Joke Kaviaar tagged posts

17 JUNI: DEMMINK-ZAAK VOOR HET HOF

COMING UP: HANS EN MICHAMAN OVER DE INEENSTORTENDE MONARCHIEEN IN EUROPA, MUST SEE! BE THERE!

ZWARTE MAFIA GRAAFT EIGEN GRAF IN RECHTSZAKEN TEGEN MICHA * OM DE ZAKEN TEGEN MICHA AAN DE AANDACHT TE ONTTREKKEN KRIJGEN WE WEER MSM-INFILTRANT BRENNO DE WINTER VOORGESCHOTELD ALS ‘SLACHTOFFER’ VAN ‘STAATSTERREUR’ * ZELFS DE PUUR GEWELDDADIGE TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR NIET ZO ZWAAR BESTRAFT ALS DE ‘SMAAD EN LASTER’ WAARVOOR MICHA VIER MAANDEN IN VOORARREST ZAT

DEMMINKPEDO
Terwijl Joris Demmink als een bezetene zijn pedo-zoekresultaten uit Google laat verwijderen probeert Micha op 17 juni vrijspraak te krijgen voor het aanbrengen van een waarschuwing op het huis van de pedo-crimineel die inmiddels meervoudig wordt vervolgd door het OM. Nog nooit vertoont in Nederland!

Micha K. en Erik D. moesten zich verantwoorden voor wat officier van justitie Talsma omschreef als „een karakterloos strafbaar feit”; het met verf bekladden van de woning van Joris Demmink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Demmink wordt door K. beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat er geen vervolging tegen de topambtenaar wordt ingesteld. Dat was begin 2012. Nu zijn we tweeeneenhalf jaar verder, wordt Demmink inmiddels vervolgd als verdachte van kindermisbruik en dient de zaak op 17 juni in hoger beroep. Micha wil dan zijn veroordeling tot twee maanden voorwaardelijk van tafel krijgen. Zijn de stellingen van het OM dat er bij het aanbrengen van de teksten op het huis van Demmink en op diverse panden van Justitie sprake is van ‘een karakterloos strafbaar feit’ en ‘pure vernielzucht’ (zoals OvJ Talsma destijds stelde) nog houdbaar? Misschien is het in dit licht interessant te vermelden, dat wat Micha in 2009 spoot op het pand van het Parket-Generaal (Westenberg en Demmink vervolgen) inmiddels allebei is bewaarheid! En wat de tekst betreft

Lees verder

THE END OF THE ROAD…… NEDERLAND 2014

LEES HET HELE VERHAAL OP DE SITE VAN JDTV * WIE VOLGEN HET VOORBEELD VAN DEZE DAPPERE BURGERS? * HIERONDER: COMMANDO ‘KAREL BAGCHUS’ IN ACTIE

Hoe hadden deze actievoerders beter kunnen reageren op de politie-terreur?
Primo: vraag de agenten naar hun naam en hun id-tag.
Secundo: maak hiervan opnamnes -ook van de id-tag- en richt de camera recht op het gezicht van de diender; blijf zo lang mogelijk filmen, dat is een grondrecht [Als de agenten weigeren zich te identificeren en/of het filmen beletten of zelfs de camera proberen af te pakken, zijn ze so wie so in overtreding zoals uit talrijke vergelijkbare zaken in ons land is gebleken];
tertio: zeg tegen te diender

Lees verder