Geert Wilders tagged posts

VERPLICHT TOT SABOTAGE VAN ‘HET VIERDE RIJK’

GASTCOLUMN VAN EMINENT HISTORICUS DIE IN DEZE DAGEN VAN ‘PERSVRIJHEID’ EN ‘VRIJHEID VAN MENINGSUITING’ ANONIEM WENST TE BLIJVEN * OVER PIM FORTUYN, FRANS TIMMERMANS, MARINE LE PEN, KONING WILLEM, HET FASCISME EN DE PEDO-NETWERKEN: CONNECTING THE DOTS OP KLOL

JUNCKER

Ooit werd het Rusland van de tsaren smalend de “gevangenis der volkeren” genoemd. Goed beschouwd was het niet de enige gevangenis der volkeren: Spanje, Oostenrijk vóór 1849 en het Ottomaanse Rijk konden evenveel aanspraak op die titel maken. Steeds meer dringt het besef door dat ook de “Europese Unie” in wezen een gevangenis der volkeren is. Zit je er eenmaal in, dan kom je er nooit meer uit. Dat geldt op dit moment alleen nog voor de volkeren als geheel, de staten dus, maar het is onvermijdelijk dat het straks ook zal gelden voor afzonderlijke personen. Afgelopen maandag 5 januari heeft de Europese Commissie, bij monde van een woordvoerder nog eens laten weten dat een staat die eenmaal de Euro heeft ingevoerd, nooit meer de gemeenschappelijke Europese munt zal kunnen vervangen door een ander monetair stelsel. Het staat blijkbaar in de kleine lettertjes onder het Euro-contract, die natuurlijk door niemand worden gelezen, en al helemaal niet door de argeloze burgers van de Europese lidstaten.

Het is dus met de Euro net als met de islam: eenmaal erin kom je er nooit meer uit. Want wie zich eenmaal tot de islam heeft bekeerd, kan er volgens de regels van de organisatie alleen uit als hij dronken is of gek. En een mohammedaan die de islam de rug toekeert, tekent onherroepelijk zijn doodvonnis. Misschien is deze overeenkomst tussen de Euro (en de “Europese Unie”) en de islam wel de verklaring waarom overal in de EU moslims een Voorkeursbehandeling genieten.

De verklaring van de Europese Commissie is het zoveelste bewijs dat de “Europese Unie” in diepste wezen een totalitaire staat is, waar het individu niet telt en waar burgerrechten niet bestaan. De EU is een politiestaat waar de burgers, gereduceerd tot “consumenten” en “belastingbetalers” (70 à 80% van elke verdiende euro verdwijnt naar de belastingdienst) uitsluitend bestaan

Lees verder

NA PERDIEP-GATE NU OOK HOEDEMAN-GATE

hoedemanHET ‘UDO ULFKOTTE-EFFECT’: DE ENE NA DE ANDERE MSM-TITEL HELPT ZICHZELF OM ZEEP DOOR BEDROG, CORRUPTIE EN COLLABORATIE * JAN HOEDEMAN VAN DE VOLKSKRANT VERZON EERDER EEN ‘DOORGELADEN PISTOOL’ DAT ‘WERD OPGESTUURD’ AAN AD MELKERT EN ‘MARTELINGEN’ DOOR NEDERLANDERS IN IRAK * KAN HET NOG KRANKZINNIGER? NOG CORRUPTER? NOG VERDORVENER? * JA, JA EN JA! BIJ DE MSM WEL! * LEES HET HELE BIZARRE EN SCHOKKENDE VERHAAL OP NRCOMBUDSMAN

Share
Lees verder

BREAKING: TELEGRAAF WIL BURGEROORLOG

EXTRA: KRANKZINNIGE TOESTANDEN ROND ONDERGANG NRC HANDELSBLAD, DOOR MICHA REEDS VOORSPELD IN 2004

PEDIGRAAF: ‘ER DREIGT EEN VELDSLAG IN DE SCHILDERSWIJK’ * ALLES OP ALLES OM NEDERLAND TE VERANDEREN IN BAGDAD AAN DE NOORDZEE * TELEGRAAF IN PANIEK OM GROEIEND AANTAL WAKKERE MENSEN, OOK BIJ DE OVERHEID: JUSTITIE-AMBTENAAR DIE DE WAARHEID ZEGT GEDEMONISEERD

EXTRA: TOTALE ESCALATIE KILLER COP-CRISIS VS * LEES COMMENTAAR OP ZEROHEDGE * LAATSTE NIEUWS MET VIDEO OP INFOWARS

aartsen

Er dreigt een veldslag in de Haagse Schilderswijk. PVV-leider Wilders roept iedereen op om deel te nemen aan de tweede Mars van de Vrijheid op 20 september. In antwoord op dit protest rekruteren inmiddels groepen allochtone jongeren ’troepen’ om de buurt met grof geweld te verdedigen. Burgemeester Jozias van Aartsen keert vanavond terug van zijn vakantie. Hij moet morgen bij de gemeenteraad op het matje verschijnen om tekst en uitleg te geven over alle onrust.

Share
Lees verder

TELEGRAAF TEGEN STAAT: BAIL US OUT!

CORRUPT EN CRIMINEEL MEDIA-CONCERN TMG STORT GEHEEL IN ELKAAR: HET IS ZOVER * BEURSKOERS STORT IN * TOTALE PANIEK OP DE BASISWEG * TELEGRAAF WIL NU 80 MILJOEN VAN MARK RUTTE * WWW.TELEBEGRAAF.NL * WWW.TELEGROEF.NL * 17 JUNI: UITSPRAAK PEDIGRAAF-ZAAK * 23 JUNI: ONTMASKERING BART MOS

KRANT DIE MICHA PROBEERDE TE VERNIETIGEN MET VALSE AANGIFTES EN LASTER KRIJGT ALLES TERUG ALS EEN BOEMERANG

telegraaf.vergadering
Na decennia van list en bedrog dreigt nu het doek definitief te vallen voor De Telegraaf. Uit lafheid en opportunisme behandelde de krant zowel Pim Fortuyn als Geert Wilders niet anders als De Volkskrant en met name dat werd de ondergang. Nu moet de ‘gevestigde politiek’ die mede dankzij De Telegraaf de macht behield de krant redden

Na drie keer uitstel zal het Amsterdamse Hof op 17 juni een van de belangrijkste uitspraken doen uit de Nederlandse juridische geschiedenis: mag Micha De Telegraaf aanduiden als ‘Pedigraaf’? Maar hoe het arrest ook zal luiden, Micha wint altijd -voor Nederland en de persvrijheid! Wellicht is Micha nog meer geholpen bij een ‘verbod’ op het woord ‘Pedigraaf’ dan met de winst! Immers: als het woord -dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis: een woord verbieden!- wordt verboden zal het zich al een veenbrand verspreiden door Nederland! Maar belangrijker is dat heel Nederland inmiddels dusdanig braakt van De Telegraaf dat het over en uit is voor de fascistische bedriegers aan de Basisweg. In een laatste wanhoopspoging

Lees verder

DE ROY: KONINKLIJK HUIS VERMOORDT MENSEN

EXTRA: PVV-POLITICUS DIE DE ZAAK-DEMMINK PROBEERDE AAN TE KAARTEN EN WERD GEINTIMIDEERD DOOR GEERT WILDERS TREKT ZICH TERUG VOOR EUROPESE VERKIEZINGEN

BREAKING: EDWIN DE ROY’S BOEK KOMT UIT IN DE VS EN DE TITEL IS ‘HOUSE OF ORANGE: FASCISM, CORRUPTION AND ASSASSINATIONS’ * FRITS WESTER WERD GEVOLGD EN WERD RECENT ZELFS MISHANDELD * KOMT ER OOIT EEN EINDE AAN DE CRIMINELE BEERPUTTEN ROND ORANJE?

BREAKING: ORANJE-SQUADS EN DEMMINK-SQUADS BLIJKEN EEN EN HETZELFDE TE ZIJN * MONARCHIE IN DOODSSTRIJD HANTEERT ULTIEME MIDDELEN AAN DE MACHT TE BLIJVEN

westerdemmink
Nu is bewezen dat de Oranje-squads journalist Frits Wester hebben ‘gevolgd’ zij aan zij met Edwin. Begin februari werd Wester zwaar mishandeld. NVJ, kom er maar in!

Ga er maar vanuit dat Frits Wester begin februari is aangepakt door de Demmink-squads precies zoals we destijds reeds meldden. Hij dreigde serieus werk te maken van de zaak-Demmink, toonde het boek De Demmink Doofpot en noemde de naam Micha Kat. Op dat moment rukten de Demmink-squads uit om Wester zwaar te mishandelen. Dat deze lezing moet kloppen, blijkt uit het interview van gisteren van Edwin de Roy waarin deze (13:24) onthult dat Wester ‘werd gevolgd’ door de Oranje-squads die ook jaren achtereen achter Edwin aanrenden. Hiermee lijkt te zijn aangetoond dat het hier om een en hetzelfde squad gaat: het Oranje-Demmink-pedo-squad dat bereid is journalisten te intimideren (denk ook aan de serie vervolgingen tegen Micha Kat!) en te moorden om de beerputten gesloten te kunnen houden. Ook Edwin ziet dit blijkbaar zo want, zo meldde hij Kockelmann, de titel van zijn reeds lang verwachte boek over zijn affaire heeft als titel: The House of Orange, Fascism, Corruption and Assassinations. Nu maar hopen dat Edwin de presentatie van zijn eigen boek mag meemaken. Op naar Koningsdag!

Share
Lees verder

BREAKING: GEERT WILDERS BESCHERMT DEMMINK

NU BEVESTIGT BAYBASIN HET OOK: GEERT WILDERS (13:00) TREEDT ACTIEF OP TER BESCHERMING VAN DE MEGA-PEDOFIEL EN LEGT KRITISCHE PARTIJGENOTEN HET ZWIJGEN OP * ‘GETUIGEN POLITIE TEGEN DEMMINK (VA 14:00) GEINTIMIDEERD DOOR OPSTELTEN’ * THEORIE-VRIJLAND OVER ROESTIGE SPIJKER ‘RIDICULOUS’ (VA. 19:00) * ‘YBO BURUMA SLOOT DEAL (27:00) MET DEMMINK EN KREEG POSITIE IN HOGE RAAD’ * WITWASBOEK PRO-JUSTITIE (VA 40:00) IN ZAAK-BAYBASIN VAN ‘PROFESSOR’

We maakten er reeds eerder melding van maar nu wordt het ook weer bevestigd door Baybasin: Geert Wilders steunt de mega-pedofiel Demmink niet alleen passief, maar ook actief. Dit verklaart ook weer direct waarom Wilders de zaak-Demmink niet heeft ingezet als breekijzer tegen de corrupte en criminele ‘oude’ politiek: hij maakt daarvan zelf gewoon deel uit. Verder opvallend in het interview met Baybasin is dat hij de ‘Vrijland-theorie’ over de dubbele agenda van De Roestige Spijker afdoet als ridiculous en dat in geuren en kleuren wordt onthuld hoe de ‘alcoholische’ professor Bovenkerk in opdracht van Justitie een witwas-boek schreef over de zaak-Baybasin waarvan de co-auteur niet eens wist wat erin stond [meer bij Boublog]. Het is dezelfde ‘verdedigingsstrategie’ die thans wordt toegepast inzake prins Claus: je laat corrupte en vet betaalde ‘specialisten’ een witwas-boek schrijven dat dan weer uitgebreid wordt uitgerold in de MSM en bij Pauw & Witwasman. Ontluisterend is ook de onthulling van Baybasin -die wel de waarheid moet spreken op risico van elk geloofwaardigheidsverlies- dat professor Ybo Buruma een deal heeft gemaakt met Demmink in ruil voor een goudgerande positie in de Hoge Raad.

Share
Lees verder