Haje Weisfelt tagged posts

ZWARTE MAFIA IN ACTIE: DE OPSTELTEN-BRIEF

STRAFADVOCAAT VAN MICHA H. WEISFELT WEIGERDE EEN BRIEF TE SCHRIJVEN AAN MINISTER OPSTELTEN EN KRIJGT NU EEN TUCHTKLACHT AAN ZIJN BROEK * DIT IS DE ZWARTE MAFIA IN HORROR-ACTIE: DE CRIMINELE EN CORRUPTE PEDO-MINISTER MAG NIET WORDEN BENADERD

opstelten.mic
Gaf Opstelten het OM opdracht -op verzoek van zijn vriend Demmink- Micha internationaal te laten signaleren, arresteren en interneren? Advocaat Weisfelt weigerde de minister een brief te sturen.

Dat minister Opstelten tot over zijn corrupte oren in de zaak-Demmink zit staat vast. Dat Opstelten delicten pleegt staat vast. Zes voormalige gevangenisdirecteuren hebben aangifte tegen hem gedaan wegens obstructie van de rechtsgang ten faveure van nota bene zijn corpsballen-vriend Demmink en zelfs de president van de Hoge Raad heeft de minister op dit punt aangevallen, ongehoorde krankzinnigheid die nooit eerder in Nederland is voorgekomen. Maar de delicten van Opstelten gaan natuurlijk nog veel verder, want bij zijn acties ter bescherming van Demmink hoort natuurlijk ook de hetze van het OM -die plaatsvindt onder zijn volledige verantwoordelijkheid– tegen Micha die nu al drie jaar duurt met inzet van zowel alle dwangmiddelen die het wetboek van strafvordering kent. Wat is er dan logischer dat Micha bij zijn verdediging de pijlen richt juist op deze Opstelten en zijn advocaat vraagt

Lees verder

ZAAK-DEMMINK: DE VERDEDIGING VAN JORIS

EEN ANALYSE VAN DE WIJZE WAAROP ‘S LANDS GROOTSTE CRIMINEEL EN ZIJN VRIENDEN DE VERDEDIGING VOEREN * MICHA DIENT TUCHTKLACHT IN TEGEN ZIJN STRAFADVOCAAT HAJE WEISFELT MAAR DE BETREFFENDE DEKEN, BAS MARTENS, ZIT OOK IN HET DEMMINK-DOSSIER ALS ADVOCAAT VAN DE SECRETARESSE DIE JONGETJES MOEST REGELEN VOOR OME JORIS, A. STORM VAN ‘S GRAVENSANDE

westerdemmink
Het boek De Demmink Doofpot is de sleutel tot het kraken van de hele zaak. Maar wie het boek noemt wordt keihard, zelfs ook fysiek, aangepakt zoals is gebeurd met Frits Wester. Daarom werd het cruciale boek compleet genegeerd door zowel EenVandaag als door Thomas Ross. Hiermee zijn hun a decharge-intenties bewezen.

In de elf jaar dat de affaire-Demmink nu in de openbaarheid speelt (vanaf de publicaties in Panorama en GayKrant in 2003, maar de affaire begint eigenlijk in 1996 met de Rolodex-zaak) zijn globaal vier lijnen zichtbaar in de verdediging van Demmink en de pedonetwerken.

1: De mafia-lijn: “We hebben te maken met een gigantische en zeer zorgvuldig opgetuigde campagne vanuit de georganiseerde misdaad met als doel de Nederlandse staat te ondermijnen. In deze campagne speelt Baybasin de sleutelrol”. Deze lijn is tot voor kort gevolgd door Harro Knijff, de advocaat van Demmink en is ook door De Telegraaf gevolgd. Recent zinspeelde ook EenVandaag weer op deze mogelijkheid en ook Demmink zelf met zijn reactie dat ‘mensen die hem beschuldigen wel betaald zullen worden’. Echter, er is in de geschiedenis geen ander voorbeeld te vinden van een dergelijke ‘campagne’ over een periode van 20 jaar. Ook lijkt het niet denkbaar dat iemand de power en de middelen ter beschikking zou hebben een dergelijke langdurige campagne te voeren -om nog maar te zwijgen van mogelijke motieven. Bij EenVandaag zei Klaas Langendoen hierover dat Baybasin zo’n campagne in elk geval niet kan hebben gefinancierd omdat de Staat beslag heeft liggen op zal zijn bezittingen. Tevens zou deze theorie banden veronderstellen tussen bijvoorbeeld Baybasin en de familie Poot en die banden zijn er niet.

2. De kill-the-messenger-lijn: “De beschuldigingen zijn afkomstig van idioten/psychopaten/complotdenkers/mensen die naar een gesloten inrichting moeten worden afgevoerd.” Deze lijn van verdediging is gevoerd door Peter R. de Vries en wordt thans in ere gehouden door ‘Berenice’.

3. De juridische lijn: “Demmink is nooit veroordeeld dus onschuldig. Alle onderzoeken leverden tot dusver niets op”. Deze lijn is

Lees verder

MICHA-CLAIM: WESTENBERG STELT VERWEER UIT

CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HEEFT OPNIEUW ‘MEER TIJD NODIG’ OM VERWEER TE VOEREN OP DE MEMORIE VAN GRIEVEN VAN MICHA NA CRIMINEEL EN INFAAM VONNIS VAN AMSTERDAMSE ERADUS-PEDO-RECHTBANK * MEMORIE VAN ANTWOORD VAN WESTENBERG OP MILJOENENCLAIM VAN MICHA LAAT OP ZICH WACHTEN

westenberg-KatPositieve ontwikkelingen van het Micha-claim front: de criminele rechter Hans Westenberg van wie nu ook officieel is vastgesteld dat hij heeft gelogen kan op geen enkele wijze meer verweer voeren tegen de eisen van Micha en heeft via zijn advocaat Croiset van Uchelen opnieuw uitstel gevraagd -en gekregen- voor het reageren op Micha’s Memorie van Grieven tegen het ridicule pedo-vonnis pro-Westenberg van de Eradus horror-rechtbank te Amsterdam. Micha is vast op koers naar zijn miljoen! Natuurlijk kunnen belangstellende nog altijd instappen in de Micha-claim door een bedrag te storten op de rekening van de Stichting Klokkenluideronline, want Micha wil zo veel mogelijk medestanders laten mee-delen in zijn successen! Overigens heeft Micha’s nieuwe strafadvocaat Haje Weisfelt nu reeds de handdoek in de ring gegooid: hij heeft zich teruggetrokken uit alle zaken van Micha. Dit nadat Micha hem in een column op Camilleri.nl had exposed als anti-advocaat die samenspant met de criminele zwarte mafia. Het is nu de vraag of het KG tegen de verplichte DNA-afgave door Micha nu nog door kan gaan. Als advocaten dit lezen en namens Micha de strijd willen aanbinden met de satanische kinderverkrachters van de zwarte mafia moeten ze zich maar melden.

Share
Lees verder

LAATSTE MAIL VAN MICHA AAN STRAFADVOCAAT

EXTRA: DEMMINK-MEDIA SQUADS BLIJVEN INHAKKEN OP HENK KROL DIE DE SLEUTEL IN HANDEN HEEFT VOOR HET OPROLLEN VAN DE PEDO-NETWERKEN EN DUS GEEN GELOOFWAARDIGE GETUIGE MAG ZIJN * NAZIGRAAF LAAT TEGEN ALLE REGELS IN DE CURATOR AAN HET WOORD VAN DE KROL-BEDRIJVEN

MSM SMEEDDEN SAMEN MET JUSTITIE EEN COMPLOT OM MICHA KAPOT TE MAKEN EN DEZE HETZE GAAT NOG ALTIJD DOOR * OM VERZON FEITEN TEGEN MICHA EN VERVALSTE HET BEWIJS * DAAROM HEEFT MICHA NU GEEN RECHT MEER OP EERLIJKE PROCESSEN

demminkopstelten

To Hajé Weisfelt Jan Lintz
CC Doeko Bosscher
Oct 29 at 4:51 PM

Raadslieden,

Vandaag gebeld door politie Hilversum om opnieuw te komen opdraven een nieuwe aangifte van Gelauff te komen toelichten. Ik heb gezegd dat ik niet kom waarvoor alle begrip werd getoond.

Het betreft hier nu de vierde aangifte tegen mij van Gelauff. Nadat ik werd vrijgesproken van ‘doodsbedreiging’ tegen hem gooit hij het nu op ‘smaad’. Naast zijn drie eigen aangiftes heeft Gelauff een ondergeschikte, Jeroen de Jager, onder druk gezet aangifte tegen mij te doen. Dit is natuurlijk een krankzinnige situatie.

Naast Gelauff is tegen mij ook aangifte gedaan door De Telegraaf en Elsevier. Dat er sprake is van een ‘offensief’ tegen mij door de ‘gevestigde media’ is reeds erkend door het Haagse Hof (Schuering) dat een onderzoek gelastte naar de samenspanning tussen NOS en Elsevier en Justitie

Lees verder

BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEINTIMIDEERD

DE LAATSTE FASE IN DE ONTTAKELING VAN DE RECHTSTAAT: HET ‘BIJSTANDSVERBOD’ VOOR MICHA KAT IS NU EEN FEIT MET HET AFHAKEN VAN OOK ZIJN LAATSTE TWEE ADVOCATEN * FRAUDE, BEDROG, VERRAAD: DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR IS ER NOG ERGER AAN TOE DAN IN 1940 * ALLE ZAKEN TEGEN EN PROCESSEN VAN MICHA WORDEN VAN MIJ UIT NU STOPGEZET * WIE KAN NOG IETS BETEKENEN VOOR MICHA TE MIDDEN VAN DEZE HYSTERISCHE TERREUR EN INTIMIDATIES?

opstelten.mic
Als de hoogste man op het Ministerie van Veiligheid en Justitie een criminele pedofiel is, als de minister die een studievriend van hem is vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem saboteert, als vervolgens de hoogste jurist van ons land, de president van de HR, de minister hierover schoffeert en er gebeurt helemaal niets.. dan ben je uitgepraat. Dat is het klaar. Einde.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de advocaten die voor mij hebben gewerkt en de wijze waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten): Stond Micha in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg maar weigerde Micha bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door Micha in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs): Nam het stokje over van Kaaks in de zaak-Westenberg maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten): Als kantoorgenoot en mede-eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met Micha op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting-bedrijven van Micha’s websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg): Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art 13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten): Stond Micha bij in de Pedograaf-zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

Lees verder

‘MICHA WORDT GEDAGVAARD IN ZAAK-GELAUFF’

KAN HET NOG KRANKZINNIGER? JA, ALTIJD! BINNENKORT STAAT NIET MARCEL GELAUFF VOOR DE RECHTER MAAR MICHA KAT * OFFICIER TEGEN ADVOCAAT MICHA: ‘MICHA WORDT GEDAGVAARD WEGENS BELEDIGING EN SMAAD TEGEN GELAUFF’

Aanval is de beste verdediging. Weet iemand wie de auctor intellectualis is van deze tegeltjes-wijsheid? Het zou zomaar Joris Demmink kunnen zijn. Of Herman Bolhaar. Want juist op het moment dat de grote kwelgeest van Micha meer dan ooit wordt exposed als perfide leugenaar, maakt het OM bekend dat Micha zal worden gedagvaard wegens ‘belediging’ en ‘smaad’ jegens de met belastinggeld betaalde pedo-beschermer en oorlogs-hitser. Vandaag zei de zaaksofficier Bernadette MacLean dit tegen Micha’s advocaat Haje Weisfelt. Dat zal me een zitting worden! Het goede nieuws -voor zover daarvan in onze totaal satanische rechtstaat nog sprake kan zijn- is dat Micha

Lees verder