Haagse Hof tagged posts

PEDO’S RADELOOS: ‘JUSTITIE GAAT MOORDEN’

AL GERUIME TIJD KRIJGEN WIJ BEDREIGINGEN BINNEN EN TIPS OVER NADERENDE MOORDAANSLAG OP MICHA * MET DE DOOD VAN DAVID CARR DIE IN ELKAAR ZEEG DIRECT NA EEN INTERVIEW MET EDWARD SNOWDEN BRENGEN WE DIT NAAR BUITEN * VASTE POLITIEK VAN OBAMA NU OOK IN NEDERLAND: HET VERMOORDEN VAN JOURNALISTEN * FRED DE BROUWER EERSTE PROJECT VAN OPERATIE ‘CHARON’

JUSTITIE-MAFIA PROBEERDE ALLES: RIDICULISEREN, ARRESTEREN, VERVOLGEN, INTERNEREN, PSYCHIATRISEREN, ISOLEREN, VEROORDELEN, SIGNALEREN, BERUFSVERBOT: ALLES MISLUKTE. NU STAAT DEMMINK CS. NOG MAAR EEN WEG OPEN

charon

Het zou ondermeer gebeuren via een contract killer op een motor. Zoals we in Nederland wel vaker hebben gezien. Reeds een jaar of twee krijgen we regelmatig dit soort berichten binnen, maar ook serieuzere waarschuwingen van klokkenluiders met contacten op het Ministerie. Af en toe hebben we er wel iets over gemeld, maar met de zeer verdachte dood van David Carr van The New York Times die ‘ons ontviel’ enkele uren nadat hij een interview had geedit met Edward Snowden -de zoveelste in een lange serie- spelen wij nu de ultieme kaart uit: het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil Micha (laten) vermoorden. Dat dit geen grootspraak is blijkt niet alleen uit de aanhoudende stroom doodsbedreigingen en tips, maar ook uit de moord op Fred de Brouwer die zonder enige twijfel is gepleegd door de Demmink-squads waarbij men zelfs zo ver ging een corrupte ‘alternatieve journalist’ in te huren om de zaak te mystificeren. Eerder werd Pamela Hemelrijk vermoord in het kielzog van de ‘Fortuyn-clean up’ waarvan ook Theo van Gogh uiteindelijk het slachtoffer werd (zoals bekend onderhield Micha zeer nauwe banden met beiden). We gaan dan maar even voorbij al de talloze andere moorden (op niet-journalisten) die zijn gepleegd door de Demmink-squads. Ander overtuigend bewijs voor het bestaan van een officieuze politiek in Nederland journalisten te vermoorden komt uit de VS waar Obama hetzelfde doet. Veel opzien baarde de zeer verdachte dood van Michael Hastings die precies als Micha naam had gemaakt als een van de gevaarlijkste onthullingsjournalisten van de VS, met name rond het leger en de veiligheidsdiensten. Als gevolg van zijn dood

Lees verder

BOODSCHAP MICHA OVER KOMENDE ZITTINGEN

VOOR ACHTERGRONDEN ZIE HIER [DE GRAFFITI] EN HIER [DE WELLINK-ZAAK] EN HIER [OVER DE GERECHTEN]

Share
Lees verder

BOODSCHAP VAN MICHA UIT ITALIA

Het Haagse Hof waar de graffiti-zaak op 17 juni dient is om meerdere redenen totaal niet acceptabel als gerecht om de zaak te behandelen. Ten eerste is een bewezen pedofiel en kinderverkrachter lid van dat Hof, Jan Wolter Wabeke, die deel uitmaakt(e) van het Demmink-netwerk. Deze pedofiel wordt actief gesteund door de leiding van het Hof. Hiermee is het Hof zelf medeplichtig aan kindermisbruik

Lees verder

JORIS DEMMINK EN DE GRAFFITI-AANGIFTE

DEMMINK DEED AANGIFTE ALS ‘PRIVE-PERSOON’ MAAR LIET DEZE AANGIFTE INDIENEN DOOR EEN ONDERGESCHIKTE VAN ZIJN MINISTERIE * DEZE ONDERGESCHIKTE WERD GEBELD DOOR DE SECRETARESSE VAN DEMMINK OP HET MINISTERIE * OP 17 JUNI IN HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE DIENT DE GRAFFITI-ZAAK TEGEN MICHA EN ERIC IN HOGER BEROEP * LEES OOK HET STUK OVER DE ZAAK OP DE SITE VAN JDTV

De leugens en het machtsmisbruik van de ongekroonde pedo-koning van Nederland spuiten ervan af. Een ondergeschikte van je werk, ene Geert Beks, aangifte laten doen bij de politie wegens een -volkomen terechte- graffiti-waarschuwing voor de ouders van kleine kinderen uit de buurt dat je een levensgevaarlijke pedofiel bent maar vervolgens je eigen ministerie laten zeggen dat je aangifte hebt gedaan als ‘prive-persoon’ zodat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. Ziehier de werkwijze van Joris Demmink. Volgens de aangifte die hier is te lezen is het als volgt gegaan. Een buurman van Demmink, tandarts Stroink, belde met de secretaresse van Demmink op het ministerie dat er graffiti was aangebracht op zijn huis. Stroink zou ‘een man met een bivakmuts hebben zien wegfietsen’: Micha droeg echter geen bivakmuts en verplaatste zich al evenmin per fiets (net zomin als Eric Donk), maar dat terzijde. Deze secretaresse (A. Storm van ’s Gravensande?) benaderde vervolgens Geert Beks van datzelfde ministerie die ging kijken in de Riouwstraat en de graffiti aantrof. Vervolgens is Beks door Demmink opgedragen aangifte te doen bij de politie Haaglanden. Beks had in 2007 de functie van ‘adviseur documentaire informatievoorziening’ op het ministerie van Demmink. In antwooord op een WOB-verzoek uit 2011 [graffiti] schrijft de minister Opstelten dat Demmink ‘geen aangifte heeft gedaan als SG van het Ministerie, maar als prive-persoon’. Nu is reeds de vraag erg interessant

Lees verder

17 JUNI: DEMMINK-ZAAK VOOR HET HOF

COMING UP: HANS EN MICHAMAN OVER DE INEENSTORTENDE MONARCHIEEN IN EUROPA, MUST SEE! BE THERE!

ZWARTE MAFIA GRAAFT EIGEN GRAF IN RECHTSZAKEN TEGEN MICHA * OM DE ZAKEN TEGEN MICHA AAN DE AANDACHT TE ONTTREKKEN KRIJGEN WE WEER MSM-INFILTRANT BRENNO DE WINTER VOORGESCHOTELD ALS ‘SLACHTOFFER’ VAN ‘STAATSTERREUR’ * ZELFS DE PUUR GEWELDDADIGE TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR NIET ZO ZWAAR BESTRAFT ALS DE ‘SMAAD EN LASTER’ WAARVOOR MICHA VIER MAANDEN IN VOORARREST ZAT

DEMMINKPEDO
Terwijl Joris Demmink als een bezetene zijn pedo-zoekresultaten uit Google laat verwijderen probeert Micha op 17 juni vrijspraak te krijgen voor het aanbrengen van een waarschuwing op het huis van de pedo-crimineel die inmiddels meervoudig wordt vervolgd door het OM. Nog nooit vertoont in Nederland!

Micha K. en Erik D. moesten zich verantwoorden voor wat officier van justitie Talsma omschreef als „een karakterloos strafbaar feit”; het met verf bekladden van de woning van Joris Demmink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Demmink wordt door K. beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat er geen vervolging tegen de topambtenaar wordt ingesteld. Dat was begin 2012. Nu zijn we tweeeneenhalf jaar verder, wordt Demmink inmiddels vervolgd als verdachte van kindermisbruik en dient de zaak op 17 juni in hoger beroep. Micha wil dan zijn veroordeling tot twee maanden voorwaardelijk van tafel krijgen. Zijn de stellingen van het OM dat er bij het aanbrengen van de teksten op het huis van Demmink en op diverse panden van Justitie sprake is van ‘een karakterloos strafbaar feit’ en ‘pure vernielzucht’ (zoals OvJ Talsma destijds stelde) nog houdbaar? Misschien is het in dit licht interessant te vermelden, dat wat Micha in 2009 spoot op het pand van het Parket-Generaal (Westenberg en Demmink vervolgen) inmiddels allebei is bewaarheid! En wat de tekst betreft

Lees verder

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten

Lees verder