Job Knoester tagged posts

BREAKING: DNA-BEDROG VAATSTRA WEER BEWEZEN

WAAR JAN VLUG ALS ADVOCAAT VAN JASPER NOG WEIGERDE EEN CONTRA-EXPERTISE TE LATEN UITVOEREN OM DE LEUGEN IN STAND TE KUNNEN HOUDEN, WEIGERT HET OM NU BOTWEG ZELF TEGENONDERZOEK TOE TE LATEN IN DE ZAAK-NICOLE VAN DEN HURK * BLOKKERING VAN DE WAARHEIDSVINDING IN PEDO-STRAFZAKEN GEBEURT NU IN ALLE OPENHEID

JosdeG
De nieuwe Jasper S. heet Jos de G. Door de weerzinwekkende gang van zaken in de zaak-Nicole is het aannemelijk dat ook die moord is (mede)gepleegd door ‘topmensen’ van Justitie

Het gaat steeds rapper met de onttakeling van de rechtstaat mensen. Hoe meer bewijs er op tafel komt inzake de rechtstreekse betrokkenheid van topmensen van Justitie bij de meest weerzinwekkende zedendelicten, hoe grover worden de blokkades van de waarheidsvinding en de intimidaties. In de zaak-Vaatstra rolde het OM zijn agenda nog uit via advocaat Jan Vlug en liet hem weigeren tegenonderzoek te laten doen naar het ‘DNA van Jasper’, in de zaak-Nicole gaat Justitie nog een stap verder en probeert gewoon zelf contra-expertise te blokkeren. Hiermee geeft het OM impliciet toe

Lees verder