Hoge Raad tagged posts

WEER SATANISCHE PROVOCATIE KAMP-DEMMINK

EXTRA: PETER POOT VAN CHIPSHOL WIL ANTWOORD VAN DE HOGE RAAD OVER CORRUPTIE EN WANTOESTANDEN BINNEN DE ZWARTE MAFIA

HET GAAT MAAR DOOR: NA DE PROVOCERENDE BENOEMING VAN DEMMINK-LAKEI HILLENAAR TOT DE HOOGSTE MAN VAN HET OM IN DE UITVOERING TRAKTEERT DE DEMMINK-MAFIA ONS NU OP EEN IMBECIEL ALS ‘DESKUNDIGE’ IN DE ZAAK-BAYBASIN * NA ZES OVERTUIGENDE RAPPORTEN MOET DEZE IMBECIEL NU GAAN ‘ONDERZOEKEN’ OF ALLES IN DE ZAAK-BAYBASIN WEL GOED IS GEGAAN

baybasin.jpegDe ontwikkelingen en onthullingen van de laatste dagen zijn alleen te duiden tegen de achtergrond van de ‘satanisme-hypothese’ van Micha. Deze komt erop neer dat Justitie onder Demmink is verworden tot een club sadisten die er genot uit putten mensen nodeloos leed toe te brengen en onschuldige mensen in de cel te smijten. Daar raken deze mensen seksueel opgewonden van. Dat dit juist is blijkt ondermeer uit de behandeling die geperverteerden en sadisten vanuit Justitie ten deel valt: keer op keer worden deze mensen met provocerend lage straffen naar huis gestuurd waarbij ze achter de gordijnen nog een schouderklop krijgen van de rechter ook. We beschreven dit verschijnsel reeds medio vorig jaar in het stuk satanische rechtspraak. Thans doet het kamp-Demmink er nog een schepje bovenop en stuurt willens en wetens een idioot af op Adele van der Plas en Baybasin om daarmee de boodschap af te geven: we poepen en piesen op jullie, we doen wat we willen, volgende keer benoemen we Pipo de Clown als we dat willen! Het is jammer dat mensen als Adele van der Plas dit weerzinwekkende spelletje nog willen meespelen waarin ze steeds dieper de modder worden ingestampt door de zwarte mafia maar ja: wat is het alternatief?

Share
Lees verder

YVONNE KEULS VALT OPNIEUW PEDO-RECHTERS AAN

TWINTIG JAAR NA HET UITKOMEN VAN DE BEROEMDE PEDO RECHTER-ROMAN VAN YVONNE KEULS KOMT ER EEN ‘NIEUWE VERSIE’ * WAT ZOU DE DOOR DE STAAT AANGESTUURDE BEROEPS-DESINFORMANT THOMAS ROSS HIERVAN VINDEN? * WORDT DE BEJAARDE YVONNE NU OPNIEUW GEDEMONISEERD EN GETERRORISEERD? WORDEN NU OPNIEUW DE RUITEN VAN HAAR WONING INGEGOOID?

Hier volgt een passage uit een interview met de schrijfster Yvonne Keuls dat in Trouw is verschenen:

IX. Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

keulsIk probeer altijd de waarheid te spreken. Soms heeft dat kritiek tot gevolg. Toen ik in 1985 een boek schreef over een kinderrechter die pedofiele contacten met jeugdige delinquenten onderhield (Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, AV) kreeg ik iedereen over mij heen. Een kinderrechter aanklagen, dat mocht niet in Nederland. Althans: toen niet. Mijn betrokkenheid was, tot dat moment, nog nooit door iemand in twijfel getrokken en nu moest ik ineens in de NRC lezen dat ik mijn boek, volgens de toenmalige procureur generaal van de Hoge Raad, meester Berger,’voor het gewin’ zou hebben geschreven. Drie, vier jaar lang was ik bezig geweest de onderste steen boven te halen, ik heb mijn hele leven op de schop gegooid, me kwetsbaar opgesteld, het lef gehad om een kinderrechter aan te klagen: deze man heeft negen pupillen gepakt en nu pakken we hem! En dat zou ik allemaal hebben gedaan om mijn eigen kas te spekken? Het meest tragische was natuurlijk dat mijn zaak werd geseponeerd. Ik had de rechter, samen met een van mijn pupillen, aangeklaagd, maar ze hadden het allemaal zelf moeten doen. Daarna heb ik Annie Berber pas geschreven.

Lees verder

MSM BOYCOT NU ZELFS PRESIDENT HOGE RAAD

DE ZAAK-DEMMINK GAAT NOG STEEDS VAN KWAAD TOT ERGER: NU WORDT DE CRIMINELE PEDOFIEL ZELFS NOG BESCHERMD ALS DE HOOGSTE JURIST VAN NEDERLAND ZICH IN DE AFFAIRE MENGT * ALS KONING WILLEM DEMMINK GAAN AANVALLEN, ZWIJGEN DE MSM DAN OOK? * IS DE KINDERVERKRACHTER DEMMINK BELANGRIJKER DAN ONZE MONARCHIE?

BLIJF GELD STORTEN MENSEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING [via [email protected]] WANT WE MOETEN HET GAAN REDDEN VOOR U, VOOR NEDERLAND EN VOOR DE WERELD!

EXTRA: OP HETHAAGSECOMPLOT HET TWEEDE DEEL OVER HET DEMMINK-PROCES IN DEN HAAG VAN 18 SEPTEMBER

LEISTRADe misdadige en verwoestende invloed van de MSM die alles wat goed, authentiek en oprecht is verzwijgen of zelfs slopen en louter nog satanische agenda’s dienen die leiden tot de totale destructie werd weer eens op onthutsende wijze onderstreept door het boycotten van nota bene de president van de Hoge Raad zelf, Geert Corstens, die het lef had -zoiets is nog nooit eerder gebeurd- zich tegen de minister te keren en deze terecht te wijzen voor het feit dat hij de vervolging van zijn criminele en pedofiele Leidse studievriend saboteert. Wat onder ‘normale’ omstandigheden openingen zouden moeten zijn van alle kranten (‘HOOGSTE RECHTER LAAKT OPSTELTEN IN ZAAK-DEMMINK’) werd geheel buiten de kolommen en de nieuwsrubrieken op radio en TV gehouden. Hiermee is bewezen dat de MSM onderdeel uitmaken van een satanisch pedo-complot waarbij -net als bij de BBC- ongetwijfeld ook leading indivuduals betrokken zijn bij het verkrachten van kleine kinderen. We kennen de namen allemaal, maar het zijn er natuurlijk meer. Want er is altijd meer, nooit minder.

Share
Lees verder

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten

Lees verder

BOEK HANS EN WIM NIET GENOEG VOOR JASPER

9 MEI IS DE LAATSTE, ECHT DE ALLERLAATSTE KANS, VOOR NEDERLAND SCHOON SCHIP TE MAKEN IN DE RECHTSTAAT * MAAR BOVENOP HET BOEK VAN HANS EN WIM MOET ACTIE KOMEN VANUIT HET LAND * WIE WORDT DE NIEUWE ADVOCAAT VAN JASPER S? * WAT GAAN DE MSM DOEN MET HET BOEK VAN HANS EN WIM?

EXTRA: HET BOEK VAN TON DERKSEN OVER DE ZAAK-BAYBASIN WORDT INTEGRAAL TOEGEVOEGD AAN HET HERZIENINGS-DOSSIER BIJ DE HOGE RAAD * OOK OP DIT FRONT NADERT DE CLIMAX EN STAAT DE RECHTSTAAT OP INSTORTEN

JASPERS.2

Ziet Nederland er na 9 mei nog hetzelfde uit als ervoor? Dat zal er om spannen. Feit is dat op die dag zal worden aangetoond dat de Nederlandse rechtstaat reeds decennia lang volledig in de greep is van perverse en criminele krachten die willens en wetens onschuldige mensen vervolgen en berechten en -nog erger- willens en wetens de werkelijke schuldigen beschermen. Dat wordt keihard en onweerlegbaar aangetoond in het boek van Hans en Wim. Natuurlijk treffen we deze wantoestanden niet alleen aan in de zaak-Vaatstra, maar in talloze andere high profile strafzaken. Ook de strafzaken tegen Micha vallen hieronder omdat er sprake is van een vorm van politiek-aangestuurde terreur die met strafrecht niets te maken heeft. Alle hoger-beroepszaken van Micha waarin hij zich kan rehabiliteren worden getraineerd en gesaboteerd door de zwarte mafia. In de horrorfilm van de Nederlandse rechtstaat staan twee namen centraal: Joris Demmink en Peter R. de Vries. Ook in de Vaatstra-zaak draait alles om die namen: Joris zat aan de knoppen na de moord en is direct verantwoordelijk voor de operette die 15 jaar lang is opgevoerd en Peter

Lees verder

INTEGRITEITS-PERSOON HAAGSE HOF BLIJFT GEHEIM

wabekeIS EEN PEDOFIELE, KINDER-VERKRACHTENDE EN KINDERPORNO-VERSPREIDENDE RECHTER DIE DOOR DRIE PERSONEN ONDER EDE IS BESCHULDIGD [BACKGROUNDS] WELLICHT REDEN VOOR DE ‘VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT‘ IN ACTIE TE KOMEN? LUISTER HIER [hhof.integriteit] EN HIER [hhof.intergriteit2] NAAR DE ANTWOORDEN VAN HET HAAGSE HOF. MAIL INTUSSEN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD DOOR MICHA’S BRIEF TE CC-EN * KOMENDE WEKEN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING ACTIES EN/OF DEMONSTRATIES TEGEN PEDO-RECHTERS

Share
Lees verder