Integriteit tagged posts

INTEGRITEITS-PERSONEN RECHTSPRAAK GEHEIM

EXTRA: ZO REAGEERT HET HAAGSE HOF VAN PEDO-RAADSHEER JAN WOLTER WABEKE ALS WORDT GEVRAAGD NAAR DE ‘VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT’ [haagshof.intergriteit.vp]

LEES HIER DEEL 1 VAN ONS DOSSIER ‘INTEGRITEIT VAN ONZE RECHTSPRAAK’ * OP HHC: MEER OVER RECHTSPRAAK EN INTEGRITEIT * KLOL BEGINT PROCEDURE TEGEN RECHTSPRAAK OM NAMEN VAN ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ BOVEN TAFEL TE KRIJGEN

BREAKING: SCHERMT DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK MET NIET BESTAANDE ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ OP GERECHTEN EN BEWIJST DAARMEE WAT WE EIGENLIJK AL LANG WETEN: ALLES WAT DE ZWARTE MAFIA ZEGT ZIJN LEUGENS?

fritsbakker
Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij werd met deze functie beloond wegens een stuitend gebrek aan integriteit, met name in de -hoe kan het ook anders?- Chipshol-zaak

On Tuesday, May 6, 2014 2:30 PM, “Zonneveld, F.A.J. (Rvdr ‘s-Gravenhage)” wrote:
Geachte heer Kat, De bestuurlijke portefeuillehouders integriteit zijn de externe aanspreekpunten voor integriteitsvragen. De vertrouwenspersonen integriteit behandelen daarentegen uitsluitend vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten. Wij kunnen dan ook niet aan uw verzoek voldoen om de gegevens van de vertrouwenspersonen integriteit te verstrekken. Met vriendelijke groet, drs F.A.J. (Frans) Zonneveld, Persvoorlichter. Hier volgt het begin van het persbericht van 10 april waarmee de Raad voor de Rechtspraak de komst van de ‘vertrouwenspersonen integriteit’ aankondigde: De Rechtspraak gaat het thema integriteit meer zichtbaar inbedden in de organisatie. Elk gerecht krijgt een eigen vertrouwenspersoon integriteit en een integriteitscommissie. “Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze kunnen aankloppen”, aldus Reinier van Zutphen, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de werkgroep integriteit bij de Rechtspraak. Hier word je toch wel even stil van. Het argument dat de ‘integriteitspersonen’ en de ‘commissie Integriteit’ alleen ‘vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten behandelen’ om de identiteit van deze mensen geheim te houden

Lees verder

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten

Lees verder