Hugo Smit tagged posts

CRIMINELE RECHTER VECHT DOOR EN DOOR

HANS WESTENBERG: “ALS IK TEN ONDER GA, TREK IK DE COMPLETE NEDERLANDSE RECHTSTAAT MET ME MEE!” CRIMINELE HORROR-RECHTER ON THE LOOSE: HIJ WIL DE ZAAK VAN MICHA GEWOON LATEN VOORKOMEN EN GAAT WAARSCHIJNLIJK OOK IN HOGER BEROEP IN DE ZAAK-HUGO SMIT -OP KOSTEN VAN DE BELASTINGBETALER

Dat er niemand is die de volstrekt op hol geslagen desperado Hans Westenberg kan stoppen, was al eerder duidelijk. Al twintig jaar lang trekt de man met steun van de zwarte mafia, de politiek en de MSM en op kosten van de belastingbetaler en spoor van verwoesting door onze rechtstaat. Maar de koek is nog niet op voor hooligan Hans. Want zelfs nu voor de derde keer is vastgesteld dat hij liegt en bedriegt en wel degelijk advocaten heeft geintimideerd per telefoon vlak voor belangrijke zittingen, gaat hij gewoon door met procederen. Zijn advocaat Croiset van Uchelen heeft de advocaat van Micha laten weten dat ome Hans ‘alle vertrouwen heeft’ in een voor hem gunstige uitspraak van het Amsterdamse Hof in de Micha-claimzaak. Van ‘onderhandelingen over een schikking’ kan geen sprake zijn, aldus de advocaat van Koning Willem. Hiermee dwingt Westenberg de raadsheren van het Hof bijna een corrupt en partijdig arrest te wijzen

Lees verder

BREAKING: MICHA OVER DE ZAAK-WESTENBERG

ZEER SUMMIERE VERSLAGGEVING OVER GROOTSTE CORRUPTIE-ZAAK UIT DE NEDERLANDSE JURIDISCHE GESCHIEDENIS: NRC HANDELSBLAD, KATHOLIEK NIEUWSBLAD, QUOTE EN ADVOCATIE

Share
Lees verder

MICHA LAAT GETUIGEN HOREN IN CLAIMZAAK

BREAKING: TOTALE OORLOG TUSSEN MICHA EN DE ZWARTE PEDO-MAFIA * MICHA-CLAIM TEGEN DE CRIMINELE RECHTER WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (1 MILJOEN): HANS WESTENBERG, HUGO SMIT, MARJOLEIN BEGEER (SECRETARESSE SMIT) EN CHIPSHOL-JURIST CEES POOT OPNIEUW GEHOORD * TERWIJL MICHA EEN OORLOG VOERT TEGEN DE RECHTERLIJKE MACHT WORDT HIJ DOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT BERECHT

U KUNT NOG ALTIJD INSTAPPEN IN DE MICHA-CLAIM DOOR EEN BEDRAG TE STORTEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING. BIJ VOLLEDIGE TOEWIJZING VAN DE CLAIMS KRIJGT U HET TIENVOUDIGE UITBETAALD

westenberg-KatMicha’s advocaat Doeko Bosscher in de Micha claim-zaak verzoekt het Amsterdamse Gerechtshof Hans Westenberg, Hugo Smit, Marjoelein Begeer en Cees Poot onder ede te laten horen om aldus voor de zoveelste keer te bewijzen dat Westenberg wel degelijk heeft gebeld met Smit. In eerste aanleg had het rechtbank dit bewijsaanbod genegeerd. Het Hof kan dit verzoek niet weigeren. In de parallelle schadeprocedure die Smit tegen Westenberg opstartte mocht Westenberg 40 getuigen oproepen die geen van allen iets zinnigs te verklaren hadden. Als opnieuw vast komt te staan -wat al vast staat- dat Westenberg heeft gebeld staat daarmee direct ook vast dat hij Micha te kwader trouw heeft gedagvaard door stellingen te poneren (‘ik heb nimmer gebeld’) waarvan hij wist dat deze leugenachtig zijn. Volgens vaste rechtspraak van de HR levert dit misbruik van procesrecht op. Westenberg zal Micha de schade moeten vergoeden die hij hem heeft toegebracht met zijn procedure. Deze schade is begroot op 500.000 Euro. Eenzelfde bedrag vordert Micha van de Raad voor de Rechtspraak die Westenberg aanzette tegen Micha te gaan procederen en de procedure financierde.

Share
Lees verder