Frontier Radio tagged posts

DE ANTWOORDEN VAN MICHA KAT

EXTRA: SATANISCHE INVERSIE, PETER R. DE VRIES GAAT ZICH INZETTEN VOOR MISBRUIKTE KINDEREN NET ALS JOHN VAN DEN HEUVEL * BEIDE ZIJN DE MEEST VERBETEN VERDEDIGERS VAN JORIS DEMMINK * ZIET U DE OVEREENKOMST MET MARTIN VRIJLAND?

Share
Lees verder

NIEUWE MEDIA-SQUADS STEEDS AGRESSIEVER

BREAKING: DE NIEUWE MEDIA-SQUADS DIE OP HET HOOGTEPUNT VAN DE AFFAIRE-DEMMINK [ADELE VAN DER PLAS IN KN] CHAOS EN TWIJFEL MOETEN ZAAIEN WORDEN STEEDS AGRESSIEVER * ‘VRIJWEL DE HELE ALTERNATIEVE MEDIA IN ZAK VAN DE MAFIA’ * BIJ GEBREK AAN ARGUMENTEN WORDT NU GESCHOLDEN EN GECRIMINALISEERD * MORGEN GEEFT MICHA ANTWOORD OP ALLE VRAGEN VANAF 20:00 OP FRONTIER RADIO

EXTRA: DURVEN DE MENSEN DIE MICHA MENEN TE HEBBEN ‘ONTMASKERD’ HEM OOK RECHTSTREEKS VRAGEN TE STELLEN OF KRUIPEN ZE WEG IN HUN GATEN EN HOLEN UIT ANGST VOOR ONTMASKERING VAN HUN LEUGENS? * ZE REAGEREN NIET OP ONTHULLENDE UITZENDING BIJ TALK2MYRA VAN GISTEREN

GOEBBELS2

In een mega-affaire en hyper-beerput waarin de complete toekomst van ons land op het spel staat alsmede de toekomst van het Koninklijk Huis en van tal van ‘boven ons gestelden’ is het alleszins begrijpelijk dat de corrupte en criminele krachten zich van alle mogelijke middelen bedienen de nadere ondergang af te wenden, althans pogingen daartoe doen. We hebben reeds gezien hoe Micha -net als talloze andere journalisten en getuigen- werd geterroriseerd, gepsychiatriseerd, geinterneerd en geridiculiseerd en recent zagen we hoe de Demmink-squads zelfs over gingen op moord op Fred de Brouwer. Fred was niet de eerste die werd vermoord door de Demmink squads. Wel kwam de moord op Fred op een zeer gevoelig moment, namelijk vlak voor of op het hoogtepunt van de affaire, op het moment dat de pedo-soep heter wordt gegeten dan ooit tevoren. Juist daarom heeft het kamp-Demmink er juist nu in deze fase extra belang bij desinformatie te verspreiden en verwarring te zaaien binnen de Infowar die de zaak-Demmink natuurlijk ook verregaand bepaalt. Infowar: de oorlog om de feiten. Dit vormt de verklaring voor het bizarre optreden van corrupte krachten binnen de ‘nieuwe media’ die probeerden de moord op Fred te ontkennen en die zelfs zo ver gingen te stellen dat hij ‘niet dood zou zijn’. Deze zelfde krachten proberen nu, op het hoogtepunt van de affaire, een ‘satanische inversie’ [zie vorige stuk] te bereiken door te proberen de mensen die Demmink -met zeer groot en groeiend succes- aanvallen zelf weg te zetten als criminelen. Uiteraard zonder enig feit of argument, maar dat is in een Infowar

Lees verder

SATANICA: JUSTITIE-MINISTER IS GROOTSTE CRIMINEEL

EXTRA: MORGENAVOND VANAF 20:00 BEANTWOORDT MICHA ALLE VRAGEN OP FRONTIER RADIO * MICHA IS DE ENIGE BINNEN DE ALTERNATIEVE MEDIA ZONDER GEHEIMEN DIE ZICH ZO TER BESCHIKKING STELT VAN ZIJN LUISTERAARS

DIT IS DE SATANICA IN OPTIMA FORMA: PEDO-BESCHERMER EN BEROEPS-LEUGENAAR OPSTELTEN ALS VOORZITTER VAN DE STUURGROEP AANPAK KINDRMISHANDELING, LEES HIER EEN SPEECH

De politie die burgers uitmoordt in plaats van ze te beschermen. Rechters die in plaats van de zwakkeren te beschermen tegen de macht en willekeur van de macht optreden als martelwerktuig in dienst van die macht. Topmensen van Justitie die in plaats van kinderen te beschermen kinderen verkrachten. De Raad voor de Kinderbescherming die functioneert als De Raad voor de Pedobescherming. Alles wat Justitie betreft is onder Demmink geperverteerd tot het satanische tegendeel van wat het zou moeten zijn. Geheel in lijn hiermee is de minister van Veiligheid en Justitie de grootste crimineel van Nederland. Zelfs zijn vrouw doet nog mee aan de satanische game van Russisch roulette die de NWO speelt met de samenleving. Volgens de regels van de Satanica dient iemand zich publiekelijk ‘in te zetten’ voor iets dat hij in werkelijkheid vernietigt. Daarom zitten zo veel pedofielen in allerlei charitatieve stichtingen en instellingen voor kinderen. Daarom zit Joris Demmink bij het Helsinki Committee. Daarom zeggen politici steeds dat ze ‘het volk dienen en armoede en ziekte bestrijden’ en dat soort dingen. Daarom heeft de politie als lijfspreuk Waakzaan en Dienstbaar. Daarom zegt de Tweede Kamer dat het de regering ‘controleert’. Mensen, Opstelten/Demmink/Rutte/VVD-pedo-mafia vormen een dermate crimineel en satanisch bolwerk dat we nu moeten zeggen: it’s them or it will be us.

Share
Lees verder

MICHA BEANTWOORDT VRIJDAG ALLE VRAGEN

EXTRA: HENK KROL BIJ PAUW & WITWASMAN: DE BEELDEN OP WAARINHOLLAND MET DANK AAN JDTV

VRIJDAG 4 APRIL VANAF 20:00 Q&A MET MICHA OP FRONTIER RADIO * STEL UW VRAAG PER EMAIL AAN FRONTIER OF TIJDENS DE UITZENDING IN DE CHAT * ALLEEN WIE ZICH MET NAAM EN TOENAAM BEKEND MAAKT KRIJGT ANTWOORD

Micha KatDe laatste weken kregen Micha en deze site te maken met de meest vileine, laffe en rancuneuze aanvallen denkbaar. Het hoort er allemaal bij. Om met de bekende goeroe Bruce Lee te spreken: je wordt ook op het voetbalveld alleen aangevallen als je aan de bal bent. En Micha -uitvinder van de ‘guerilla-journalistiek’- is ‘aan de bal’. Met dagelijks meer dan 20.000 bezoekers op deze site. Met groundbreaking onthullingen. Met eclatante overwinningen op de zwarte mafia. Maar het is nauwelijks mogelijk je effectief te verweren als je van 45 kanten tegelijk door malloten en gefrustreerde desperado’s wordt belaagd waarvan de een zegt dat je in bed ligt met Beatrix, de ander dat je een vrijmetselaar bent, een derde dat je samen met Demmink kinderen verkracht en een vierde dat je in Laos een eigen ‘pedo-paradijs’ hebt, betaald door Robert Rubinstein en Ben Ottens. Daarom aanstaande vrijdag de kans alles te vragen aan Micha die dan in alle rust kan antwoorden zonder interrumperende idioten zoals in de recente Frontier-uitzending waarin hij aan het woord kwam. Want wij hebben niets te verbergen! We will be victorious!

Share
Lees verder