Geert Corstens tagged posts

MSM BOYCOT NU ZELFS PRESIDENT HOGE RAAD

DE ZAAK-DEMMINK GAAT NOG STEEDS VAN KWAAD TOT ERGER: NU WORDT DE CRIMINELE PEDOFIEL ZELFS NOG BESCHERMD ALS DE HOOGSTE JURIST VAN NEDERLAND ZICH IN DE AFFAIRE MENGT * ALS KONING WILLEM DEMMINK GAAN AANVALLEN, ZWIJGEN DE MSM DAN OOK? * IS DE KINDERVERKRACHTER DEMMINK BELANGRIJKER DAN ONZE MONARCHIE?

BLIJF GELD STORTEN MENSEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING [via [email protected]] WANT WE MOETEN HET GAAN REDDEN VOOR U, VOOR NEDERLAND EN VOOR DE WERELD!

EXTRA: OP HETHAAGSECOMPLOT HET TWEEDE DEEL OVER HET DEMMINK-PROCES IN DEN HAAG VAN 18 SEPTEMBER

LEISTRADe misdadige en verwoestende invloed van de MSM die alles wat goed, authentiek en oprecht is verzwijgen of zelfs slopen en louter nog satanische agenda’s dienen die leiden tot de totale destructie werd weer eens op onthutsende wijze onderstreept door het boycotten van nota bene de president van de Hoge Raad zelf, Geert Corstens, die het lef had -zoiets is nog nooit eerder gebeurd- zich tegen de minister te keren en deze terecht te wijzen voor het feit dat hij de vervolging van zijn criminele en pedofiele Leidse studievriend saboteert. Wat onder ‘normale’ omstandigheden openingen zouden moeten zijn van alle kranten (‘HOOGSTE RECHTER LAAKT OPSTELTEN IN ZAAK-DEMMINK’) werd geheel buiten de kolommen en de nieuwsrubrieken op radio en TV gehouden. Hiermee is bewezen dat de MSM onderdeel uitmaken van een satanisch pedo-complot waarbij -net als bij de BBC- ongetwijfeld ook leading indivuduals betrokken zijn bij het verkrachten van kleine kinderen. We kennen de namen allemaal, maar het zijn er natuurlijk meer. Want er is altijd meer, nooit minder.

Share
Lees verder

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten

Lees verder

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OVER WABEKE

COPYPASTE MICHA’S BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD, STUUR DEZE NAAR [email protected] EN EIS ANTWOORD * RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK ‘NIET GEINTERESSEERD’ IN CRIMINELE RECHTERS, ALLEEN IN WINDOW-DRESSING OM DE WANTOESTANDEN TOE TE DEKKEN

Share
Lees verder

WABEKE-CAMPAGNE GAAT FULL SCALE

EXTRA EN BREAKING: OSCAR HAMMERSTEIN, DE BILLENMAAT VAN OPPER-PEDO FRITS SALOMONSON, DUIKT OP DE AFFAIRE-DEMMINK

BESLISSEND MOMENT VOOR NEDERLAND: WORDEN PEDO-RECHTERS BESCHERMD OF WORDEN ZE AANGEPAKT? * HOE DIEP IS DE KLOOF TUSSEN BENNO L. EN JAN WOLTER W? * HOE DIEP ZIT DE HOGE RAAD ZELF IN DE PEDO-NETWERKEN?

MAIL DE HOGE RAAD OVER WABEKE OP [email protected] * WOENSDAG DEMONSTRATIE BIJ HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE?

Share
Lees verder

WABEKE: BRIEF AAN PRESIDENT HOGE RAAD

ALS ER GEEN MAATREGELEN WORDEN GENOMEN TEGEN RECHTERS DIE BEWEZEN PEDOFIEL ZIJN BREEKT DE REVOLUTIE UIT * HAAGS HOF HEEFT PEDOFIELE RAADSHEER REEDS PUBLIEKELIJK EN ZONDER GENE GESTEUND * KOM IN ACTIE EN BENADER DE HOGE RAAD OOK OF STUUR/MAIL DEZE BRIEF

Geachte heer Corstens,

corstensOp 6 maart dit jaar bracht het Gerechtshof te Den Haag een bijzondere verklaring naar buiten over een van de raadsheren. mr. J. W. Wabeke. In deze verklaring lezen we ondermeer: Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Deze ‘negatieve uitlating’ betreft het voorkomen van Wabeke in het Rolodex-onderzoek naar kindermisbruik door ‘hooggeplaatste’ mensen van Justitie. De geciteerde zin uit de verklaring wekt reeds grote verbazing over de wijze waarop wordt omgesprongen met de integriteit van de rechterlijke macht. Maar de reden dat wij ons thans tot u wenden, is dat er zelfs tegen de achtergrond van de verbijsterende en weerzinwekkende verhalen over deze raadsheer thans niet langer sprake is van ‘een enkel feit’ nu een tweede getuige

Lees verder