graffiti tagged posts

TREND 2015: POLITIEKE GRAFFITI? VAN DER LAAN

HUIS BURGEMEESTER VAN DER LAAN VAN AMSTERDAM ‘BEKLAD’ NET ALS EERDER HET HUIS VAN JORIS DEMMINK * WORDT 2015 HET JAAR VAN DE POLITIEKE GRAFFITI? * MICHA ‘BEKLADDE’ NAAST HET HUIS VAN DEMMINK OOK HET PARKET-GENERAAL, HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE EN HET CRIMI-PAND VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK * HOE LANG BLIJVEN DE PANDEN VAN JEUGDZORG NOG CLEAN?

demminkk

EXTRA: OOK IERLAND MAAKT KENNIS MET DE GRAFFITI-SPUIT ALS EFFECTIEF ACTIE-WAPEN

Het is een van de mooiste en meest effectieve actie-wapens in de strijd tegen de plunder- en pedo-mafia van ‘boven ons gestelden’: de graffiti-spuitbus. Micha ‘ontwikkelde’ dit wapen met zijn acties in 2009 tegen Joris Demmink en de zwarte mafia. De rechtszaak over deze acties loopt trouwens nog altijd (bij het Haagse Hof). We zagen het wapen ook worden ingezet op het PvdA-partijbureau aan de Herengracht te Amsterdam en nu is dus ome Eberhard zelf het slachtoffer. Wij voorspellen dat 2015 het jaar wordt van de ‘politieke graffiti’ met overal de naam Joris Demmink, met name natuurlijk op de panden van de VVD. De Vrienden Van Demmink. Ook rechtbanken en panden van Jeugdzorg zullen de spuitbus niet kunnen ontlopen, zo vrezen wij. Gespaard worden slechts de kastelen en huizen van de Koninklijke familie. Zij zijn de dure verf niet eens waard.

Share
Lees verder

MEDEDELINGEN OVER GRAFFITI-ZITTING MORGEN

ERIK DONK KEERDE ZICH DIRECT EN RECHTSTREEKS TEGEN MICHA KAT, OOK WAT BETREFT DE INHOUD VAN DE GRAFFITI-ZAAK, EN DAAROM MOET GERARD VAN DER MEER ZICH TERUGTREKKEN

DEMMINKPEDO

Vanmiddag volgden dan de rechtstreekse bedreigingen door Erik Donk via Skype die we hier nu niet zullen publiceren. Relevant is thans uit te leggen waarom Gerard van der Meer zich heeft moeten terugtrekken, zowel als advocaat van Micha als als advocaat van Eric. De acties vanaf 2010 die onderwerp zijn van de zitting van morgen werden door Micha en Eric in gezamenlijkheid uitgevoerd. Micha bracht de graffiti aan, Eric filmde met als doel de acties op Youtube te publiceren. Dit levert een 50-50 betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. Echter, kort na de acties begon Eric zich tegen Micha te keren en het af te persen ten bedrage van tienduizenden Euro’s. Volgens Eric had hij die nog tegoed van Micha op basis van mondelinge afspraken uit 2007. Dit conflict etterde voort en voort waarbij Micha Eric incidenteel bleef betalen voor opdrachten, meest recent nog tijdens de Demmink-verhoren in Utrecht. Intussen was Eric begonnen Micha aan te vallen op zijn website en samen te spannen met gekende ‘trollen’ op internet. Micha heeft deze situatie laten voortbestaan

Lees verder

ERIC DONK STUURT VAN DER MEER NAAR HUIS

MET ZIJN KRANKZINNIGE ACTIES HEEFT ERIC DONK DE POSITIE VAN GERARD VAN DER MEER ALS ADVOCAAT VAN MICHA OPGEBLAZEN * ERIC DONK DOOR NIETS EN NIEMAND BIJ TE STUREN WANT ZWAAR VERSLAAFD * ERIC DONK VERKOCHT MATERIAAL VAN JDTV ACHTER MICHA’S RUG OM EN WEIGERDE INZAGE IN TRANSACTIES

DEMMINKJDTV

Nadat we Eric Donk weken via de soft touch hebben geprobeerd zo ver te krijgen dat hij inzage gaf in zijn transacties met de MSM (waarin hij geheel eigenmachtig filmmateriaal van Micha/JDTV verkocht dat onder Micha’s leiding tot stand was gekomen en waar Donk nota bene voor is betaald) maar hij deze inzage steeds weigerde en zelfs agressief om zich heen begon te slaan, is de situatie thans zo ver geescaleerd dat advocaat Gerard van der Meer zich de 17e moet terugtrekken als zowel advocaat van Micha als van Eric, daar de regels hem immers verbieden een keuze te maken tussen een van zijn clienten op het moment dat deze onderling in conflict liggen. Hiermee heeft de junk Donk het zowel voor zichzelf als voor Micha compleet verziekt, want Gerard van der Meer was onze steun en toeverlaat en heeft door zijn unieke inzet voor onze zaak steeds klinkende resultaten kunnen boeken. Voor zover thans bekend blijft Gerard Micha wel bijstaan in de Bart Mos-zaak en de Vogelenzang-smaadzaak. Eric Donk is een prima cameraman, maar toen de ‘roem’ zich eenmaal begon aan te dienen verloor hij elke redelijkheid en rationaliteit uit het oog en meende dat JDTV en al het materiaal zijn persoonlijk eigendom was waarvan alleen hij kon beschikken over de rechten. Micha heeft deze situatie jaren laten bestaan uit ‘mededogen’ met de junk en om hem in business te houden, maar dat werd anders toen er steeds meer deals volgden (meest recent met KRO Brandpunt) waarover hij weigerde Micha ook maar iets mede te delen. Intussen bleef Eric

Lees verder

BOODSCHAP MICHA OVER KOMENDE ZITTINGEN

VOOR ACHTERGRONDEN ZIE HIER [DE GRAFFITI] EN HIER [DE WELLINK-ZAAK] EN HIER [OVER DE GERECHTEN]

Share
Lees verder

JORIS DEMMINK EN DE GRAFFITI-AANGIFTE

DEMMINK DEED AANGIFTE ALS ‘PRIVE-PERSOON’ MAAR LIET DEZE AANGIFTE INDIENEN DOOR EEN ONDERGESCHIKTE VAN ZIJN MINISTERIE * DEZE ONDERGESCHIKTE WERD GEBELD DOOR DE SECRETARESSE VAN DEMMINK OP HET MINISTERIE * OP 17 JUNI IN HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE DIENT DE GRAFFITI-ZAAK TEGEN MICHA EN ERIC IN HOGER BEROEP * LEES OOK HET STUK OVER DE ZAAK OP DE SITE VAN JDTV

De leugens en het machtsmisbruik van de ongekroonde pedo-koning van Nederland spuiten ervan af. Een ondergeschikte van je werk, ene Geert Beks, aangifte laten doen bij de politie wegens een -volkomen terechte- graffiti-waarschuwing voor de ouders van kleine kinderen uit de buurt dat je een levensgevaarlijke pedofiel bent maar vervolgens je eigen ministerie laten zeggen dat je aangifte hebt gedaan als ‘prive-persoon’ zodat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. Ziehier de werkwijze van Joris Demmink. Volgens de aangifte die hier is te lezen is het als volgt gegaan. Een buurman van Demmink, tandarts Stroink, belde met de secretaresse van Demmink op het ministerie dat er graffiti was aangebracht op zijn huis. Stroink zou ‘een man met een bivakmuts hebben zien wegfietsen’: Micha droeg echter geen bivakmuts en verplaatste zich al evenmin per fiets (net zomin als Eric Donk), maar dat terzijde. Deze secretaresse (A. Storm van ’s Gravensande?) benaderde vervolgens Geert Beks van datzelfde ministerie die ging kijken in de Riouwstraat en de graffiti aantrof. Vervolgens is Beks door Demmink opgedragen aangifte te doen bij de politie Haaglanden. Beks had in 2007 de functie van ‘adviseur documentaire informatievoorziening’ op het ministerie van Demmink. In antwooord op een WOB-verzoek uit 2011 [graffiti] schrijft de minister Opstelten dat Demmink ‘geen aangifte heeft gedaan als SG van het Ministerie, maar als prive-persoon’. Nu is reeds de vraag erg interessant

Lees verder

17 JUNI: DEMMINK-ZAAK VOOR HET HOF

COMING UP: HANS EN MICHAMAN OVER DE INEENSTORTENDE MONARCHIEEN IN EUROPA, MUST SEE! BE THERE!

ZWARTE MAFIA GRAAFT EIGEN GRAF IN RECHTSZAKEN TEGEN MICHA * OM DE ZAKEN TEGEN MICHA AAN DE AANDACHT TE ONTTREKKEN KRIJGEN WE WEER MSM-INFILTRANT BRENNO DE WINTER VOORGESCHOTELD ALS ‘SLACHTOFFER’ VAN ‘STAATSTERREUR’ * ZELFS DE PUUR GEWELDDADIGE TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR NIET ZO ZWAAR BESTRAFT ALS DE ‘SMAAD EN LASTER’ WAARVOOR MICHA VIER MAANDEN IN VOORARREST ZAT

DEMMINKPEDO
Terwijl Joris Demmink als een bezetene zijn pedo-zoekresultaten uit Google laat verwijderen probeert Micha op 17 juni vrijspraak te krijgen voor het aanbrengen van een waarschuwing op het huis van de pedo-crimineel die inmiddels meervoudig wordt vervolgd door het OM. Nog nooit vertoont in Nederland!

Micha K. en Erik D. moesten zich verantwoorden voor wat officier van justitie Talsma omschreef als „een karakterloos strafbaar feit”; het met verf bekladden van de woning van Joris Demmink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Demmink wordt door K. beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat er geen vervolging tegen de topambtenaar wordt ingesteld. Dat was begin 2012. Nu zijn we tweeeneenhalf jaar verder, wordt Demmink inmiddels vervolgd als verdachte van kindermisbruik en dient de zaak op 17 juni in hoger beroep. Micha wil dan zijn veroordeling tot twee maanden voorwaardelijk van tafel krijgen. Zijn de stellingen van het OM dat er bij het aanbrengen van de teksten op het huis van Demmink en op diverse panden van Justitie sprake is van ‘een karakterloos strafbaar feit’ en ‘pure vernielzucht’ (zoals OvJ Talsma destijds stelde) nog houdbaar? Misschien is het in dit licht interessant te vermelden, dat wat Micha in 2009 spoot op het pand van het Parket-Generaal (Westenberg en Demmink vervolgen) inmiddels allebei is bewaarheid! En wat de tekst betreft

Lees verder