Hugo Hillenaar tagged posts

BREAKING: HILLENAAR STIEKEM GEPROMOVEERD

DE ‘MAN ACHTER DEMMINK’ DIE KLOKKENLUIDER GERRIT DE WIT MET DE DOOD BEDREIGDE EN BART MOS AANGIFTE LIET DOEN TEGEN MICHA WEGENS ‘DOODSBEDREIGING’ BLIJKT IN JUNI TE ZIJN BENOEMD ALS LANDELIJK ‘HOOFDADVOCAAT-GENERAAL’, DE ALLERHOOGSTE MAN VAN HET OM BIJ DE GERECHTSHOVEN * VANUIT DEZE POSITIE KAN HIJ ALLE HOGER BEROEPEN VAN MICHA AANSTUREN * KAN HET NOG KRANKZINNIGER? NOG SATANISCHER? NOG ONGELOFELIJKER? * JA, JA EN JA!

EXTRA: DE MEEST CORRUPTE EN CRIMINELE MAN VAN HET OM DIE TSUNAMI’S VAN VERWOESTING, BEDROG EN VERDRIET VEROORZAAKTE HEEFT NU EEN POMPEUZE EIGEN WEBSITE * HOE OUT OF REALITY IS HUGO HILLENAAR?

hillenar

Fasten your seatbelts. Hugo Hillenaar, de man die samen met Joris Demmink de zaak-Baybasin in elkaar sleutelde, blijkt afgelopen juni in het volstrekte duister te zijn benoemd als de hoogste man van het OM inzake strafzaken in hoger beroep. Geen artikelen in de ‘kwaliteitskranten’, geen kamervragen over het extreem besmette verleden van de man -als die er zouden zijn geweest waren ze toch tegenhouden-, geen optreden bij Buitenhof of Nieuwsuur. Hiermee is eens te meer aangetoond dat de Nederlandse rechtstaat volstrekt is gehijjacked door criminelen en pedofielen. What’s more: de drie strafzaken van Micha die thans in hoger beroep dienen worden nu gecontroleerd door de directe secondant van Joris Demmink. Een van deze strafzaken, de zaak-Bart Mos, is nota bene veroorzaakt door Hillenaar zelf! Hier speelt de ‘wet van Goebbels’: als je als overheid crimineel wilt zijn en corrupt, wees dat dan niet een beetje, maar doe het zo outrageous en extreem dat niemand het zal geloven!

Share
Lees verder

WEDZINGA, HILLENAAR, DEMMINK EN… BART MOS

EXTRA: INTERVIEW VAN MYRA MET WETENSCHAPSFILOSOOF REIN GERRITSEN LEGT FEILLOOS DE NEDERLANDSE MAFIA-STAAT BLOOT: ‘LIJKEN IN DE KAST VOOR HONDERDEN JAREN’ * BAYBASIN WIL ‘WAARHEIDSCOMMISSIE’ MAAR DAT GAAT NIET WERKEN: ALLEEN REVOLUTIE BIEDT EEN WEG UIT DEZE HORROR-BEERPUT

CONNECTING THE DOTS IN DE ZAAK-DEMMINK: DE DOOR DEZE SITE REEDS SINDS JAAR EN DAG GENOEMDE ‘HITMAN’ VAN JORIS DEMMINK HUGO HILLENAAR WEER VOLOP IN BEELD DANKZIJ DE RAMMENDE RECHTER * EN VIA HILLENAAR KOMEN WE TERECHT BIJ… BART MOS VAN DE PEDOFIELEN-KRANT DE TELEGRAAF! * OOK ACHTER DE AANGIFTE VAN BART MOS TEGEN MICHA ONTWAREN WE DE HAND VAN JORIS DEMMINK

hillenar

Dankzij de aangifte van Bart Mos wegens ‘doodsbedreiging’ -geheel bij elkaar gelogen- werd Micha verwijderd uit het rijk van de mainstream-journalisten. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Joris Demmink via zijn hitman Hugo Hillenaar. Demmink wilde Micha isoleren om hem optimaal te kunnen demoniseren en ridiculiseren, dat is vanaf het begin de strategie geweest van Justitie: Micha laten gaan en alle anderen die op zijn werk voortborduren keihard aanpakken. Met een mooi woord heet deze strategie containment. Maar de werkelijke doodsbedreiging in de zaak-Mos was niet afkomstig van Micha, maar van Hillenaar en gericht tegen Gerrit de Wit die op het punt stond cruciale informatie (de zogeheten ‘Mostert-papers’, de notities van de vermoorde Demmink-chauffeur Mostert) over te dragen aan Micha. Hier wordt alles uitgelegd in een stuk uit mei 2013. Hier alle stukken waarin Hillenaar is genoemd op deze site. Dat deze weerzinwekkende crimineel en hoogstwaarschijnlijk pedofiel (net als zijn directe collega-oud-hoofdofficieren Wabeke, Holthuis en Wooldrik) nog steeds op de troon van het OM zit

Lees verder

DE TIEN GROOTSTE DEMMINK-CRIMINELEN

GAAT NEDERLAND AFREKENEN MET DE CRIMINELE PEDO-TOP DIE HET LAND AL DECENNIA LANG TERRORISEERT EN DE RECHTSTAAT COMPLEET HEEFT VERWOEST? * HIER DE TIEN GROOTSTE ‘DEMMINK-CRIMINELEN’ (NAAST DEMMINK ZELF) DIE SO WIE SO ZULLEN MOETEN WORDEN GEOFFERD EN/OF BERECHT DOOR DE ‘COMMISSIE RECHTSHERSTEL’ OM ONS LAND TE REDDEN

Onderstaande mensen hebben zich schuldig gemaakt aan zeer zware strafrechtelijke feiten en aan misdaden tegen het Nederlandse volk. Naast concrete delicten als valsheid in geschrifte, het voorliegen van de kamer, ambtelijk machtsmisbruik, vervalsen/verduisteren van bewijsmateriaal, obstructie van de rechtsgang, verduistering/diefstal van gemeenschapsgelden en medeplichtigheid aan mishandeling en moord, zijn zij ook allen schuldig aan het lidmaatschap van cq. leiding geven aan een criminele organisatie:

SORGDRAGER

1. Ivo Opstelten. Als minister thans de primaire verantwoordelijke voor de hele kwestie en de voornaamste beschermer van Joris Demmink.

2. Piet Hein Donner. Veroorzaker van Demmink-gate door tegen tal van feiten en waarschuwingen in Demmink op de troon te hijsen.

3. Winnie Sorgdrager. Creerde eigenhandig de macabere machtsbasis voor Demmink eind jaren 90 waardoor Demmink zich onaantastbaar kon gaan voelen. Politiek verantwoordelijk voor de zaak-Baybasin.

Lees verder

OUTLINE VAN HET BART MOS-TRIBUNAAL

OVER VIJF UUR GAAT HET BEGINNEN OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF ACHTER HET CS: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK STAAT EEN REPORTER VAN DE TELEGRAAF ONDER EDE. KOMT DAT ZIEN!

1. Hoe heb je Micha Kat leren kennen?

2. Hoe verliep de samenwerking tussen De Telegraaf en Micha? En tussen jou en Micha?

3. Waarom werd Micha vlak voor zijn vertrek naar Bangkok in 2008 opeens ontslagen?

4. Waarom weigerde de hoofdredactie Micha een verklaring te geven hiervoor [VIDEO]? Wat is jouw oordeel over deze handelswijze van De Telegraaf?

5. Uit het feit dat De Telegraaf Micha aannam, blijkt dat er tevredenheid bestond over zijn werk? (zie HP/de Tijd)

6. Hoe staat men bij De Telegraaf ten opzichte van Chipshol/de familie Poot?

7. Schets de totstandkoming van het artikel Voorzitter klokkenluiders met de dood bedreigd van 28 sept. 2010 [PROD. 1]

8. Wat waren jouw bronnen voor de stelling dat de dreiging afkomstig was ‘uit het criminele milieu’? Wat bedoelde je met ‘het criminele milieu’?

9. Hoe is het mogelijk dat er 4 dagen voor jouw publicatie een advertentie in de media verscheen van Chipshol ‘Klokkenluider me de dood bedreigd via Justitie’? Hoe verklaar je het verschil tussen ‘het criminele milieu’ en ‘justitie’? [PROD. 2]

10. Stond je in de tijd van die publicatie in contact met Chipshol en Micha?

Lees verder

3 MAART: BART MOS TELEGRAAF ONDER EDE

STEEDS STRAKKER WORDT DE STROP ROND DE NEK VAN DE TELEGRAAF AANGETROKKEN * ZITTING PEDIGRAAF-ZAAK VANDAAG UITSTEKEND VERLOPEN * MICHA HIELD VLAMMEND PLEIDOOI VAN 40 MINUTEN * ADVOCAAT TELEGRAAF DOOR RAADSHEER IN HEMD GEZET MET VRAAG OVER MERKENRECHT

Op 3 maart om 10:00 vindt het langverwachte getuigenverhoor plaats van Bart Mos in het kader van het hoger beroep dat Micha aanspande tegen zijn veroordeling wegens ‘doodsbedreiging’ van de Telegraaf-journalist. Deze ‘doodsbedreiging’ was ook de reden voor de NVJ Micha te royeren. Vast staat reeds dat Mos op vele punten loog. Hier de werkelijke achtergronden van de Mos-zaak. Het verhoor, een dag voor het begin van de getuigenverhoren van de Roestige Spijker over Demmink, is tevens cruciaal voor de zaken tegen de pedofiele ex-SG omdat het juist Bart Mos was die reeds in 2007 de hele affaire-Demmink blootlegde. Thans draagt zijn krant het tegenovergestelde standpunt uit: er is een ‘heksenjacht’ gaande tegen Demmink. Het OM heeft taps van de ‘doodsbedreiging’ gemanipuleerd.

Share
Lees verder