Frans Zonneveld tagged posts

INTEGRITEITS-PERSONEN RECHTSPRAAK GEHEIM

EXTRA: ZO REAGEERT HET HAAGSE HOF VAN PEDO-RAADSHEER JAN WOLTER WABEKE ALS WORDT GEVRAAGD NAAR DE ‘VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT’ [haagshof.intergriteit.vp]

LEES HIER DEEL 1 VAN ONS DOSSIER ‘INTEGRITEIT VAN ONZE RECHTSPRAAK’ * OP HHC: MEER OVER RECHTSPRAAK EN INTEGRITEIT * KLOL BEGINT PROCEDURE TEGEN RECHTSPRAAK OM NAMEN VAN ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ BOVEN TAFEL TE KRIJGEN

BREAKING: SCHERMT DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK MET NIET BESTAANDE ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ OP GERECHTEN EN BEWIJST DAARMEE WAT WE EIGENLIJK AL LANG WETEN: ALLES WAT DE ZWARTE MAFIA ZEGT ZIJN LEUGENS?

fritsbakker
Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij werd met deze functie beloond wegens een stuitend gebrek aan integriteit, met name in de -hoe kan het ook anders?- Chipshol-zaak

On Tuesday, May 6, 2014 2:30 PM, “Zonneveld, F.A.J. (Rvdr ‘s-Gravenhage)” wrote:
Geachte heer Kat, De bestuurlijke portefeuillehouders integriteit zijn de externe aanspreekpunten voor integriteitsvragen. De vertrouwenspersonen integriteit behandelen daarentegen uitsluitend vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten. Wij kunnen dan ook niet aan uw verzoek voldoen om de gegevens van de vertrouwenspersonen integriteit te verstrekken. Met vriendelijke groet, drs F.A.J. (Frans) Zonneveld, Persvoorlichter. Hier volgt het begin van het persbericht van 10 april waarmee de Raad voor de Rechtspraak de komst van de ‘vertrouwenspersonen integriteit’ aankondigde: De Rechtspraak gaat het thema integriteit meer zichtbaar inbedden in de organisatie. Elk gerecht krijgt een eigen vertrouwenspersoon integriteit en een integriteitscommissie. “Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze kunnen aankloppen”, aldus Reinier van Zutphen, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de werkgroep integriteit bij de Rechtspraak. Hier word je toch wel even stil van. Het argument dat de ‘integriteitspersonen’ en de ‘commissie Integriteit’ alleen ‘vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten behandelen’ om de identiteit van deze mensen geheim te houden

Lees verder

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OVER WABEKE

COPYPASTE MICHA’S BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD, STUUR DEZE NAAR [email protected] EN EIS ANTWOORD * RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK ‘NIET GEINTERESSEERD’ IN CRIMINELE RECHTERS, ALLEEN IN WINDOW-DRESSING OM DE WANTOESTANDEN TOE TE DEKKEN

Share
Lees verder