Hof Amsterdam tagged posts

BOODSCHAP MICHA OVER KOMENDE ZITTINGEN

VOOR ACHTERGRONDEN ZIE HIER [DE GRAFFITI] EN HIER [DE WELLINK-ZAAK] EN HIER [OVER DE GERECHTEN]

Share
Lees verder

HOF VERBIEDT GEBRUIK WOORD ‘PEDO(I)GRAAF’

MICHA MOET 1000 EURO BETALEN PER WOORD ‘PED(I)OGRAAF’ MET EEN MAXIMUM VAN 50.000 * VANAF NU ZULLEN WE DE KRANT AANDUIDEN ALS DE ‘PEDIGRAAF’ * DE WEBSITES TELEGROEF.NL EN TELEBEGRAAF.NL MOGEN WEL BLIJVEN: DAT HEBBEN WE ‘GEWONNEN’ VAN DE PEDIGRAAF

pedograafsticker.ok

Ook het Hof acht het gebruik van de term ‘pedograaf’ op de door TMG gewraakte wijze diffamerend en onnodig schadelijk voor de reputatie van TMG en daarmee jegens TMG onrechtmatig. Van feiten die aanleiding geven tot het aannemen van het bestaan van (relevante) connecties van TMG met pedofilie en/of die wijzen op het (zodanig) vergoelijken ervan in de door TMG uitgegeven (online) krant dat zulks een beschuldiging van betrokkenheid bij pedofilie rechtvaardigt is ook in hoger beroep onvoldoende gebleken. Kat heeft in dit verband bij pleidooi in hoger beroep nog een aantal nieuwe feiten geponeerd (ondermeer betreffende een ommezwaai van redacteur J. de Haas in de berichtgeving over Demmink, door redacteur J. van den Heuvel ingenomen standpunten en de frequentie van gebruik woord pedo) doch deze zijn niet zodanig toegelicht en gestaafd dat deze tot een ander oordeel kunnen leiden. Het betoog van Kat dat zich een misstand voordoet en dat hij gerechtigd is deze door het gebruik van de aanduiding “(de) Pedigraaf” op de in dit geding aan de orde zijnde wijze aan de kaak te stellen kan voorshands niet als juist worden aanvaard. Aldus de cruciale passage in het arrest pedograaf.vonnis van het Amsterdamse Hof dat zo maar opeens binnen kwam nadat eerder was gemeld dat het op 17 juni zou komen. Later meer.

Share
Lees verder

ADVOCAAT VAN KONING VERWOEST RECHTSTAAT

DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG HEEFT MET TIEN JAAR LIEGEN, LIST EN BEDROG DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT VERWOEST * ARNOLD CROISET VAN UCHELEN WEIGERT TE ZEGGEN HOEVEEL GELD HIJ INMIDDELS HEEFT GESTOLEN VAN DE NEDERLANDSE BELASTINGBETALER * ALS CROISET WORDT BETAALD DOOR DE BURGER ZIJN DE RAPEN GAAR

Over enige maanden begint het circus-Westenberg aan zijn laatste en meest verwoestende acte. De arena bevindt zich achter het CS te Amterdam: het gerechtshof aldaar waar ze inmiddels wel een Micha-trauma zullen hebben. De missie van Micha: het ophalen van een miljoen bij Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspaak. Be there! [ps: op 23 juni is op datzelfde Hof het vervolg van de Bart Mos-zaak; later meer]

Share
Lees verder

BREAKING: MICHA-CLAIM WEER SPRINGLEVEND!

DIT WORDT EEN FATAL BLOW VOOR DE ZWARTE MAFIA: MICHA GAAT IN HOGER BEROEP TEGEN DE AFWIJZING VAN DE MICHA-CLAIM DOOR DE CORRUPTE PEDO-RECHTBANK VAN CARLA ERADUS * 500.000 GEVORDERD VAN EX-RECHTER HANS WESTENBERG EN 500.000 VAN DE ‘INTEGERE’ RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK * SPEKTAKEL, SPEKTAKEL, SPEKTAKEL! * MICHA WINT VOOR NEDERLAND EN DE RECHTSTAAT OP ALLE FRONTEN!

Wij zijn onze advocaat in eerste aanleg, Klaas Aantjes uit Rijswijk, zeer erkentelijk voor zijn cooperatieve houding bij de dossier-overdracht. Eerder schreven we uit teleurstelling over het feit dat Aantjes het hoger beroep niet wilde doen (wat dus weer een verkapt compliment is voor zijn werk bij de rechtbank) een boos stuk over hem op Camilleri.nl maar daar hebben we nu een beetje spijt van. Anyway, we gaan met volle kracht vooruit in onze strijd tegen de volledig op hol geslagen en totaal corrupte en criminele zwarte mafia! Waarschijnlijk komen we weer terecht bij het Hof Amsterdam dat we zo goed hebben leren kennen in de Pedigraaf-zaak (nog steeds geen uitspraak, nu al twee keer uitgesteld) en in de zaak-Bart Mos -die overigens op 23 juni wordt voortgezet. Be there!

Share
Lees verder

BREAKING: BESTEL DE PEDIGRAAF-STICKERS

IN DE OPMAAT NAAR HET HOGER BEROEP IN DE CRUCIALE PEDIGRAAF-ZAAK BIEDEN WIJ NU UNIEKE PEDIGRAAF-STICKERS AAN DIE ZIJN GEMAAKT DOOR EEN GROEPJE SYMPATHISANTEN * BESTEL ZE GRATIS VIA DE CONTACTFUNCTIE VAN DEZE WEBSITE OF VIA EEN COMMENT ONDER DIT STUK * SPREAD THE WORD!

BIJDRAGES AAN DE STICHTING BLIJVEN NATUURLIJK ALTIJD WELKOM * SAMEN TEN STRIJDE TEGEN ‘S LANDS NAZI- EN PEDO-KRANT

pedograafsticker.ok

Op 12 februari vanaf 10:00 (Hof Amsterdam) gaan we het lot van De Telegraaf bezegelen. Het idiote, corrupte en via intimidatie en terreur afgedwongen vonnis van de Eradus- en Van Walraven-rechtbank dat ons verbood het woord ‘Pedigraaf’ te gebruiken zal dan sneuvelen. Moeten sneuvelen. Nog nooit eerder in de Nederlandse rechtstaat werd het iemand verboden een woord te gebruiken. Is er een rechtzaak gevoerd om een enkel woord.

Lees verder