Gerard van der Meer tagged posts

BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEINTIMIDEERD

DE LAATSTE FASE IN DE ONTTAKELING VAN DE RECHTSTAAT: HET ‘BIJSTANDSVERBOD’ VOOR MICHA KAT IS NU EEN FEIT MET HET AFHAKEN VAN OOK ZIJN LAATSTE TWEE ADVOCATEN * FRAUDE, BEDROG, VERRAAD: DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR IS ER NOG ERGER AAN TOE DAN IN 1940 * ALLE ZAKEN TEGEN EN PROCESSEN VAN MICHA WORDEN VAN MIJ UIT NU STOPGEZET * WIE KAN NOG IETS BETEKENEN VOOR MICHA TE MIDDEN VAN DEZE HYSTERISCHE TERREUR EN INTIMIDATIES?

opstelten.mic
Als de hoogste man op het Ministerie van Veiligheid en Justitie een criminele pedofiel is, als de minister die een studievriend van hem is vervolgens het strafrechtelijk onderzoek tegen hem saboteert, als vervolgens de hoogste jurist van ons land, de president van de HR, de minister hierover schoffeert en er gebeurt helemaal niets.. dan ben je uitgepraat. Dat is het klaar. Einde.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de advocaten die voor mij hebben gewerkt en de wijze waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten): Stond Micha in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg maar weigerde Micha bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door Micha in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs): Nam het stokje over van Kaaks in de zaak-Westenberg maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten): Als kantoorgenoot en mede-eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met Micha op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting-bedrijven van Micha’s websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg): Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art 13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten): Stond Micha bij in de Pedograaf-zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

Lees verder

OVERWINNING MICHA OP OM LIJKT NU ZEKER

HET IS NIET LANGER WEG TE SPINNEN EN WEG TE INTIMIDEREN: DE GROOTSTE CRIMINELEN IN NEDERLAND ZITTEN BIJ JUSTITIE ZELF * MOORD, KINDERVERKRACHTING, DRUGSSMOKKEL, KINDERHANDEL: ALLEMAAL DELICTEN GEPLEEGD DOOR HET OM

OPSTELTENDEMMINK

EXTRA: PEDOFIELENBLAD ELSEVIER VAN GERLOF LEISTRA WEIGERT DE UNIEKE AANGIFTE TEGEN OPSTELTEN TE PUBLICEREN

Ik hoop niet dat ik advocaat Gerard van der Meer ooit nog eens tegen kom. Deze smerige, laffe verrader heeft mij een dolkstoot in de rug gegeven juist voor de finish van een strijd die zeven jaar heeft geduurd en immense offers heeft gebracht. Maar niet getreurd: de overwinning kan Micha nu niet meer ontgaan. Nu breed in de MSM is gekomen dat zes oud-gevangenisdirecteuren aangifte hebben gedaan tegen minister Ivo ‘Minerva’ Opstelten wegens manipulatie van het GVO naar zijn studievriend -een erger en stuitender voorbeeld van ambtelijke corruptie is niet denkbaar- zullen zowel Opstelten als Demmink vallen. En Rutte, Donner, Wabeke, Bolhaar, Eradus en de rest van het grootste en smerigste misdaad-syndicaat uit de geschiedenis. Een syndicaat dat met geld van de burger de kinderen van die burgers ontvoerde, verkrachtte en soms zelfs vermoordde. Een syndicaat dat de -door de burger betaalde- politie inzette om af te rekenen met tegenstanders zoals Micha. In april 2007 schreef Micha het stuk waarmee zijn inzet voor de berechting van Demmink begon. Wij danken met name Ton Hofstede, Andre Vergeer, Chipshol en Steve Brown voor hun steun. En o ja: 18 september is het ‘Demmink-proces’ in Den Haag. Er schijnen nog kaarten te zijn.

Share
Lees verder

NIEUWE TERREUR-GOLF ZWARTE MAFIA TEGEN MICHA

SAMEN MET ZEVEN MEDESTRIJDERS IS MICHA GEDAGVAARD WEGENS HET (MEDE)FILMEN VAN BEZOEKERS BIJ HET AFSCHEID VAN DEMMINK TWEE JAAR GELEDEN * OOK MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET BEGINT ZAAK TEGEN MICHA WEGENS ‘ANTI-SEMITISME’ OP BEVEL VAN ESTHER VOET EN HET CIDI OP DE DAG DAT YASMINA HAIFI DE JODEN BESCHULDIGT VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN MASSAMOORD IN IRAK

Micha werd eind oktober 2012 samen met een groep van zeven, acht mensen gearresteerd zonder enige reden tijdens de afscheidsreceptie van Joris Demmink. Na enige uren te zijn vastgehouden op bureau Jan Hendrikstraat kregen we een papiertje mee dat goed bleek voor een boete van 350 Euro wegens ‘het verstoren van een feest van pedofielen’ (art. 1 wetboek van Kinderverkrachters). Niemand heeft de boete betaald. Mede hierom heeft het OM thans besloten de hele groep te dagvaarden op een zitting die op 18 september (10:30 uur) zal plaatsvinden op de Haagse rechtbank (sector Kanton). De enige reden voor de arrestatie was dat Demmink een ‘veilige aftocht’ moest worden geboden vanuit de Ridderzaal zonder te worden ‘lastiggevallen’ met vragen over zijn pedofiele activiteiten. Tevens ontving Micha een uitgebreide sommatie van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) om 11 ‘uitingen’ van de site te verwijderen waarover later meer. Doorgaans leiden dergelijke sommaties

Lees verder

VAN DER MEER LEGT VERDEDIGING MICHA NEER

LAATSTE NIEUWS: BART MOS-ZAAK DIE STOND GEPLAND OP DE 23-STE -WAARIN DE CORRUPTE TELEGRAAF-JOURNALIST ZOU WORDEN EXPOSED VIA ONDERMEER DE 180-GRADEN DRAAI IN DE ZAAK-DEMMINK- WORDT AANGEHOUDEN IN VERBAND MET DE WISSELING VAN ADVOCAAT. ER KOMT DUS EEN NIEUWE DATUM.

NA DE LAATSTE ONTHULLINGEN IN DE ZAAK-BAYBASIN EN DE TRACK RECORDS VAN JUSTITIE IN HET VERVALSEN VAN BEWIJS IS DE ZWARTE MAFIA THANS HYSTERISCH VAN ANGST DAT OOK DE ZAAK-VAATSTRA TERECHT KOMT IN DE BEERPUT VAN JUSTITIE-MANIPULATIES * OOK IN DE ZAKEN TEGEN MICHA VERVALSTE JUSTITIE HET BEWIJS

BREAKING: TOTAAL ONVERWACHT HEEFT GERARD VAN DER MEER DE VERDEDIGING VAN MICHA NEERGELEGD IN ALLE VIER DE STRAFZAKEN * MICHA HEEFT REEDS EEN NIEUWE ADVOCAAT * STRIJD MET SATANISCHE MOORDENAARS VAN DE ZWARTE MAFIA GAAT NIEUWE FASE IN

gerardvandermeer
Gerard van der Meer met Steve Brown en Micha. Na meer dan vijf jaar moet Micha nu afscheid nemen van Gerard met wie hij een uniek team vormde. In tientallen zittingen werd Justitie vaak vernederd. Nadat Justitie met powerplay en terreur drie veroordelingen van Micha wist te ‘regelen’, probeert men nu de hoger beroepen te saboteren om Micha de status te laten behouden van veroordeelde.

De enige reden dat Micha nu vier strafzaken heeft lopen is niet dat hij zelf crimineel is, maar dat Justitie via aanvallen op Micha haar eigen delicten van tafel probeert te spelen. Micha wordt met andere woorden vervolgd omdat hij de delicten van Justitie onthult, niet omdat hij zelf delicten heeft gepleegd, of nou ja, het onthullen van crimineel handelen door Justitie geldt inmiddels in Nederland als een ‘delict’ op zichzelf, al staat het (nog) niet in het wetboek van strafrecht. Via dezelfde lijn van redeneren geldt het in ons land ook niet langer als een delict om moordaanslagen te plegen op de mensen die justitie exposen: je mag ongestraft met auto’s inrijden op mensen als Hans Mauritz, Wim Dankbaar en Micha Kat en/of bakstenen naar hun hoofden slingeren. Als Johan Vaatstra Hans had gedood was hij waarschijnlijk beloond met een Militaire Willems Orde en met een kopje thee bij koning Willem. Tot zover deze inleiding van de mededeling dat Gerard van der Meer subiet en compleet onverwacht de verdediging heeft neergelegd van alle strafzaken tegen Micha: de graffiti-zaak, de Bart Mos-zaak, de Vogelenzang-smaadzaak en de nieuwe NOS/Gelauff-zaak. Aanleiding voor deze actie van Gerard was een conflict of interest tussen zijn twee clienten in de graffiti-zaak Micha en Eric Donk. Omdat Eric

Lees verder

MEDEDELINGEN OVER GRAFFITI-ZITTING MORGEN

ERIK DONK KEERDE ZICH DIRECT EN RECHTSTREEKS TEGEN MICHA KAT, OOK WAT BETREFT DE INHOUD VAN DE GRAFFITI-ZAAK, EN DAAROM MOET GERARD VAN DER MEER ZICH TERUGTREKKEN

DEMMINKPEDO

Vanmiddag volgden dan de rechtstreekse bedreigingen door Erik Donk via Skype die we hier nu niet zullen publiceren. Relevant is thans uit te leggen waarom Gerard van der Meer zich heeft moeten terugtrekken, zowel als advocaat van Micha als als advocaat van Eric. De acties vanaf 2010 die onderwerp zijn van de zitting van morgen werden door Micha en Eric in gezamenlijkheid uitgevoerd. Micha bracht de graffiti aan, Eric filmde met als doel de acties op Youtube te publiceren. Dit levert een 50-50 betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. Echter, kort na de acties begon Eric zich tegen Micha te keren en het af te persen ten bedrage van tienduizenden Euro’s. Volgens Eric had hij die nog tegoed van Micha op basis van mondelinge afspraken uit 2007. Dit conflict etterde voort en voort waarbij Micha Eric incidenteel bleef betalen voor opdrachten, meest recent nog tijdens de Demmink-verhoren in Utrecht. Intussen was Eric begonnen Micha aan te vallen op zijn website en samen te spannen met gekende ‘trollen’ op internet. Micha heeft deze situatie laten voortbestaan

Lees verder

ERIC DONK STUURT VAN DER MEER NAAR HUIS

MET ZIJN KRANKZINNIGE ACTIES HEEFT ERIC DONK DE POSITIE VAN GERARD VAN DER MEER ALS ADVOCAAT VAN MICHA OPGEBLAZEN * ERIC DONK DOOR NIETS EN NIEMAND BIJ TE STUREN WANT ZWAAR VERSLAAFD * ERIC DONK VERKOCHT MATERIAAL VAN JDTV ACHTER MICHA’S RUG OM EN WEIGERDE INZAGE IN TRANSACTIES

DEMMINKJDTV

Nadat we Eric Donk weken via de soft touch hebben geprobeerd zo ver te krijgen dat hij inzage gaf in zijn transacties met de MSM (waarin hij geheel eigenmachtig filmmateriaal van Micha/JDTV verkocht dat onder Micha’s leiding tot stand was gekomen en waar Donk nota bene voor is betaald) maar hij deze inzage steeds weigerde en zelfs agressief om zich heen begon te slaan, is de situatie thans zo ver geescaleerd dat advocaat Gerard van der Meer zich de 17e moet terugtrekken als zowel advocaat van Micha als van Eric, daar de regels hem immers verbieden een keuze te maken tussen een van zijn clienten op het moment dat deze onderling in conflict liggen. Hiermee heeft de junk Donk het zowel voor zichzelf als voor Micha compleet verziekt, want Gerard van der Meer was onze steun en toeverlaat en heeft door zijn unieke inzet voor onze zaak steeds klinkende resultaten kunnen boeken. Voor zover thans bekend blijft Gerard Micha wel bijstaan in de Bart Mos-zaak en de Vogelenzang-smaadzaak. Eric Donk is een prima cameraman, maar toen de ‘roem’ zich eenmaal begon aan te dienen verloor hij elke redelijkheid en rationaliteit uit het oog en meende dat JDTV en al het materiaal zijn persoonlijk eigendom was waarvan alleen hij kon beschikken over de rechten. Micha heeft deze situatie jaren laten bestaan uit ‘mededogen’ met de junk en om hem in business te houden, maar dat werd anders toen er steeds meer deals volgden (meest recent met KRO Brandpunt) waarover hij weigerde Micha ook maar iets mede te delen. Intussen bleef Eric

Lees verder