHELIJKER * KRACHT VAN FEITEN EN BEWIJS DOOR NIETS EN NIEMAND TE ONTKENNEN

STUDENTEN DIE DE ‘HOLOCAUST’ ONDERZOCHTEN KWAMEN EN MASSE TOT DEZELFDE CONCLUSIE: HET VERHAAL VAN DE 6 MILJOEN IS ONMOGELIJK

annefrank2

De ‘holocaust’, het ‘dagboek’ van Anne Frank, de ‘gaskamers’ van Auschwitz: niets blijft ervan over nu dankzij internet en legers aan dappere onderzoekers (waarvan velen gelukkig Joden!) de manipulaties en de leugens van de Joodse mafia een voor een worden doorgeprikt en exposed. Dat dit nu gebeurt, is een direct gevolg van de fascistische Ubermensch-politiek van de nazi-staat Israel die overal ter wereld felle contra-reacties oproept, met name omdat Israel de ‘holocaust’ blijft gebruiken als morele legitimering voor het uitroeien van de Palestijnen. Mensen als Myra, Holtrop, Voet en De Winter worden steeds wanhopiger en hysterischer in hun pathetische pogingen de ‘Anne Frank-mythe’ overeind te houden. Wij kunnen al deze mensen en het Nederlandse volk uit de droom helpen: er was geen ‘Holocaust’ en het ‘dagboek’ van Anne Frank is een falsificatie. De vraag of dat goed nieuws is of niet doet niet ter zake: het zijn de feiten. Net zo als het feiten zijn dat Israel bezig is de Palestijnen uit te moorden zoals zelfs wordt toegegeven door een prominent commentator van Haaretz in een verbluffend eerlijk en dapper artikel. Als Jood meen ik oprecht

Lees verder